خمسه یکی از بازیگرانی است که حالا از او به عنوان پیشکسوت هنر هفتم یاد می*کنند. او خاطرات زیادی در طول سالیان فعالیتش دارد. یکی از این خاطرات جالب مربوط به دهه ۶۰ است، زمانی که شاید زیاد شناخته شده نبود.


خمسه تعریف می*کند: در سال ۶۰ یک روز که می*خواستم به شبکه یک بروم، هنگام ورود یک مامور حراست بلند سرم داد زد که آقا کجا می*روید؟من در پاسخ گفتم: خمسه هستم، اما او با لحن تندی به من گفت: هفته پیش که اکبر عبدی آمده بود راهش ندادیم چه برسد به تو که عددی هم نیستی!

این بازیگر افزود: همان روز بود که تصمیم گرفتم در شبکه یک کار کنم و الان ۳۰ سال است که در این شبکه کار می*کنم.


http://www.smsplz.com/wp-content/upl...splz-com71.jpg