فیلمبرداری فیلم سینمایی «فرزند چهارم» به کارگردانی وحید موسائیان روزهای پایانی خود را سپری می*کند ، هواپیمای پروژه که مشغول فیلمبرداری سکانس پایانی فیلم بود، در صحرای کالاری سقوط کرد.


http://www.smsplz.com/wp-content/upl...msplz-com9.jpg