امروزه در صنعت تجارت برند و ثبت ان بسیار دارای اهمیت می باشد ولی برای قبت علامت تجاری هیچ الزام قانونی وجود ندارد
ثبت کردن علامت تجاری اختیاری می باشد مگر در بعضی موارد توسط قانون گذار الزامی شود ثبت ان
حق انحصاری برند تنها با شخصی است که برند را ثبت قانونی کرده است.
ثبت برند علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند.

یک برند ثبت شده می تواند اعتباری در مقابل دولت، بانک ها و سرمایه گذاران باشد. گرفتن وام و یا پیدا کردن سرمایه گذار وقتی می تواند برای شما اتفاق بیفتد که برند خود را به ثبت رسانیده باشید.
چنانچه برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید.
ثبت علامت تجاری ( برند/ مارک) در ایران در اداره علامت تجاری ( در تهران ) انجام می شود .


ادامه مقاله در
ثبت برند بانک اطلاعات ثبتی