سرمربي تيم فوتبال تراکتورسازي از نظر روحي شرايط کريم انصاري فرد را خوب توصيف کرد.
جلالي: انصاري فرد روحيه خوبي دارد

مجيد جلالي درباره اولين تمرين انصاري فرد با تراکتورسازي اظهار داشت: او مدت زيادي است در چمن تمرين نکرده اما از نظر روحي شرايط خوبي دارد. ما امروز تمرين فشرده اي را انجام داديم و انصاري فرد هم بسيار شاداب در کنار ساير نفرات تمرين کرد.

به گزارش اوج ، وي ادامه داد: روز پنجشنبه قرار است تستي را از او بگيرم تا شرايطش را بسنجم و متوجه شوم از کجا بايد براي آماده سازي اين بازيکن شروع کنيم. هنوز زمان رسيدن انصاري فرد به شرايط ايده آل مشخص نيست و بايد بعد از گرفتن تست اين را مشخص کنيم.

جلالي درباره بازيکنان خارجي افزود: گيلسون را نمي خواستم اما مارکو امروز خوب نشان داد. قرار است تا روز پنجشنبه با ما تمرين کند و اگر خوب باشد و مورد تاييد قرار بگيرد، با او قرارداد مي بنديم. دو بازيکن نيجريه اي و کامروني هم باشگاه در نظر دارد. قرار است آنها به تمرينات بيايند و بعد از انجام تست درباره شان تصميم بگيريم.