روبين کازان در ديداري دوستانه در حالي که 30 دقيقه بازيکن ايراني خود را در ترکيب داشت مغلوب متاليست خارکف شد.
شکست روبين کازان با حضور سردار آزمون

روبين کازان که فصل گذشته در رده ششم ليگ روسيه جاي گرفت، در اردوي تدارکاتي خود در کشور اتريش در ديداري دوستانه به ديدار متاليست خارکف رفت و در پايان با يک گل مغلوب اين تيم شد.

به گزارش ايسنا ، در اين ديدار دوستانه متاليست خارکف موفق شد با يک گل روبين کازان را شکست دهد. سردار آزمون، بازيکن جوان روبين کازان از دقيقه* 61 به جاي گوکدنيز کارادنيز به ميدان رفت اما حضور او نيز نتوانست مانع از شکست روبين کازان شود.

تک گل اين ديدار را ويليام گومس در دقيقه 84 به ثمر رساند.

عليرضا حقيقي، ديگر ايراني روبين کازان هم در اين ديدار مانند بازي*هاي گذشته در ترکيب تيمش حضور نداشت.