انتقال عليرضا جهانبخش به "نايمخن" هلند قطعي شده و مراحل پاياني خود را طي مي*کند.
مجوز کار جهانبخش در ليگ هلند صادر شد

قرارداد مهاجم 19 ساله ايراني با باشگاه "نايمخن" هلند پس از اتمام مراحل باقي مانده نهايي شده است. در حالي که مدت*ها پيش انتقال عليرضا جهانبخش به تيم هلندي اعلام شد و اين بازيکن نيز در نشست معارفه خود شرکت کرد اما نرسيدن مجوز کار باعث شد تا او کمي دير به تيم نايمخن هلند اضافه شود.

به گزارش ايسنا ، اکنون با برطرف شدن مشکلات و گرفتن مجوز کار تمام موانع* انتقال عليرضا جهانبخش به نايمخن هلند مرتفع شده و اين بازيکن به زودي مي*تواند به اين تيم هلندي اضافه شود.

آلکس پاستور، سرمربي نايمخن هلند در واکنش به قطعي شدن حضور جهانبخش در اين تيم گفت: خيلي خوشحالم که در نهايت اين قرارداد نهايي شد. مدت*ها منتظر نهايي شدن اين قرارداد بودم. مي*دانم که چه مشکلاتي بر سر انتقال بود اما در نهايت از اين که مشکلات انتقال عليرضا جهانبخش به هلند برطرف شده است، خوشحالم.