مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن افزایش اختیارات بهروز منتقمی، وی را با حفظ سمت به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

محمد رویانیان در جلسه امروز شورای معاونان و مدیران از افزایش اختیارات قائم مقام باشگاه و انتصاب وی به عنوان سخنگوی باشگاه خبر داد.

مدیر عامل پرسپولیس در این نشست بر لزوم تعامل همه جانبه معاونان و مدیران بخش های مختلف با قائم مقام باشگاه تاکید کرد.

رویانیان همچنین از معاونان و مدیران بخش های مختلف باشگاه پرسپولیس خواست به منظور پرهیز از پراکندگی در اظهارنظرها، تنها در حوزه کاری خود با رسانه ها گفتگو کنند و اظهارنظر درباره مسائل کلان باشگاه بر عهده سخنگو خواهد بود.

متن حکم انتصاب بهروز منتقمی به عنوان سخنگوی باشگاه پرسپولیس به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای بهروز منتقمی

قائم مقام محترم باشگاه پرسپولیس

نظر به مراتب تعهد، تجارب ارزشمند و سوابق پربار جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سخنگوی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس منصوب می شوید.

امید است با توجه به برنامه های استراتژیک باشگاه و با نظر به لزوم اطلاع رسانی دقیق بدون واسطه و ساماندهی شده در امور کلان باشگاه با اصحاب رسانه، همچنین در جهت استمرار موفقیت های باشگاه فرهنگی ورزشی و مردمی پرسپولیس با هماهنگی معاونین، مدیران و سایر همکاران با توکل به خداوند متعال اقدام های لازم را به عمل آورید.

محمد رویانیان

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس