ك متخصص پوست و مو گفت: بر خلاف تصور رایج در جامعه، تراشیدن موی سر نوزادان هیچ تاثیری در رشد موها نداشته و گاهی نیز به ریشه مو آسیب می* رساند.نوزادان در یك سال نخست زندگی دارای موهایی كرك* مانند و بسیار ضعیف هستند كه این موها در این یك سال به تدریج می *ریزند و پس از آن موهای دائمی كودك رشد خواهند كرد.تراشیدن موی سر در هیچ سنی، تاثیری در رشد مو و پر پشت شدن آن ها نداشته و این تصور كه تراشیدن موی سر نوزاد موجب رشد بیشتر موها در بزرگسالی می *شود، كاملا نادرست است.وارد آمدن هر گونه فشار و یا ضربه به ریشه موی نوزادان، موجب ریزش مو و كندی رشد موها شده و به والدین توصیه می* شود از تراشیدن موی نوزدان، شانه كردن موهای نوزاد با شانه* های غیراستاندارد و بستن موی سر نوزاد پرهیز كنند.پوست سر نوزادان بسیار نازك است و ممكن است هنگام تراشیدن موها و یا شانه كردن، خراشیده شده و به ریشه مو آسیب وارد شود.بهترین و ایمن *ترین روش، شانه كردن موی سر نوزدان توسط دست و یا برس *های بسیار نرم است.توصیه می *شود موی سر نوزادان تا پیش از یك سالگی تراشیده نشود و پس از ریختن موهای نوزادی و رشد موهای دائمی می* توان جهت یك دست شدن ریشه مو، آن ها را تراشید.