به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمایشگاهی طی روزهای اخیر در لندن برگزار شده که صاحبان آن برای جلب نظر مردم، موهای زنان را به شکل*های عجیبی در آورده اند. این موضوع با مخالفت گروههای حامی*حقوق زنان مواجه شده و آنها اعلام کرده اند این نمایشگاه هدفی جز تبدیل زنان به مترسک و کالای تبلیغاتی ندارد.http://www.smsplz.com/wp-content/upl...msplz-com1.jpg

http://www.smsplz.com/wp-content/upl...msplz-com3.jpg

http://www.smsplz.com/wp-content/upl...msplz-com2.jpg

http://www.smsplz.com/wp-content/upl...msplz-com4.jpg

http://www.smsplz.com/wp-content/upl...msplz-com6.jpg

http://www.smsplz.com/wp-content/upl...msplz-com7.jpg