دولت چین در حال ساخت هتلی ۱۹ طبقه در یکی از مناطق کوهستانی این کشور است که ۱۶ طبقه آن زیر زمین قرار دارد و این اولین هتل زیر زمینی جهان به شمار می*آید.


دولت چین در حال اجرای طرح ساخت یکی از عجیب*ترین هتل*های جهان است. این هتل در منطقه کوهستانی «شانگهای» این کشور و در میان کوه*ها و زیر زمین در حال ساخت است.

این هتل متشکل از ۱۹ طبقه و ۳۸۰ اتاق است و ۱۶ طبقه آن زیر زمین قرار دارد و انتظار می*رود، ساخت آن در سال ۲۰۱۴ به پایان برسد و مورد بهره*داری قرار گیرد.
http://www.smsplz.com/wp-content/upl...splz-com82.jpg

http://www.smsplz.com/wp-content/upl...splz-com92.jpg