آسیب شناسی ها نشان می*دهند که تهران دارای هویت نیست. حالا هویت ایرانی-اسلامی به کنار؛ اصلاً هویت و ممیزه خاصی ندارد و اقدامات انجام شده در سالیان متمادی در زمینه های معماری و شهرسازی شهرفروشی بوده است. پرونده*ها می*آیند کمیسیون ماده 100 و حکم*های تخریب صادر می*شود ولی به یاد ندارم حکم تخریبی اجرا شده باشد.

ساخت و ساز در تهران به حدی است که شهر تبدیل به یک کارگاه بزرگ ساخت و ساز شده که در اغلب آنها تراکم فروشی و تخلف انجام می شود. الان با دوره ای مواجیهم که تهران با تراکم فروشی یک شهر بی هویت شده است و دیگر قابل سکونت نیست.

محمدرضا بمانیان عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این مطلب گفت: مقام معظم رهبری در دیداری که در سال 84 با اعضای شورای اسلامی شهر تهران داشتند تاکید کردند که تهران باید به شهری با هویت ایرانی-اسلامی، زیبا و روح نواز، دارای رفاه عمومی و مقاوم تبدیل شود. ایشان فرمودند هویت ایرانی-اسلامی باید با برنامه ریزی و پیگیری های مجدانه در تهران تجلی یابد.

وی افزود: از مهم*ترین زمینه*های احراز هویت برای انسان، ارتباط با ساخته*ها و مولفه*های فرهنگی و طبیعی و کالبدی محیطش است؛ معماری و شهرسازی هم نمود فرهنگی و هویت شهر است.

تهران در سال های متمادی فروخته شده!

بمانیان با اشاره به کمیسیون های تشکیل شده در جبهه دانشگاهیان انقلاب اسلامی ادامه داد: در نگاه کمیسیون معماری و شهرسازی جبهه دانشگاهیان انقلاب اسلامی، معماری و شهرسازی می*تواند هویت ساز باشد. در حال حاضر تهران نیاز به الگوی معماری و شهرسازی حکیمانه و عاقلانه بر حسب نیازهای انسانی و متناسب و موزون در جای خود دارد. همچنین باید معماری و شهرسازی تهران بازآفرینی شود و در ساماندهی فضاها متناسب با نیازهای مادی و روحی انسان نقش داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در کمیسیون مذکور در معماری و شهرسازی مراتبی برای هویت قائلیم که جنبه های تاریخی، فرهنگی، عملکردی، کالبدی، طبیعی، دینی و انسانی شهر را در بر می*گیرد. متاسفانه آسیب شناسی ها نشان می*دهند که تهران دارای هویت نیست. حالا هویت ایرانی-اسلامی به کنار؛ اصلاً هویت و ممیزه خاصی ندارد و اقدامات انجام شده در سالیان متمادی در زمینه های معماری و شهرسازی شهرفروشی بوده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس دلیل این امر را اینطور بیان کرد: هزینه های شهرداری تهران، رقم کلانی است که هر سال هم به آن اضافه شده، از طرفی عمده درآمد شهرداری تهران از فروش تراکم است. یعنی حداقل بیش از 70 درصد درآمد شهرداری تهران از فروش و حتی متاسفانه پیش فروش تراکم است.

به گفته وی قوانین شهرداری تهران در زمینه معماری و شهرسازی در سالیان گذشته به صورت موضعی، بخشنامه ای و سلیقه ای بود. رونمایی و ابلاغ طرح تفصیلی جدید در سال های اخیر با قوانین گنگ صورت گرفت. پهنه بندی های غیر معقول و افزایش تراکم و سطح اشغال موجود در این طرح حتی باعث و زمینه ساز شده که ساختمان هایی که سه – چهار سال اخیر هم ساخته شده اند تخریب شوند و با تراکم های جدید و اضافه تراکم دوباره بازسازی شوند.

در ساخت و سازها جایی برای فضای سبز نیست!

بمانیان افزود: در حال حاضر و بر اساس این سند سطح اشغال زمین ها به بیش از 80 درصد رسیده و 20 درصد بقیه هم به رمپ و فضای دسترسی اختصاص دارد. یعنی در ساخت و سازهای تهران جایی برای درخت و فضای سبز در نظر گرفته نمی*شود. از این قسم کارهای بدون مطالعه در تهران زیادند. در حوزه معماری و شهرسازی تهران کاری کرده*اند که محل زندگی*مان به جای اینکه خانه مان باشد، شده ملک و سرمایه*مان.

وی گفت: تمام ضوابط اصولی و علمی معماری و شهرسازی را زیر پا گذاشته شده اند. ساخت و ساز در تهران به حدی است که شهر تبدیل به یک کارگاه بزرگ ساخت و ساز شده که در اغلب آنها تراکم فروشی و تخلف انجام می*شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به سابقه فعالیت خود در کمیسیون های ماده 100 و عضو کمیسیون های ماده 77 ادامه داد: آنجا بسیاری از تخلفات را دیده ام. پرونده ها می*آیند کمیسیون ماده 100 و حکم های تخریب صادر می*شود ولی در 10 سال گذشته به یاد ندارم یک حکم تخریبی اجرا شده باشد. نهایتاً صاحب ملک مراجعه می*کند به شهرداری و توافق می*کند؛ یا بعضاً در کمیسیون 77 مردم شکایت می*کنند که قبل از صدور پروانه ساختمانی از سوی معاونت معماری و شهرسازی، برگه*ای جلوی ما می*گذارند که با شهرداری توافق می*کنیم.

وی اضافه کرد: در وضعیت موجود شهر تهران به شهرداران مناطق اختیار داده شده است که می*توانند به هر صورتی ساختمان فروشی و شهرفروشی کنند و نتیجه اش را شما می بینید.

بمانیان تصریح کرد: این امر به تبع محیط طبیعی و فرهنگی مان را از بین برده است و دیگر تهران قابل سکونت نیست. مثلاً در حریم محیطی خانه سازی*مان موضوع اشراف، خلوت، محرمیت و همجواری ها دیگر قابل طرح نیستند. کنار یک ساختمان یک طبقه، دو طبقه، سه طبقه یک ساختمان بیست طبقه ساخته شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: اتفاقی که در سال های اخیر در شورای سوم افتاده، دقیقاً همان اتفاقاتی است که در دهه هشتاد در زمینه مدیریت شهری افتاد؛ آن هم فقط به خاطر اینکه پول تراکم می*تواند هزینه های شهری را جبران کند.

وی در پایان اظهار داشت: الان با دوره ای مواجیهم که شهرمان با تراکم فروشی یک شهر بی هویت شده است. وقتی تهران را با سایر شهرهای دنیا قیاس می*کنیم، می*بینیم آنها در شاخصه های ایرانی-اسلامی پیش رو تر از تهران هستند و تهران تبدیل به یک کارگاه ساختمانی بی هویت شده و همه چیزش را از جمله الگوهای طبیعی مثل کوه های شمال تهران و روددره هایش (تهران 7 روددره دارد) که حیاتبخش این شهر هستند را از دست می*دهد و تبدیل به یک شهر بی هویت شده است.