طراحی ویلا اسبورِز به خواست کارفرما در منطقه ای بکر بر روی تپه های چنگلی در کیلومتری جنوب شرقی شهر ساری توسط کعماری رضا نجفیان صورت گرفته است
از درخواست های اصلی که کارفرما داشته خلوص و لامنیت بالا داشتن حریم و عدم اشراف از بیرون به داخل ویلا و در عین حال فضاهای داخلی دنج و آرام برای طراحی این پروژه داشته است
به دلیل حفظ بکر ماندن مکان سایت و دسترسی به بنا بدون دخل و تصرف در فرم ارگانیک تپه تامین شده است
این دسترسی برای حفظ خلوص فرم بنا نیز در زیر ساختمان ادامه پیدا کرده است و رودی بنا را از بخش عمودی میسر کرده است
باز شو هایی که تعبیه شده است در این بنا برای حفظ یکپارچگی فرم ان می باشد
بدین گونه که دو وجه انتهایی از حجم به شیشه های تمام قد اختصاص یافته و سایر بازشوها با تداومی برگرفته از فرم، بخش جدایی ناپذیری از حجم را تشکیل می دهند. تأثیر هندسه¬ی حجم بیرونی در داخل ساختمان نیز تبلور یافته و باعث ایجاد حس آرامش و پویایی در فضا شده است. فشار نیروهای حجم در داخل بنا به گونه ای طراحی شده که نوعی تقسیم فضایی مناسب و پیوسته ایجاد نماید. بیشترین تأثیر این نیروها در طراحی راه پله ی ارتباطی طبقات به چشم می¬خورد که کاملاً پیوسته و همگام با فرم اصلی بنا شکل گرفته است.

طراحی ویلا اسبورِز  توسط معمار رضا نجفیان
طراحی ویلا اسبورِز  توسط معمار رضا نجفیان