به گزارش ملت ایران ، آناستاسیا اشپاگینا دختر ۱۹ ساله اکراینی که با نقاشی و گریم روی صورت خود به شخصیتهای کارتنی ژاپنی شباهت دارد. گریم و آرایش هر چشم او ۳۰ دقیقه طول می*کشد او با اینوع گریم توانسته است هزاران نفر طرفدار در فیس بوک وتویتر پیدا کند.


http://www.smsplz.com/wp-content/upl...smsplz-com.jpg