رییس سازمان زندان*های کشور گفت: به دلیل این*که در قانون اعتباری به ما داده نشده، ما معادل ارزش دستبندهای الکترونیکی از زندانی ودیعه دریافت می*کنیم تا اگر آن را از بین برد و یا آسیبی به آن رساند بتوانیم از محل ودیعه وجه مورد نظر را تامین کنیم.
غلامحسین اسماعیلی در گفت*وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره*ی این*که آیا آغاز کارکرد دستبند الکترونیکی رضایت بخش بوده است؟ اظهار کرد: بله، البته این کار به صورت آزمایشی و تستی صورت گرفته است، لذا در این راستا یکی دو ایراد نیز وجود داشت که برطرف شد، همچنین از سه*شنبه هفته گذشته تاکنون نیز دیگر خطایی را در خصوص دستبند الکترونیکی مشاهده نکردیم.
وی در مورد این*که گفته شده که هزینه* دستبندهای الکترونیک را خود زندانیان پرداخت می*کنند، گفت: یک سری از هزینه*ها هنوز در قانون ذکر شده و ما نیز اعتباری در این مورد نداریم. این دستبندها دارای ارزش است که ما معادل ارزش دستبند از زندانی ودیعه دریافت می*کنیم و این به این دلیل است که اگر زندانیان آسیبی به دستبند رساندند و آن را از بین بردند بتوانیم از محل ودیعه، وجه مورد نظر را تامین کنیم و اگر آسیبی نرساندند در پایان مدت محکومیتشان، دستبند را به ما بازمی*گرداند و ما نیز ودیعه*ای را که در نزد ما دارند به آنها باز می*گردانیم.
اسماعیلی درباره*ی هزینه*های مخابراتی دستبندهای الکترونیکی تصریح کرد: بین دستبندها و سرور مرکز، پیامک*هایی تبادل می*شود که این پیامک*ها دارای هزینه است و به دلیل این*که این کار به صورت آزمایشی است در بودجه نادیده گرفته شده است ما نیز در مقام اجرایی چه بسا ناچاریم بخش هزینه*های مربوط به پیامک*های رد و بدل شده بین دستنبدهای الکترونیکی و سرور مرکزی که باید به مخابرات پرداخت شود از خود زندانی اخذ کنیم.
وی همچنین درباره*ی جزییات پنج محکومی که به تازگی به زندان*های داخل کشور منتقل شدند، اظهار کرد: اخیرا با سه کشور ارمنستان، چین و قزاقستان مبادله*هایی داشه*ایم. اما متاسفانه در حال حاضر از جزییات اتهامات این 5 نفر اطلاعی ندارم، لذا در جریان اصل مبادله هستم.
وی ادامه داد: ما با برخی از کشورها موافقتنامه*یی را درمورد انتقال محکومان امضا کرده*ایم و در راستای این موافقتنامه لازم نیست که مبادله به صورت همزمان انجام شود