ده عادت مهم مخرب مغز
فرمان تمام حرکات ارادی بدن از مغز صادر می*شود و تمام احساس*ها در مغز پردازش می*شود.


۱- عدم مصرف صبحانه: افرادی که صبحانه نمی خورند سطح قندخون پائین تری خواهند داشت، این مسئله منجر به نرسیدن مقدار کافی مواد غذائی به مغز و در نتیجه دژنراسیون (تحلیل بافت) مغز خواهد شد.

۲ – پرخوری:پرخوری باعث سفتی شریانهای مغزی و در نتیجه منجر به کاهش قدرت مغز می شود.

۳ – دخانیات: مصرف دخانیات باعث چروکیدگی متعدد مغز و در نتیجه بیماری آلزایمر می شود .

۴ – مصرف زیاد قند: مصرف زیاد قند می تواند باعث تداخل در جذب پروتئین*ها و سایر مواد غذائی و در نتیجه سوء تغذیه شده و باعث اختلال در تکامل مغز شود.

۵ – آلودگی هوا: مغز بزرگترین عضو مصرف کننده اکسیژن در بدن ما است. هوای استنشاقی آلوده باعث کاهش اکسیژن رسانی به مغز و در نتیجه کاهش کارائی مغز خواهد شد.

۶ – کم خوابی: خواب به مغز ما اجازه استراحت می دهد . محرومیت از خواب به مدت طولانی باعث تسریع مرگ سلولهای مغزی می شود .

۷ – پوشاندن سر هنگام خواب: خوابیدن با سر پوشیده باعث افزایش غلظت دی اکسیدکرین و کاهش غلظت اکسیژن شده که می تواند منجر به اثرات مخرب مغزی شود .

۸ – کارکردن سخت فکری در طی بیماری*ها: کار فکری زیاد یا مطالعه در هنگام بیماری منجر به کاهش کارائی مغز و افزایش صدمه به مغز می شود .

۹ – فقدان تحریک فکری: تفکر بهترین راه تمرین مغز است . فقدان فعالیت فکری می تواند باعث چروکیدگی مغز شود.

۱۰ – به ندرت صحبت کردن: مکالمه هوشمندانه باعث تسریع کارائی مغز می شود.