عضو جدیدی در بدن انسان کشف شد !

به گزارش دکتر من: محققان دانشگاه ناتینگهام بخش جدیدی را در چشم انسان کشف کرده*اند که اگرچه تنها 15 میکرون ضخامت دارد، اما کشف آن باعث می*شود تا جراحی چشم آسان*تر و امن*تر شود.


جدیدترین بخش اضافه شده به آناتومی بدن انسان تنها 15 میکرون ضخامت دارد، اما کشف آن باعث می*شود تا جراحی چشم آسان*تر و امن*تر شود. دکتر هارمیندر دوا، استاد دانشگاه ناتینگهام اخیرا لایه جدیدی در قرنیه چشم انسان کشف کرده است و آن را لایه دوا (Dua's Layer) نامیده است.


لایه دوا پشت قرنیه قرار می*گیرد، که پیش از این گمان می*شد تنها دارای 5 لایه است. دوا و همکارانش با تزریق هوا به درون قرینه چشم*های اهدایی و اسکن هر لایه با میکروسکوپ الکترونی این عضو جدید بدن انسان را کشف کرده*اند.
این محققان عقیده دارند که بروز پارگی در این لایه جدید مسئول ایجاد بیماری آب*آوری قرنیه است؛ اختلالی که منجر به جمع شدن مایع در قرنیهچشم می*شود. به گفته دوا، افزایش دانش پزشکان درباره این لایه جدید می*تواند برای بیمارانی که تحت عمل پیوند قرنیه و کاشت قرنیه قرار می*گیرند، دستاوردهای مهمی داشته باشد.پرفسور دوا می*گوید: «این کشف مهمی است که باعث می*شود مجبور شویم کتاب*های درسی چشم پزشکی را از نو بازنویسی کنیم. از نقطه نظر کلینیکی، بیماری*های زیادی وجود دارند که پشت قرینه را تحت تاثیر قرار می*دهند؛ و متخصصان بالینی سراسر دنیا از ین پس می*کوشند تا آنها را به وجود، غیبت یا پارگی لایه جدید نسبت دهند.»


نتیجه این مطالعه در شماره اخیر مجله Ophthalmology به چاپ رسیده است.