قیمت تبلت 1 تیر 1392
مدل حافظه داخلی نمایشگر اینچ قیمت میلیون
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 2,960,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 128 9.7 3,250,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 2,700,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 2,400,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 128 9.7 2,850,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 64 9.7 2.370.000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 32 9.7 2,180,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 16 9.7 1,940,000
iPad mini WiFi 16 7.9 1,400,000
iPad mini WiFi 32 7.9 1,830,000
iPad mini WiFi 64 7.9 2.030.000
iPad mini WiFi + 4G 16 7.9 1,800,000
iPad mini WiFi + 4G 32 7.9 2,120,000
iPad mini WiFi + 4G 64 7.9 2,410,000
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 16 9.7 1,200,000
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 32 9.7 2,450,000
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 64 9.7 2,630,000
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 2,220,000
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 2,700,000
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 3,170,000
VivoTab RT TF600T 32 10.1 2,550.000
VivoTab TF810C 64 11.6 3,300,000
Memo Pad ME172V 8 7.0 650,000
Memo Pad Smart 10 16 10.1 1,400,000
Eee Slate B121 64 12.1 3,550,000
Google Nexus 7 3G 32 7.0 1,260,000
Google Nexus 7 32 7.0 1,100,000
Google Nexus 7 16 7.0 1,020,000
Google Nexus 7 8 7.0 950,000
Eee Pad Slider 32 10.1 1,270,000
Fonepad ME371 8 7.0 1.000.000
Fonepad 8 7.0 1,150,000
PadFone 2 32 10.1 2,900,000
Eee Pad Transformer TF300T 32 10.1 1,530,000
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock 32 10.1 2,050,000
Eee Pad Transformer TF300T + Dock 32 10.1 2,150,000
Eee Pad Transformer TF101 + Dock 32 10.1 1,510,000
Innovel I701S 4 7 410,000
Innovel i702B 4 7 400,000
Innovel i703W 8 7 475,000
Innovel I801B 8 8.0 700,000
Innovel I972S 8 9.7 950.000
Innovel I971W 16 9 900,000
MSI WindPad Enjoy 8 7 1,100,000
MSI WindPad 110W 3G 8 10.1 1,720,000
MSI WindPad Enjoy 10 plus 8 10.1 1,150,000برداشته شده از فان پاتوق