جدیدترین ورژن ابزار توسعه رباتیک با پشتیانی کینکت برای ویندوز به زودی خواهد آمد.

به گزارش سافت گذر به نقلاز فن آوری اطلاعات ایران؛ طبق جدیدتریناخبار مایکروسافت، انتشار نسخه نهایی Robotics Developer Studio 4 هم اکنونبرای دانلود رایگان در اختیار کاربران قرار دارد. مایکروسافت نسخه آزمایشیاین تولکیت پشتیبانی را در ماه سپتامبر منتشر کرد و از آن زمان به بعد بهسختی در حال کار بر روی اتمام این نرم افزار است.

نسخه رسمی و نهایی RDS 4 با ورژن RTM کینکت برای ویندوز سازگار است ازاین رو کار ادغام و یکپارچه سازی کینکت را در ربات ها برای محققان و کسانیکه در زمینه رباتیک فعالیت می کنند، تسهیل می سازد. مایکروسافت همراه ایننسخه چندین فیلم تهیه دیده است که در آن نمونه هایی از کاربردهای اینفناوری به تصویر کشیده شده است. این کینکت در ربات ها می تواند به مصدومینحوادث طبیعی نظیر زلزله یاری رساند.