رفتن به مطلب

Home

Welcome to combecom webpage

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

mahsa k

همیشه بگو: من* از همه* پولدارترم*!

پست های پیشنهاد شده

تجربه* نشان* داده* که* خیلی*ها معتقدند وقتی* صحبت* پول* و خوشبختی* است* هیچ* یک* از این* تفکرات*مثبت*، کارهای* شبانه* روزی* و نگرش*های* صحیح* برای* بالا بردن* توان* پرداخت* قسطهای* آخر ماه*کوچکترین* کمکی* نمی*کند. حقیقت* این* است* که* اندیشه*های* هشیار و ناهشیار ما همیشه* با میزان* درآمدما در حال* عمل* هستند. سعادت* و یا عدم* سعادت* ما، نتیجه* تفکر ماست*. ذهن* انسان* و چگونگی*باورهای* او تعیین* کننده* کیفیت* زندگی* اوست* و ذهن* ما بسته* به* شیوه*ای* که* برای* تربیتش* اتخاذ می*کنیم* مارا ثروتمند یا فقیر نگه* می*دارد.

فقر نتیجه* تفکر فقیرانه* است* اگر ثروت* می*خواهید نوع* تفکر خود را عوض* کنید. تصور کنید یکی* ازدوستانتان* همیشه* مقروض* است* و معتقد است* که* تا ابد برای* پرداخت* بدهی*های* خود در تنگنا خواهدبود. او احتمالا فقط داوطلب* انجام* کارهایی* است* که* حقوق* و مزایای* بسیار کمی* دارند زیرا او این* جایگاه*را برای* خودش* پذیرفته* است*. به* احتمال* زیاد او فقط با کسانی* می*تواند ارتباط نزدیک* داشته* باشد که* هم*طبقه* خودش* باشند زیرا تنها در مصاحبت* با این* نوع* آدم*ها احساس* راحتی* می*کند. او به* خودش* تلقین*کرده* است* که* زندگی* دشوار و طاقت* فرساست* و با دوستانی* که* انتخاب* کرده* دیگر کوچکترین* انگیزه*ای*برای* تغییر این* عقیده* ندارد. در زندگی* چیزی* را به* دست* می*آوریم* که* انتظارش* را داریم* و بنابراین* فردی*که* انتظار تنگدستی* دارد همان* نصیبش* می*شود زیرا در مغز خود برنامه*ای* دارد که* به* او می*گوید: «هی*، توهیچ* وقت* پولدار نمی*شوی*». احتمالا خود او به* این* نکته* پی* برده* است* که* هر وقت* پول* غیرمنتظره*ای* به*دستش* می*رسد بلافاصله* بیرون* می*رود و خرجش* می*کند چون* فکر می*کند که* حالت* عجیبی* دارد و بهتراست* به* وضعیت* عادی* یعنی* بی*پولی* برگردد. او ممکن* است* با خودش* فکر کند: من* هیچوقت* پولدارنخواهم* شد زیرا تحصیلات* خوبی* نداشته*ام*. اگر تحصیلات* عالی* شرط ثروتمند شدن* است* باید تمام*اساتید دانشگاه* میلیونر باشند.

و اما بسیاری* از تحصیلکرده*ها هم* هستند که* همیشه* جیبشان* خالی* است* و بالعکس* مردم* کم* سوادی*که* ثروتهای* افسانه*ای* داشته*اند. شاید او فکر کند که* برای* ثروتمند شدن* شغل* مناسبی* انتخاب* نکرده*است* خوب* خیلی*ها برای* شروع* یک* شغل* مکمل* هم* پیدا می*کنند و یا کار خود را عوض* می*کنند. ممکن*است* دوست* شما فکر کند که* زمان* کلید حل* این* شکل* باشد. او فکر می*کند که* وقت* کافی* برای* ثروتمندشدن* ندارد در این* صورت* باید گفت* که* همه* ما همین* زمان* را در اختیار داریم* بیست* و چهار ساعت* درشبانه* روز! نه* بیشتر و نه* کمتر. اما واقعا باید چکار کنیم*؟

در قدم* اول* باید بدانید که*:

 

۱) برای* کسب* ثروت* نیاز به* تصمیم*گیری* وجود دارد باید خود را متعهد به* انجام* تلاشهای* لازم* دراین* زمینه* کنید. گرچه* تلاش* از اهمیت* فوق* العاده*ای* برخوردار است* اما این* تلاش* باید با دیدگاه* مناسب*و صحیح* همراه* باشد.

 

۲) اول* پس* انداز کنید، بعد خرج* کنید. فقرا برعکس* عمل* می*کنند آنها اول* خرج* می*کنند و بعد نقشه*پس* اندازه*های* آینده* را می*کشند. برای* رسیدن* به* ثروت* باید برنامه*ای* داشت* و آن* را اجرا کرد.

 

۳) به* بررسی* زندگی* افراد ثروتمند بپردازید. مدتی* از وقت* خود را با ثروتمندان* بگذرانید و ببینید که*چه* فرقهایی* با شما دارند و نکات* جالب* و مثبت* آنها را جذب* کنید و واقع* بین* باشید.

 

۴) از دیگران* کمک* بخواهید. وقتی* مردم* ببینند که* شما برای* کمک* به* خود مصمم* هستید آنها نیزبرای* کمک* به* شما بسیار مستعد می*شوند. باید بدانیم* که* چگونه* از دیگران* کمک* بگیریم*.

 

۵) مرتبا برای* خود خاطرنشان* کنید که* شایسته* ثروت* و قدرت* هستید.

 

۶) گاهی* اوقات* برای* خود پول* خرج* کنید. بخشی* از روند رسیدن* به* استقلال* مالی* فهمیدن* این* نکته*است* که* شما استطاعت* پول* خرج* کردن* برای* خودتان* را دارید و از پولی* که* دارید لذت* می*برید و این*انگیزه*ای* بیشتر برای* پولسازی* خواهد بود.

 

۷) نقشه* بریزید و هدفهای* خود را مشخص* کنید.

 

۸) به* سه* دلیل* زیر همیشه* مقداری* پول* همراه* خود داشته* باشید:

الف*) احساس* ثروت* بیشتر می*کنید.

ب*) به* پول* داشتن* عادت* می*کنید.

ج*) اعتماد به* نفس* بیشتر پیدا می*کنید. همچنین* به* این* ترتیب* ترس* خرج* کردن* پول* را از دست*می*دهید.

بعضی*ها می*گویند: من* نمی*توانم* پول* با خودم* حمل* کنم* زیرا بلافاصله* خرجش* می*کنم*. خوب* اگروقتی* پول* در جیب* شماست* و به* خود اطمینان* ندارید چطور می*توانید انتظار ثروتمند شدن* را داشته*باشید؟

 

۹) به* هر مبارزه*ای* با شور و شوق* و تعهد یورش* ببرید.

ثروتمندان* می*دانند که* پولسازی* واقعی* تنها وقتی* شروع* می*شود که* کار کردن* به* خاطر پول* کنارگذاشته* شود.

 

۱۰) فقر یک* بیماری* روانی* است* که* مانند بسیاری* از بیماری*های* دیگر برای* کسانی* که* معتقد به*درمان* پذیری* آن* هستند قابل* علاج* است* و مانند هر بیماری* دیگر برای* درمان* آن* نیاز به* تلاش*، ابتکار وشهامت* وجود دارد.

 

خیلی* جالب* است* اگر بدانید که* تقریبا تمام* آدم*های* شاد و ثروتمند زمانی* در زندگی* خود این* بیماری*را شکست* داده*اند، پس* شما هم* می*توانید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×
×
  • جدید...