رفتن به مطلب
برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
t@j

قیمت خودروداخلی14مرداد

پست های پیشنهاد شده

 

[TABLE=class: items_table persian, width: 749]

[TR=class: catsection]

[TD=colspan: 7]ایران خودرو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[TH]نام خودرو[/TH]

[TH]قیمت بازار ( تومان )[/TH]

[TH]قیمت کارخانه ( تومان )[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت باردو[/TD]

[TD]13,300,000[/TD]

[TD]13,870,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت باردو . دوگانه سوز[/TD]

[TD]15,700,000[/TD]

[TD]15,260,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سمند SE[/TD]

[TD]26,400,000[/TD]

[TD]27,059,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سمند LX[/TD]

[TD]28,900,000[/TD]

[TD]29,448,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سمند LX دوگانه سوز[/TD]

[TD]31,200,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سمند EF7[/TD]

[TD]29,500,000[/TD]

[TD]30,290,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سمند EF7 . دوگانه سوز[/TD]

[TD]31,600,000[/TD]

[TD]32,028,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سمند سورن ELX[/TD]

[TD]35,400,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سمند سورن ELX با موتور EF7[/TD]

[TD]36,300,000[/TD]

[TD]33,126,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو GLX 405[/TD]

[TD]27,600,000[/TD]

[TD]26,707,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ[/TD]

[TD]29,900,000[/TD]

[TD]28,483,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو GLX 405 دوگانه سوز[/TD]

[TD]30,900,000[/TD]

[TD]28,341,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ[/TD]

[TD]32,900,000[/TD]

[TD]30,118,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو SLX 405[/TD]

[TD]30,900,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ[/TD]

[TD]32,500,000[/TD]

[TD]30,301,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو پارس سال[/TD]

[TD]34,600,000[/TD]

[TD]32,328,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید[/TD]

[TD]37,500,000[/TD]

[TD]34,880,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو پارس سال . دوگانه سوز[/TD]

[TD]37,600,000[/TD]

[TD]33,646,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید[/TD]

[TD]41,000,000[/TD]

[TD]36,420,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو پارس LX[/TD]

[TD]39,300,000[/TD]

[TD]34,517,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ[/TD]

[TD]42,200,000[/TD]

[TD]36,847,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو پارس ELX . موتور XUM[/TD]

[TD]43,900,000[/TD]

[TD]39,995,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو پارس ELX . موتور 1.8[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . داشبورد جدید[/TD]

[TD]52,200,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو 206 . تیپ 2[/TD]

[TD]35,500,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو 206 . تیپ 5 . کد 26809[/TD]

[TD]36,800,000[/TD]

[TD]36,223,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]34,114,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27424[/TD]

[TD]37,200,000[/TD]

[TD]36,758,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]34,649,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]رانا EL[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]رانا LX[/TD]

[TD]32,500,000[/TD]

[TD]32,808,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]رنو تندر E2[/TD]

[TD]38,300,000[/TD]

[TD]36,147,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]رنو تندر اتوماتیک E2[/TD]

[TD]46,000,000[/TD]

[TD]45,967,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت دیزل - فوتون[/TD]

[TD]106,000,000[/TD]

[TD]91,000,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8EDFF]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8[/TD]

[TD]131,000,000[/TD]

[TD]127,750,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8[/TD]

[TD]140,000,000[/TD]

[TD]133,920,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]دنا - 1.7 لیتری EF7[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]دنا - 2.0 لیتری XUM[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=class: items_table persian, width: 749]

[TR]

[/TR]

[TR=class: catsection]

[TD=colspan: 7][h=2]سایپا[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[TH]نام خودرو[/TH]

[TH]قیمت بازار ( تومان )[/TH]

[TH]قیمت کارخانه ( تومان )[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا 151 SE[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا 151 TL[/TD]

[TD]17,200,000[/TD]

[TD]17,169,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا 151 SL[/TD]

[TD]16,400,000[/TD]

[TD]15,919,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا 132 TL[/TD]

[TD]19,300,000[/TD]

[TD]19,685,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا 132 TL . پایه گازسوز[/TD]

[TD]20,700,000[/TD]

[TD]21,185,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا 132 SE[/TD]

[TD]20,000,000[/TD]

[TD]20,208,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا 132 SE . پایه گازسوز[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]21,708,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا 141 SE[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]19,316,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا 111 SE[/TD]

[TD]21,100,000[/TD]

[TD]20,443,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا 111 EX[/TD]

[TD]20,600,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا SE 131 ( رنگ سفید )[/TD]

[TD]19,900,000[/TD]

[TD]20,122,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا SE 131 ( تنوع رنگ )[/TD]

[TD]20,200,000[/TD]

[TD]20,382,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا SE 131 . پایه گازسوز[/TD]

[TD]22,100,000[/TD]

[TD]21,622,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا TL 131[/TD]

[TD]19,200,000[/TD]

[TD]19,595,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید )[/TD]

[TD]20,600,000[/TD]

[TD]21,095,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ )[/TD]

[TD]21,200,000[/TD]

[TD]21,355,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]تیبا EX یورو 4[/TD]

[TD]25,200,000[/TD]

[TD]25,083,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید )[/TD]

[TD]24,000,000[/TD]

[TD]24,183,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ )[/TD]

[TD]24,400,000[/TD]

[TD]24,443,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز[/TD]

[TD]26,200,000[/TD]

[TD]25,683,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]تیبا هاچ بک SX[/TD]

[TD]27,900,000[/TD]

[TD]26,900,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت زامیاد 24[/TD]

[TD]26,400,000[/TD]

[TD]23,540,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت زامیاد 24 گازسوز[/TD]

[TD]28,500,000[/TD]

[TD]25,390,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت زامیاد 24 دیزل[/TD]

[TD]29,600,000[/TD]

[TD]27,960,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت شوکا[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]25,870,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت شوکا گازسوز[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]26,420,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]زوتی . اس 300[/TD]

[TD]75,200,000[/TD]

[TD]76,000,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]برلیانس - V5[/TD]

[TD]109,000,000[/TD]

[TD]90,600,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=class: items_table persian, width: 749]

[TR]

[/TR]

[TR=class: catsection]

[TD=colspan: 7][h=2]پارس خودرو[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[TH]نام خودرو[/TH]

[TH]قیمت بازار ( تومان )[/TH]

[TH]قیمت کارخانه ( تومان )[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]کولیوس تیپ 1[/TD]

[TD]153,000,000[/TD]

[TD]155,610,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]کولیوس تیپ 2[/TD]

[TD]161,000,000[/TD]

[TD]165,800,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مورانو 2012[/TD]

[TD]231,000,000[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]نیسان تینا HIGH[/TD]

[TD]164,000,000[/TD]

[TD]138,370,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]نیسان قشقایی HIGH[/TD]

[TD]135,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مگان 2000 تیپ 1[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]76,779,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مگان 2000 تیپ 2[/TD]

[TD]109,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مگان 2000 دنده ای[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مگان 1600 تیپ 2[/TD]

[TD]76,500,000[/TD]

[TD]64,966,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]رنو تندر E1[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]رنو تندر E2[/TD]

[TD]39,200,000[/TD]

[TD]36,147,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8EDFF]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]رنو پارس تندر[/TD]

[TD]40,900,000[/TD]

[TD]38,184,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پیکاپ تک کابین[/TD]

[TD]86,000,000[/TD]

[TD]72,829,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پیکاپ دو کابین DX یورو 4[/TD]

[TD]99,000,000[/TD]

[TD]86,662,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پیکاپ ریچ دوکابین دو دف[/TD]

[TD]71,600,000[/TD]

[TD]65,277,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=class: items_table persian, width: 749]

[TR]

[/TR]

[TR=class: catsection]

[TD=colspan: 7][h=2]کرمان خودرو[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[TH]نام خودرو[/TH]

[TH]قیمت بازار ( تومان )[/TH]

[TH]قیمت کارخانه ( تومان )[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]لیفان 620 موتور 1.8[/TD]

[TD]46,000,000[/TD]

[TD]44,500,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]جک توجوی هاچ بک J3[/TD]

[TD]36,100,000[/TD]

[TD]33,990,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8EDFF]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]جک توجوی صندوقدار J3[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]35,560,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]جک J5[/TD]

[TD]49,200,000[/TD]

[TD]47,500,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]جک J5 اتوماتیک[/TD]

[TD]60,200,000[/TD]

[TD]57,900,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]لیفان X60[/TD]

[TD]64,200,000[/TD]

[TD]60,600,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]لوبو[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=class: items_table persian, width: 749]

[TR]

[/TR]

[TR=class: catsection]

[TD=colspan: 7][h=2]گروه بهمن[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[TH]نام خودرو[/TH]

[TH]قیمت بازار ( تومان )[/TH]

[TH]قیمت کارخانه ( تومان )[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مزدا2 . فول[/TD]

[TD]81,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار[/TD]

[TD]118,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار[/TD]

[TD]130,000,000[/TD]

[TD]105,000,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک[/TD]

[TD]119,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مزدا3 با موتور 1.6[/TD]

[TD]86,000,000[/TD]

[TD]76,500,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مزدا6 . فول 2014[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]وارداتی[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت مزدا تک کابین[/TD]

[TD]39,000,000[/TD]

[TD]28,625,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت مزدا تک کابین گازسوز[/TD]

[TD]41,300,000[/TD]

[TD]31,163,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت مزدا 2 کابین[/TD]

[TD]42,100,000[/TD]

[TD]31,671,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز[/TD]

[TD]45,700,000[/TD]

[TD]33,501,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]بسترون . آسا B50[/TD]

[TD]68,000,000[/TD]

[TD]66,500,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت کاپرا تک کابین[/TD]

[TD]53,500,000[/TD]

[TD]57,980,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل[/TD]

[TD]63,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8EDFF]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل[/TD]

[TD]70,200,000[/TD]

[TD]71,190,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]لندمارک[/TD]

[TD]84,000,000[/TD]

[TD]76,800,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]ایسوزو 5 تن بدون کاربری[/TD]

[TD]89,000,000[/TD]

[TD]70,300,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]ایسوزو 6 تن بدون کاربری[/TD]

[TD]102,000,000[/TD]

[TD]88,500,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]ایسوزو 8 تن بدون کاربری[/TD]

[TD]113,000,000[/TD]

[TD]93,700,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]مینی بوس ایسوزو مدل سحر[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]111,500,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]کامیون ایسوزو 18 تن[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]223,800,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=class: items_table persian, width: 749]

[TR=class: catsection]

[TD=colspan: 7][h=2]مدیران خودرو[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[TH]نام خودرو[/TH]

[TH]قیمت بازار ( تومان )[/TH]

[TH]قیمت کارخانه ( تومان )[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]MVM 110 چهار سیلندر[/TD]

[TD]21,200,000[/TD]

[TD]21,866,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]MVM 110 سه سیلندر[/TD]

[TD]19,900,000[/TD]

[TD]20,400,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8EDFF]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]MVM 530[/TD]

[TD]40,600,000[/TD]

[TD]43,382,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]MVM 315 هاچ بک[/TD]

[TD]38,300,000[/TD]

[TD]38,303,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]MVM 315 صندوقدار[/TD]

[TD]38,400,000[/TD]

[TD]38,303,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]تیگو _ X33[/TD]

[TD]62,800,000[/TD]

[TD]63,170,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]تیگو _ X33 جدید اتومات[/TD]

[TD]ناموجود[/TD]

[TD]71,900,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=class: items_table persian, width: 749]

[TR=class: catsection]

[TD=colspan: 7][h=2]راین[/h][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8EDFF]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[TH]نام خودرو[/TH]

[TH]قیمت بازار ( تومان )[/TH]

[TH]قیمت کارخانه ( تومان )[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]ولیکس C30 دنده ای . با سانروف[/TD]

[TD]45,300,000[/TD]

[TD]45,000,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]ولیکس C30 اتوماتیک[/TD]

[TD]56,800,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=class: items_table persian, width: 749]

[TR=class: catsection]

[TD=colspan: 7][h=2]زاگرس خودرو[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[TH]نام خودرو[/TH]

[TH]قیمت بازار ( تومان )[/TH]

[TH]قیمت کارخانه ( تومان )[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008[/TD]

[TD]43,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8EDFF]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008[/TD]

[TD]38,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]جنتو . دنده معمولی 2009[/TD]

[TD]45,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]جنتو . دنده اتوماتیک[/TD]

[TD]52,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پروتون ویرا[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=class: items_table persian, width: 749]

[TR]

[/TR]

[TR=class: catsection]

[TD=colspan: 7][h=2]مرتب خودرو[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[TH]نام خودرو[/TH]

[TH]قیمت بازار ( تومان )[/TH]

[TH]قیمت کارخانه ( تومان )[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol]search.png[/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]گک گونو - G5[/TD]

[TD]103,000,000[/TD]

[TD]103,680,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]گک گونو - GX5[/TD]

[TD]113,000,000[/TD]

[TD]115,560,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8EDFF]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پاژن پیکاپ / صندلی موسویی[/TD]

[TD]61,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]پاژن پیکاپ / صندلی معمولی[/TD]

[TD]57,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]ون MPX[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]هرور[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]کاکی 5[/TD]

[TD]39,500,000[/TD]

[TD]38,556,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[TABLE=class: items_table persian, width: 749]

[TR]

[/TR]

[TR=class: catsection]

[TD=colspan: 7][h=2]دیار خودرو[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[TH]نام خودرو[/TH]

[TH]قیمت بازار ( تومان )[/TH]

[TH]قیمت کارخانه ( تومان )[/TH]

[TH][/TH]

[TH][/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وینگل 3 تک کابین[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وینگل 3 دو کابین[/TD]

[TD]54,500,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وینگل 5 تک کابین[/TD]

[TD]57,000,000[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #E8EDFF]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]وینگل 5 دو کابین[/TD]

[TD]60,600,000[/TD]

[TD]60,300,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]هاوال M4[/TD]

[TD]69,000,000[/TD]

[TD]69,400,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]هاوال H6[/TD]

[TD]105,000,000[/TD]

[TD]110,000,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]بایک سنوا[/TD]

[TD]---[/TD]

[TD]145,000,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]بایک سابرینا E150 صندوق دار[/TD]

[TD]58,400,000[/TD]

[TD]57,900,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: thincol]info.png[/TD]

[TD=class: thincol][/TD]

[TD=class: entry entryrtl, align: right]بایک سابرینا E150 هاچ بک[/TD]

[TD]58,500,000[/TD]

[TD]58,400,000[/TD]

[TD=class: thincol]chart.png

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...