كلاس: اصول خبر نويسي

proshat

عضو
تمرین دوم


رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتماد مردم به را سرمایه ی ارزشمندی برای تعمیق اعتقادات دینی سطوح مختلف جامعه دانست و گفت: هر کس دانسته یا ندانسته ارزش این قشر مورد احترام مردم را مخدوش کند مرتکب گناه نابخشودنی میشود.

به گزارش كام به كام ، عضو مجلس خبرگان رهبری با ارائه تحلیلی از اتفاقات تاریخی دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران؛ گفت:متاسفانه بعضی از بزرگان روحانیت در حمایت از یک جریان ناشناخته؛طریق تقدیس پیمودند و بالطبع تمام عملکرد منفی آن جریان به حساب روحانیت و حوزه علمیه نوشته شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ؛ تدبیر در تصمیمات سیاسی و اقتصادی را شرط اول مسئولیت پذیری برای ایران اسلامی دانست و گفت:اگر ظرفیت های بالقوه کشور را به فعلیت می رساندیم؛ دنیا خود را مسئول حفط امنیت ایران می دانست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛آسمان و زمین و دریای ایران را چهار راه ارتباطی جهان برای عبور هواپیماها؛ خطوط انرژی و ارتباطی(فیبر نوری) و کشتی ها دانست و گفت:برای بهره برداری درست از این امتیازات ؛ باید اصول ورود به معاملات جهانی را در ادبیات و رفتار دیپلماتیک رعایت کنیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ؛ در بخش دیگری از سخنان خویش به نعمت های خداوندی در سرزمین ایران اشاره کرد و گفت:خداوند در کنار عنایت منابع غنی و جغرافیای راهبردی؛ عشق به اسلام و مکتب اهل بیت را نیز در دل مردم جاودان کرد.

ایشان با اشاره به یک اتفاق تاریخی در زمان حضرت یوسف که کسی با ادعای دروغین مردم را منحرف کرد و پس از مدتی پشیمان شد ؛ گفت:خداوند به حضرت موسی فرمودند که برای قبولی توبه باید همه کسانی را که منحرف کرده؛ آگاه نماید.
 

proshat

عضو
تمرين امروز:

بنفشه صبح : خبري به سبك تاريخي

zarsa: خبري به سبك هرم وارونه

negar: سبك هرم وارونه

سحر2002: سبك خبري

بنيامين: سبك هرم وارونه

nader:سبك خبري

ياس: سبك خبري

بهاره: سبك خبري

لعيا: سبك هرم وارونه


لطفا تا فردا حتما تكليفتون رو انجام بديد.
با تشكر
علی منظورت یه خبر دیگه ست؟ تمرین جدیده؟؟
 

Combecom

مدیریت کل سایت
عضو کادر مدیریت
در شب ولادت حضرت علی (ع) متخصصان و دانشمندانفضایی کشورمان موفق شدند با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره «رصد» به فضا آن را در مدارزمین قرار بدهند. دانشمندان و متخصصان هوا فضای کشورمان پس ازقرار دادن ماهواره ملی امید در مدار زمین موفق شدند نخستین ماهواره تصویربرداریایران که تمامی مراحل طراحی، ساخت، تجمیع و آماده سازی برای پرتاب آن در داخل کشورانجام شده را در مدار زمین قرار بدهند.دکتر فاضلی، ریاست محترم سازمان فضایی کشور گفت:بومی سازی دانش و فناوری طراحی و آزمایش ماهواره، بومی سازی فناوری سنجش از راهدور، تصویربرداری از زمین به وسیله ماهواره، توسعه فناوریهای جدید شامل تولید تواندر محیط مداری، تعیین و کنترل وضعیت ترکیبی فعال و غیر فعال و همینطور ساخت بومگرادیان جاذبه ای که همگی برای نخستین بار در کشورمان انجام می شود، از دستاوردهایطراحی و اجرای این پروژه مهم ملی است. وی افزود، این ماهواره به تنهایی تمامی مشخصاتیک ماهواره سنجشی بزرگ عملیاتی کاربردی را دارد که از جمله می توان به زیر سیستم مدیریت توانالکتریکی، وجود صفحات خورشیدی تامین کننده توان، سامانه کنترل وضعیت ترکیبی غیرفعالبا استفاده از بوم گرادیان جاذبه و فعال توسط گشتاوردهنده های مغناطیسی در دوامتداد عمود بر جاذبه زمین، مدیریت داده و فرامین، گیرنده و فرستنده اطلاعات،فرستنده رنجينگ و کنترل دما اشاره کرد.رصد از کلاس ریز ماهواره هاست و به آن اصطلاحا "نانوستلایت" می گویند. وزن آن 15/3 کیلوگرم است که برای تزریق در مداری با ارتفاع260 کیلومتر طراحی شده است و می تواند هر شبانه روز 15 بار به دور زمین بچرخد.دکتر فاضلی در مورد عمر این ماهواره گفت: عمراین ماهواره مشابه ماهواره امید است. عمر کاری که واقعا بتواند به ما پیام بفرستدبالغ بر یک ماه و نیم است ولی ما احتمال می دهیم که تا حدود چند ماه حتی این ارتباطرا بتواند حفظ کند. با برنامه های توسعه ای که در ماهواره برهامان داریم امید ایناست که با استفاده از روش های خاصی بتوانیم ماهواره را با مانورهای مداری بهارتفاعات بیشتر ببریم.تنها 8 کشور توانایی طراحی و ساخت ماهواره را دارندوایران نهمین کشور دارای این فناوری می باشد.به گفته دکتر فاضلی پرتاب بعدی، ماهواره فجر استکه در نقطه اوج مدار با کمک یک رانشگر گاز سرد می تواند به یک مدار بالاتر برود وعمرش هم به حدود یک سال و نیم افزایش خواهد یافت.
 

ALI

ناظم
تمرین دوم


رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتماد مردم به را سرمایه ی ارزشمندی برای تعمیق اعتقادات دینی سطوح مختلف جامعه دانست و گفت: هر کس دانسته یا ندانسته ارزش این قشر مورد احترام مردم را مخدوش کند مرتکب گناه نابخشودنی میشود.


به گزارش كام به كام ، عضو مجلس خبرگان رهبری با ارائه تحلیلی از اتفاقات تاریخی دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران؛ گفت:متاسفانه بعضی از بزرگان روحانیت در حمایت از یک جریان ناشناخته؛طریق تقدیس پیمودند و بالطبع تمام عملکرد منفی آن جریان به حساب روحانیت و حوزه علمیه نوشته شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ؛ تدبیر در تصمیمات سیاسی و اقتصادی را شرط اول مسئولیت پذیری برای ایران اسلامی دانست و گفت:اگر ظرفیت های بالقوه کشور را به فعلیت می رساندیم؛ دنیا خود را مسئول حفط امنیت ایران می دانست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛آسمان و زمین و دریای ایران را چهار راه ارتباطی جهان برای عبور هواپیماها؛ خطوط انرژی و ارتباطی(فیبر نوری) و کشتی ها دانست و گفت:برای بهره برداری درست از این امتیازات ؛ باید اصول ورود به معاملات جهانی را در ادبیات و رفتار دیپلماتیک رعایت کنیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ؛ در بخش دیگری از سخنان خویش به نعمت های خداوندی در سرزمین ایران اشاره کرد و گفت:خداوند در کنار عنایت منابع غنی و جغرافیای راهبردی؛ عشق به اسلام و مکتب اهل بیت را نیز در دل مردم جاودان کرد.

ایشان با اشاره به یک اتفاق تاریخی در زمان حضرت یوسف که کسی با ادعای دروغین مردم را منحرف کرد و پس از مدتی پشیمان شد ؛ گفت:خداوند به حضرت موسی فرمودند که برای قبولی توبه باید همه کسانی را که منحرف کرده؛ آگاه نماید.
مرسی لعیا خانم
 

ALI

ناظم
در شب ولادت حضرت علی (ع) متخصصان و دانشمندانفضایی کشورمان موفق شدند با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره «رصد» به فضا آن را در مدارزمین قرار بدهند. دانشمندان و متخصصان هوا فضای کشورمان پس ازقرار دادن ماهواره ملی امید در مدار زمین موفق شدند نخستین ماهواره تصویربرداریایران که تمامی مراحل طراحی، ساخت، تجمیع و آماده سازی برای پرتاب آن در داخل کشورانجام شده را در مدار زمین قرار بدهند.دکتر فاضلی، ریاست محترم سازمان فضایی کشور گفت:بومی سازی دانش و فناوری طراحی و آزمایش ماهواره، بومی سازی فناوری سنجش از راهدور، تصویربرداری از زمین به وسیله ماهواره، توسعه فناوریهای جدید شامل تولید تواندر محیط مداری، تعیین و کنترل وضعیت ترکیبی فعال و غیر فعال و همینطور ساخت بومگرادیان جاذبه ای که همگی برای نخستین بار در کشورمان انجام می شود، از دستاوردهایطراحی و اجرای این پروژه مهم ملی است. وی افزود، این ماهواره به تنهایی تمامی مشخصاتیک ماهواره سنجشی بزرگ عملیاتی کاربردی را دارد که از جمله می توان به زیر سیستم مدیریت توانالکتریکی، وجود صفحات خورشیدی تامین کننده توان، سامانه کنترل وضعیت ترکیبی غیرفعالبا استفاده از بوم گرادیان جاذبه و فعال توسط گشتاوردهنده های مغناطیسی در دوامتداد عمود بر جاذبه زمین، مدیریت داده و فرامین، گیرنده و فرستنده اطلاعات،فرستنده رنجينگ و کنترل دما اشاره کرد.رصد از کلاس ریز ماهواره هاست و به آن اصطلاحا "نانوستلایت" می گویند. وزن آن 15/3 کیلوگرم است که برای تزریق در مداری با ارتفاع260 کیلومتر طراحی شده است و می تواند هر شبانه روز 15 بار به دور زمین بچرخد.دکتر فاضلی در مورد عمر این ماهواره گفت: عمراین ماهواره مشابه ماهواره امید است. عمر کاری که واقعا بتواند به ما پیام بفرستدبالغ بر یک ماه و نیم است ولی ما احتمال می دهیم که تا حدود چند ماه حتی این ارتباطرا بتواند حفظ کند. با برنامه های توسعه ای که در ماهواره برهامان داریم امید ایناست که با استفاده از روش های خاصی بتوانیم ماهواره را با مانورهای مداری بهارتفاعات بیشتر ببریم.تنها 8 کشور توانایی طراحی و ساخت ماهواره را دارندوایران نهمین کشور دارای این فناوری می باشد.به گفته دکتر فاضلی پرتاب بعدی، ماهواره فجر استکه در نقطه اوج مدار با کمک یک رانشگر گاز سرد می تواند به یک مدار بالاتر برود وعمرش هم به حدود یک سال و نیم افزایش خواهد یافت.
لید:
در شب ولادت حضرت علی (ع) متخصصان و دانشمندان فضایی توانستند نخستین ماهواره تصویربرداری ایران که تمامی مراحل طراحی، ساخت، تجمیع و آماده سازی برای پرتاب آن در داخل کشورانجام شده را در مدار زمین قرار بدهند.


تیتر:
دانشمندان و متخصصان هوا فضای کشورمان پس ازقرار دادن ماهواره ملی امید در مدار زمین موفق شدند نخستین ماهواره تصویربرداری ایران که تمامی مراحل طراحی، ساخت، تجمیع و آماده سازی برای پرتاب آن در داخل کشورانجام شده را در مدار زمین قرار بدهند.


دکتر فاضلی، ریاست محترم سازمان فضایی کشور گفت:بومی سازی دانش و فناوری طراحی و آزمایش ماهواره، بومی سازی فناوری سنجش از راهدور، تصویربرداری از زمین به وسیله ماهواره، توسعه فناوریهای جدید شامل تولید تواندر محیط مداری، تعیین و کنترل وضعیت ترکیبی فعال و غیر فعال و همینطور ساخت بومگرادیان جاذبه ای که همگی برای نخستین بار در کشورمان انجام می شود، از دستاوردهایطراحی و اجرای این پروژه مهم ملی است.

وی افزود، این ماهواره به تنهایی تمامی مشخصاتیک ماهواره سنجشی بزرگ عملیاتی کاربردی را دارد که از جمله می توان به زیر سیستم مدیریت توانالکتریکی، وجود صفحات خورشیدی تامین کننده توان، سامانه کنترل وضعیت ترکیبی غیرفعالبا استفاده از بوم گرادیان جاذبه و فعال توسط گشتاوردهنده های مغناطیسی در دوامتداد عمود بر جاذبه زمین، مدیریت داده و فرامین، گیرنده و فرستنده اطلاعات،فرستنده رنجينگ و کنترل دما اشاره کرد.رصد از کلاس ریز ماهواره هاست و به آن اصطلاحا "نانوستلایت" می گویند. وزن آن 15/3 کیلوگرم است که برای تزریق در مداری با ارتفاع260 کیلومتر طراحی شده است و می تواند هر شبانه روز 15 بار به دور زمین بچرخد.

دکتر فاضلی در پایان گفت: عمراین ماهواره مشابه ماهواره امید است. عمر کاری که واقعا بتواند به ما پیام بفرستدبالغ بر یک ماه و نیم است ولی ما احتمال می دهیم که تا حدود چند ماه حتی این ارتباطرا بتواند حفظ کند. با برنامه های توسعه ای که در ماهواره برهامان داریم امید ایناست که با استفاده از روش های خاصی بتوانیم ماهواره را با مانورهای مداری بهارتفاعات بیشتر ببریم.تنها 8 کشور توانایی طراحی و ساخت ماهواره را دارندوایران نهمین کشور دارای این فناوری می باشد.به گفته دکتر فاضلی پرتاب بعدی، ماهواره فجر استکه در نقطه اوج مدار با کمک یک رانشگر گاز سرد می تواند به یک مدار بالاتر برود وعمرش هم به حدود یک سال و نیم افزایش خواهد یافت.


بنیامین جان حالا خبرتو با این خبری که من ویرایشش کردم رو مقایسه کن.

مرسی بنی جان بابت تمرینت
 
آخرین ویرایش:

SaHaR

عضو
افزایش حقوق کارمندان به میزان تورم *۹۳


رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه کمیسیون متبوعش مبنی بر افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۳ به میزان نرخ تورم و اختصاص سه هزار میلیارد تومان برای تسهیل ازدواج جوانان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت*وگو با فارس با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در این جلسه، مابقی بندها و پیشنهادات درباره لایحه بودجه سال 93 مورد بحث و بررسی قرار گرفت که همه مواد بودجه به استثنای یک تبصره و چند بند به تصویب رسید.

وی افزود: در جریان بررسی و تصویب بودجه مقرر شد سه هزار میلیارد تومان اعتبار به تسهیل ازدواج جوانان اختصاص یابد و منبع مالی آن نیز از محل فروش نفت با قیمت بشکه*ای صد و یک دلار (یک دلار بالاتر از پیشنهاد دولت) در نظر گرفته شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: همچنین در جلسه کمیسیون، مصوب شد حقوق کارمندان به جای افزایش 18 درصدی به میزان نرخ تورم در سال 93 افزایش یابد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

ALI

ناظم
افزایش حقوق کارمندان به میزان تورم *۹۳


رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه کمیسیون متبوعش مبنی بر افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۳ به میزان نرخ تورم و اختصاص سه هزار میلیارد تومان برای تسهیل ازدواج جوانان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت*وگو با فارس با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در این جلسه، مابقی بندها و پیشنهادات درباره لایحه بودجه سال 93 مورد بحث و بررسی قرار گرفت که همه مواد بودجه به استثنای یک تبصره و چند بند به تصویب رسید.

وی افزود: در جریان بررسی و تصویب بودجه مقرر شد سه هزار میلیارد تومان اعتبار به تسهیل ازدواج جوانان اختصاص یابد و منبع مالی آن نیز از محل فروش نفت با قیمت بشکه*ای صد و یک دلار (یک دلار بالاتر از پیشنهاد دولت) در نظر گرفته شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: همچنین در جلسه کمیسیون، مصوب شد حقوق کارمندان به جای افزایش 18 درصدی به میزان نرخ تورم در سال 93 افزایش یابد.
مرسي سحرجان عالي بود.
 

ALI

ناظم
تمرين امروز:

بنفشه صبح : خبري به سبك تاريخي

zarsa: خبري به سبك هرم وارونه

negar: سبك هرم وارونه

سحر2002: سبك خبري

بنيامين: سبك هرم وارونه

nader:سبك خبري

ياس: سبك خبري

بهاره: سبك خبري

لعيا: سبك هرم وارونه


لطفا تا فردا حتما تكليفتون رو انجام بديد.
با تشكر
دوستانی که رنگشون قرمز شده تمرینشون رو لطفا تو تاپیک بزنن
 

*ZARSA*

عضو
ترور یک سرهنگ ارتش عراق در موصل


بر اثر انفجار اتومبیل بمبگذاری شده در موصل، یک سرهنگ ارتش عراق ترور شد. به گزارش خبرگزاری کردپرس، کانال تلویزیونی المیادین در خبری از ترور یک سرهنگ ارتش عراق در جنوب موصل خبر داد.
در این خبر آمده است که این مقام بلندپایه ارتش عراق به دلیل انفجار بمب کارگذاشته شده در اتومبیلش کشته شده است.
اوضاع امنیتی عراق در سال 2013 بی ثبات و ناآرام بوده است و هزاران نفر از شهروندان عادی و بی سلاح همچنین تعداد زیادی از نیروهای امنیتی مورد هدف و آماج حملات تروریست ها قرار گرفته و ترور شده اند.
طبق گزارشات و آمار سازمان ملل، سال 2013 از نظر عملیات تروریستی جزو تاریک ترین خونبارترین سالهای عراق بعد از سقوط رژیم بعث بوده است.
این وضعیت اسفناک امنیتی موجب نارضایتی عمیق مردم عراق شده است.
شایان ذکر است که از هفته ی پیش تاکنون ارتش عراق عملیات نظامی گسترده ای به منظور مقابله با تروریستهای القاعده در استان الانبار آغاز کرده است و در اکثر شهرهای این استان حکومت نظامی و وضعیت اضطراری اعلام شده است و رفت و آمد در اکثر مناطق ممنوع اعلام شده است.

ارتش عراق طی عملیات نظامی گسترده خود توانسته است مخفیگاههای بسیاری از تروریست ها را شناسایی کرده و شماری از اشخاص مظنون را دستگیر کند.

:w58:cbc
 

ALI

ناظم
ترور یک سرهنگ ارتش عراق در موصل


بر اثر انفجار اتومبیل بمبگذاری شده در موصل، یک سرهنگ ارتش عراق ترور شد. به گزارش خبرگزاری کردپرس، کانال تلویزیونی المیادین در خبری از ترور یک سرهنگ ارتش عراق در جنوب موصل خبر داد.
در این خبر آمده است که این مقام بلندپایه ارتش عراق به دلیل انفجار بمب کارگذاشته شده در اتومبیلش کشته شده است.
اوضاع امنیتی عراق در سال 2013 بی ثبات و ناآرام بوده است و هزاران نفر از شهروندان عادی و بی سلاح همچنین تعداد زیادی از نیروهای امنیتی مورد هدف و آماج حملات تروریست ها قرار گرفته و ترور شده اند.
طبق گزارشات و آمار سازمان ملل، سال 2013 از نظر عملیات تروریستی جزو تاریک ترین خونبارترین سالهای عراق بعد از سقوط رژیم بعث بوده است.
این وضعیت اسفناک امنیتی موجب نارضایتی عمیق مردم عراق شده است.
شایان ذکر است که از هفته ی پیش تاکنون ارتش عراق عملیات نظامی گسترده ای به منظور مقابله با تروریستهای القاعده در استان الانبار آغاز کرده است و در اکثر شهرهای این استان حکومت نظامی و وضعیت اضطراری اعلام شده است و رفت و آمد در اکثر مناطق ممنوع اعلام شده است.

ارتش عراق طی عملیات نظامی گسترده خود توانسته است مخفیگاههای بسیاری از تروریست ها را شناسایی کرده و شماری از اشخاص مظنون را دستگیر کند.

:w58:cbc
مرسی زری ولی این سبک تاریخی بود و اگه بخوای هرمیش کنی اینجوری میشه:


به گزارش خبرگزاری کردپرس، کانال تلویزیونی المیادین بر اثر انفجار اتومبیل بمبگذاری شده در موصل عراق، یک سرهنگ ارتش عراق بدست گروهک های تروریستی ترور شد.


دراین بمب گذاری این مقام بلندپایه ارتش عراق به دلیل انفجار بمب کارگذاشته شده در اتومبیلش کشته شد.

شایان ذکر است که از هفته ی پیش تاکنون ارتش عراق عملیات نظامی گسترده ای به منظور مقابله با تروریستهای القاعده در استان الانبار آغاز کرده است و در اکثر شهرهای این استان حکومت نظامی و وضعیت اضطراری اعلام شده است و رفت و آمد در اکثر مناطق ممنوع اعلام شده است.
اوضاع امنیتی عراق در سال 2013 بی ثبات و ناآرام بوده است و هزاران نفر از شهروندان عادی و بی سلاح همچنین تعداد زیادی از نیروهای امنیتی مورد هدف و آماج حملات تروریست ها قرار گرفته و ترور شده اند.

ارتش عراق طی عملیات نظامی گسترده خود توانسته است مخفیگاههای بسیاری از تروریست ها را شناسایی کرده و شماری از اشخاص مظنون را دستگیر کند.

طبق گزارشات و آمار سازمان ملل، سال 2013 از نظر عملیات تروریستی جزو تاریک ترین خونبارترین سالهای عراق بعد از سقوط رژیم بعث بوده است.

این وضعیت اسفناک امنیتی موجب نارضایتی عمیق مردم عراق شده است.


مرسی زری از توجه و اهمیت دادنت به کلاس
 
آخرین ویرایش:

ALI

ناظم
دوستان دقت داشته باشند كه در سبك تاريخي حتما از عنصرهاي:

(كه: كه چه كسي در پيدايش رويداد خبر دخالت دارد.

چه:در خبرنويسى عنصر چه به ماهيت و فعليت رويداد مربوط شود.

كي:زمان یا تازگی خبر را توضيح ميدهد .

چگونه:عنصر «چگونه» نحوه و چگونگی رويداد را بيان ميكند

چرا:عنصر«چرا» علت و دلیل یا انگیزه به وجود آمدن رویداد را بیان می کند

كجا:محل رويداد در ارزش دهى به خبر تأثير دارد.)

بايد استفاده شود.
 

negar

عضو


بازگشت گلدکویست با نام جدید


فرمانده انتظامی البرز: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و حرفه*ای متوجه شدند که یک شرکت تحت عنوان «نیوهایتس» با هدف تجارت (بیزینس) و در قالب تورهای مسافرتی در حال عضوگیری از سراسر کشور است.

سردار گودرزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و حرفه*ای متوجه شدند که یک

شرکت تحت عنوان «نیوهایتس» با هدف تجارت (بیزینس) و در قالب تورهای مسافرتی در حال عضوگیری از سراسر کشور است.

فرمانده انتظامی البرز ادامه داد: با کمی مطالعه بر روی این شرکت و رصد فعالیت*های آن مشخص شد که این شرکت از زیر

مجموعه*های شرکت*های هرمی گلدکویستی است که اما چون مردم به ویژه جوانان و افراد جویای کار نسبت به کلاهبرداری

شرکت*های گلدکویستی اطلاع و آگاهی کامل دارند این بار نام و قالب و شکل جدید مشغول به فعالیت شده است.


این مقام مسئول انتظامی با اشاره به اینکه افراد ساده*لوح و جویای نام و ثروت بیشتر در معرض خطر این شرکت هستند، گفت:

این شرکت با شناسایی افراد ساده لوح و جویای نام و ثروت در ابتدا با دادن وعده*های دروغین و واهی مبنی بر تحقق آرزوهای

آنها با دریافت 4 الی 8 میلیون تومان از هر نفر آنها به عضویت خود در می*آورند.

به گفته سردار گودرزی روش عضوگیری این شرکت نیز همچون شرکت*های هرمی بوده و هر عضو می*بایست 2 عضو جدید

را معرفی میکرد تا از این طریق بتوان به سرمایه و سود مناسب برسد. 

ALI

ناظم


بازگشت گلدکویست با نام جدید


فرمانده انتظامی البرز: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و حرفه*ای متوجه شدند که یک شرکت تحت عنوان «نیوهایتس» با هدف تجارت (بیزینس) و در قالب تورهای مسافرتی در حال عضوگیری از سراسر کشور است.

سردار گودرزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و حرفه*ای متوجه شدند که یک

شرکت تحت عنوان «نیوهایتس» با هدف تجارت (بیزینس) و در قالب تورهای مسافرتی در حال عضوگیری از سراسر کشور است.

فرمانده انتظامی البرز ادامه داد: با کمی مطالعه بر روی این شرکت و رصد فعالیت*های آن مشخص شد که این شرکت از زیر

مجموعه*های شرکت*های هرمی گلدکویستی است که اما چون مردم به ویژه جوانان و افراد جویای کار نسبت به کلاهبرداری

شرکت*های گلدکویستی اطلاع و آگاهی کامل دارند این بار نام و قالب و شکل جدید مشغول به فعالیت شده است.


این مقام مسئول انتظامی با اشاره به اینکه افراد ساده*لوح و جویای نام و ثروت بیشتر در معرض خطر این شرکت هستند، گفت:

این شرکت با شناسایی افراد ساده لوح و جویای نام و ثروت در ابتدا با دادن وعده*های دروغین و واهی مبنی بر تحقق آرزوهای

آنها با دریافت 4 الی 8 میلیون تومان از هر نفر آنها به عضویت خود در می*آورند.

به گفته سردار گودرزی روش عضوگیری این شرکت نیز همچون شرکت*های هرمی بوده و هر عضو می*بایست 2 عضو جدید

را معرفی میکرد تا از این طریق بتوان به سرمایه و سود مناسب برسد.
مرسي نگار جان
حالا من يخورده ويرايشش ميكنم ببينيم چطوره:

ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و حرفه ای متوجه شدند که یک شرکت تحت عنوان «نیوهایتس» با هدف تجارت (بیزینس) و در قالب تورهای مسافرتی در حال عضوگیری از سراسر کشور است.


سردار گودرزی فرمانده انتظامی استان البرزدر گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و حرفه ای متوجه شدند که یک شرکت تحت عنوان «نیوهایتس» با هدف تجارت (بیزینس) و در قالب تورهای مسافرتی در حال عضوگیری از سراسر کشور است.

وي افزود: فرمانده انتظامی البرز ادامه داد: با کمی مطالعه بر روی این شرکت و رصد فعالیت های آن مشخص شد که این شرکت از زیر مجموعه های شرکت های هرمی گلدکویستی است که اما چون مردم به ویژه جوانان و افراد جویای کار نسبت به کلاهبرداری شرکت های گلدکویستی اطلاع و آگاهی کامل دارند این بار نام و قالب و شکل جدید مشغول به فعالیت شده است.

وي همچنين اظهار داشت: افراد ساده لوح و جویای نام و ثروت بیشتر در معرض خطر این شرکت هستند، این شرکت با شناسایی افراد ساده لوح و جویای نام و ثروت در ابتدا با دادن وعده های دروغین و واهی مبنی بر تحقق آرزوهای آنها با دریافت 4 الی 8 میلیون تومان از هر نفر آنها به عضویت خود در می آورند.


سردار گودرزی در پايان گفت: روش عضوگیری این شرکت نیز همچون شرکت های هرمی بوده و هر عضو می بایست 2 عضو جدید را معرفی میکرد تا از این طریق بتوان به سرمایه و سود مناسب برسد.
 

negar

عضو

مرسي نگار جان
حالا من يخورده ويرايشش ميكنم ببينيم چطوره:

ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و حرفه ای متوجه شدند که یک شرکت تحت عنوان «نیوهایتس» با هدف تجارت (بیزینس) و در قالب تورهای مسافرتی در حال عضوگیری از سراسر کشور است.


سردار گودرزی فرمانده انتظامی استان البرزدر گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و حرفه ای متوجه شدند که یک شرکت تحت عنوان «نیوهایتس» با هدف تجارت (بیزینس) و در قالب تورهای مسافرتی در حال عضوگیری از سراسر کشور است.

وي افزود: فرمانده انتظامی البرز ادامه داد: با کمی مطالعه بر روی این شرکت و رصد فعالیت های آن مشخص شد که این شرکت از زیر مجموعه های شرکت های هرمی گلدکویستی است که اما چون مردم به ویژه جوانان و افراد جویای کار نسبت به کلاهبرداری شرکت های گلدکویستی اطلاع و آگاهی کامل دارند این بار نام و قالب و شکل جدید مشغول به فعالیت شده است.

وي همچنين اظهار داشت: افراد ساده لوح و جویای نام و ثروت بیشتر در معرض خطر این شرکت هستند، این شرکت با شناسایی افراد ساده لوح و جویای نام و ثروت در ابتدا با دادن وعده های دروغین و واهی مبنی بر تحقق آرزوهای آنها با دریافت 4 الی 8 میلیون تومان از هر نفر آنها به عضویت خود در می آورند.


سردار گودرزی در پايان گفت: روش عضوگیری این شرکت نیز همچون شرکت های هرمی بوده و هر عضو می بایست 2 عضو جدید را معرفی میکرد تا از این طریق بتوان به سرمایه و سود مناسب برسد.

ممنون استاد
 

ALI

ناظم
دوستان ميدونم كه خيلي هاتون هنوز خوب ياد نگرفتيد
اما تا حدودي فرق بين انواع خبر نوشتن رو يادگرفتيد.
يه خبرنگار يا يه خبر نويس خوب بايد چندتا ويژگي رو داشته باشه:

خبرش تا حدالامكان و در حدافل ترين زمان به چاپ برسونه (در غير اينصورت خبر سوخته گفته ميشه)
- هنگام نوشتن طوري بنويسه كه فقط خودش بتونه بخونش تا موقعه ويرايشش و اماده كردن واسه چاپ،
(يعني كسي از رو خبرش نتونه بنويسه تا اولين كسي باشه كه اين خبر رو زده)
- در هنگام خبر نويسي بايد از فارسي آسان بنويسيم مثلا لزومي نداره هنگام نوشتن علامتهاي كسره، فتحه، ضمه و ... رو روي كلمات بياريم
- يه خبرنويس خوب بايد تمام حواسش به گفته هاي فاعلش يا كسي كه قراره نقل قول كنه، باشه.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بچه ها فرق بين سبك هرمي با تاريخي اينكه:
سبك هرمي اتفاقات و رويدادهاي مهم رو از پاراگراف اول ...تا آخر نوشته ميشه. يعني مطالب مهم در سطوح بالاتر (به ترتيب ارزش خبري) قرار گرفته ميشه.

اما سبك خبري:
در واقع به شرح و رويداد كامل خبر ميپردازه. مثلا كي،كجا، چرا... اما مطالب و ارزشهاي خبريش درهم ميباشه
سبك تاريخي، مهمترين خبرش در تيتر اون قرار ميگيره
اما سبك هرمي در ليد آن .
 

ALI

ناظم
يه متني رو من مينويسم، اما بدون نظم و ترتيب خبري
شما لطف كنيد باتوجه به سليقتون و نوع سبك نوشتنتون اين خبر رو ويرايش كنيد.
هركي بتونه خبر خوبي بزنه ازش امتحان نميگيرم:3 (2):cbc و همين هم ميشه نمره قبوليش:3 (2):cbc

اما متن:
دبیر انجمن صنایع لبنی تایید کرد: قیمت شیر بسته بندی شده تتراپک از دو سه روز گذشته 100 تومان افزایش یافته است.
از دبیر انجمن صنایع لبنی سؤال شد، چرا به رغم تاکید رئیس جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت لبنیات تا پایان سال و نیز وعده*هایی که خودتان دادید، قیمت لبنیات را بیشتر کردید، گفت: این افزایش قیمت نیست، بلکه تغییری است که به دلیل نوسان قیمت تمام شده اتفاق افتاده است.
دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه آیا کارخانه*های لبنی خودشان می*توانند اقدام به افزایش قیمت کنند؟ سازمان حمایت از مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان نباید قیمت تعیین کند؟ گفت: در حال حاضر بحث قیمت*گذاری توسط کارخانه*ها انجام می*شود و سازمان حمایت نظارت می*کند، در صورتی که تغییر قیمت کارخانه*ها موجه باشد، قیمت*ها قابل اعمال است.
وی همچنین دلیل بالا رفتن 100 تومانی قیمت خامه*های بسته* 100 گرمی افزایش یافته است، دلیل آن را بالا رفتن قیمت تمام شده تولید یک دهم درصد چربی از 100 تومان به 160 تومان عنوان کرد.
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت شیر و خامه در بازار 100 تومان گران شده است، دبیر انجمن صنایع لبنی دلایل افزایش قیمت شیر و خامه در بازار را اعلام کرد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت: صنایع لبنی شیر خام دامداران را 1050 تومان خریداری می*کنند، و در برخی استان*ها مانند اردبیل کمتر از 900 تومان خریداری می*شود.


دوستان منتظر خبرتون هستم
 
آخرین ویرایش:

proshat

عضو
تمرین سوم


دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت شیر و خامه در بازار 100 تومان گران شده است، دبیر انجمن صنایع لبنی دلایل افزایش قیمت شیر و خامه در بازار را اعلام کرد.


از دبیر انجمن صنایع لبنی سؤال شد، چرا به رغم تاکید رئیس جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت لبنیات تا پایان سال و نیز وعده هایی که خودتان دادید، قیمت لبنیات را بیشتر کردید، گفت: این افزایش قیمت نیست، بلکه تغییری است که به دلیل نوسان قیمت تمام شده اتفاق افتاده است.

وی همچنین دلیل بالا رفتن 100 تومانی قیمت خامه های بسته 100 گرمی افزایش یافته است، دلیل آن را بالا رفتن قیمت تمام شده تولید یک دهم درصد چربی از 100 تومان به 160 تومان عنوان کرد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت: صنایع لبنی شیر خام دامداران را 1050 تومان خریداری می کنند، و در برخی استان ها مانند اردبیل کمتر از 900 تومان خریداری می شود.

دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه آیا کارخانه های لبنی خودشان می توانند اقدام به افزایش قیمت کنند؟ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نباید قیمت تعیین کند؟ گفت: در حال حاضر بحث قیمت گذاری توسط کارخانه ها انجام می شود و سازمان حمایت نظارت می کند، در صورتی که تغییر قیمت کارخانه ها موجه باشد، قیمت ها قابل اعمال است.

دبیر انجمن صنایع لبنی تایید کرد: قیمت شیر بسته بندی شده تتراپک از دو سه روز گذشته 100 تومان افزایش یافته است.


(سبک هرم وارونه)
 

SaHaR

عضو
دبیر انجمن صنایع لبنی دلایل افزایش قیمت شیر و خامه در بازار را اعلام کرد.وهمچنین گفت:این افزایش قیمت نیست بلکه تغییری است که به دلیل نوسان قیمت تمام شده اتفاق افتاده است

دبیر انجمن صنایع لبنی تایید کرد: قیمت شیر و خامه بسته بندی شده از دو سه روز گذشته 100 تومان افزایش یافته است.

از دبیر انجمن صنایع لبنی سؤال شد، چرا به رغم تاکید رئیس جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت لبنیات تا پایان سال و نیز وعده*هایی که خودتان دادید، قیمت لبنیات را بیشتر کردید، گفت: این افزایش قیمت نیست، بلکه تغییری است که به دلیل نوسان قیمت تمام شده اتفاق افتاده است.دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه آیا کارخانه*های لبنی خودشان می*توانند اقدام به افزایش قیمت کنند؟ سازمان حمایت از مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان نباید قیمت تعیین کند؟ گفت: در حال حاضر بحث قیمت*گذاری توسط کارخانه*ها انجام می*شود و سازمان حمایت نظارت می*کند، در صورتی که تغییر قیمت کارخانه*ها موجه باشد، قیمت*ها قابل اعمال است.

وی همچنین دلیل بالا رفتن 100 تومانی قیمت خامه*های بسته* 100 گرمی افزایش یافته است، دلیل آن را بالا رفتن قیمت تمام شده تولید یک دهم درصد چربی از 100 تومان به 160 تومان عنوان کرد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت: صنایع لبنی شیر خام دامداران را 1050 تومان خریداری می*کنند، و در برخی استان*ها مانند اردبیل کمتر از 900 تومان خریداری می*شود.

(سبک هرم وارونه)

 

Combecom

مدیریت کل سایت
عضو کادر مدیریت
این قول را از طرف من داشته باشید
اگر وقت به ما اجازه بده و اینکه تعداد کسایی که اصول خبر نویسی را یاد گرفته باشند به 10 نفر در اینده برسه انشالله یک سایت خوب مجله خبری در مورد ای تی خانواده ورزشی و فرهنگی و اقتصادی . ..
خواهیم زد با همکاری این دوستان با تشکر از علی عزیز :SOS1:cbc
 

ALI

ناظم
مرسی از بنیامین عزیز و همچنین سحر خانم و لعیا خانم
منتظر بقیه دوستان هم هستم
 
بالا