رفتن به مطلب

قابل توجه داوطلبان ازمون سراسري سال 93


Haniye

ارسال های توصیه شده

هر ساله پس از برگزاري آزمون سراسري و نزديك شدن به زمان اعلام نتايج اوليه اين آزمون كه معمولاً از سوي سازمان

 

سنجش در اواسط مرداد ماه صورت ميگيرد، و واجد شرايط شدن گروه گستردهاي از داوطلبان اين آزمون براي انتخاب

 

رشتههاي دانشگاهي در فرصتي كه از سوي اين سازمان اعلام ميشود، مؤسسات و آموزشگاه هاي مجاز و غيرمجاز

 

بسياري اقدام به انجام تبليغات فراگير به منظور راهنمايي داوطلبان واجد شرايط انتخاب رشته در اين بازه زماني مينمايند؛

 

اما آنچه كه رعايت آن در سال جاري از سوي داوطلبان و همين طور والدين آنان حساسيت ويژهاي را ميطلبد، تغييرات

 

عمدهاي است كه از سوي سازمان سنجش براساس ضوابط و مقررات مصوب مراجع قانوني در فرايند پذيرش و گزينش

 

دانشجو در آزمون سراسري 1393 كه در اوايل تيرماه برگزار شد (در مقايسه با سالهاي پيش از آن) صورت گرفته است.

 

اين تغييرات به طور عمده مبتني بر دو محور است:

 

1ـ قانون و مصوبه جلسه اول كارگروه، تأثير قطعي 25 درصدي سوابق

 

تحصيلي داوطلبان در آزمون سراسري اخير و ملاك قرار گرفتن آن در پذيرش و گزينش آنها در اين آزمون بر اساس نمره

 

كلي كه از حاصل جمع سوابق تحصيلي و نمره آزمون داوطلبان ساخته ميشود توضيح آنكه در سالهاي گذشته دو نمره

 

كل، يكي بر اساس نمرات آزمون و بدون تأثير سوابق تحصيلي و ديگري براساس نمرات آزمون و تأثير مثبت سوابق

 

تحصيلي براي داوطلبان ذيربط محاسبه ميشده است. در صورتي كه در آزمون سراسري سال 93 يك نمره كل بر اساس

 

نمرات آزمون سراسري داوطلبان همراه با تأثير قطعي سوابق تحصيلي، محاسبه ميشود و در پذيرش و گزينش علمي

 

داوطلبان همين نمره كل ملاك عمل قرار ميگيرد و اصولاً آخرين نمرات سالهاي گذشته قابل مقايسه با سال جاري نخواهد

 

بود.

 

2ـ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، تغييراتي كه در نحوه اعمال سهميه مربوط به ايثارگران بر اساس قانون

 

مصوب مراجع قانوني صورت گرفته است.با توجه به موارد مذكور، به داوطلبان و والدين آنها توصيه ميشود كه به هيچ وجه

 

تحت تأثير تبليغات پيشگفته در سطور بالا كه از سوي مؤسسات و آموزشگاههاي مجاز و غيرمجاز درباره انتخاب رشته

 

صورت ميگيرد قرار نگيرند، و ضمن مطالعه سلسله مطالبي كه از اين به بعد در شمارههاي آتي پيكسنجش تا زمان

 

انتخاب رشته آزمون سراسري 93 در هر شماره از سوي سازمان سنجش درباره انتخاب رشته تدوين شده و در اختيار

 

داوطلبان قرار ميگيرد، با دقت هر چه بيشتر در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمايند.

 

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...