رفتن به مطلب

بابا ﮐﻪ ﺷﺪﻡ


mehdi shamloo

ارسال های توصیه شده

بابا ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ :

ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﮔﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ

ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺷﺪﯼ

ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺳﯿﺪﯼ

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺖ...

ﺍﻭﻧﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺧﻔﻨﻪ ﻫﺎ

ﺍﻭﻧﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎ

ﺍﻭﻧﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺵ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﻫﺎ

ﺍﻭﻧﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮﻧﺎ

ﺍﻭﻧﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﺍﺷﮑﺘﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻫﺎ

ﺍﻭﻧﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺸﻮ ﺑﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﺪﻩ

ﺍﻭﻧﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺧﻢ

ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﺍﻭﻧﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺸﻮ ﺑﻬﺖ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ

ﻧﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﺸﻮ

ﺍﻭﻧﯿﻮ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎﺩﻭ ﮔﺮﻭﻥ ﻧﺨﺮﻩ ﻭﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ

ﺗﻮﻟﺪﺕ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻪ

ﺍﻭﻧﯿﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻓﻘﻂ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...