رفتن به مطلب

اهمیت شیرمادردرکاهش مرگ ومیرنوزادان


مشکات

ارسال های توصیه شده

اگر نوزادان از روز اول از شیر مادر تغذیه کنند، میزان مرگ و میر آن ها بیش از ۱۶ درصد کاهش می یابد که توجه به آن عامل خیلی بزرگی در کاهش مرگ و میر است. اگر تغذیه با شیر مادر در ساعات اولیه عمر آغاز شود، ۲۳درصد میزان مرگ و میر کاهش پیدا میکند. چاقی در میان نوزادانی که از شیرمادر تغذیه میکنند، خیلی کمتر است. این نوزادان حتی اگر دراوایل شیرخوارگی کمی چاق شوند، ماندگار نیست و چاقی آنها اصلاح میشود، اما چاقی نوزادانی که شیرمادر نخوردهاند، قابل اصلاح نیست و متأسفانه چاقی دوران شیرخوارگی تا بزرگسالی ماندگار است.

در بررسی عوامل مختلفی که ممکن است موجب مرگ و میر نوزاد شود و این که کدام عامل میتواند مؤثرترین باشد، مشخص شده، با وجود پیشرفتهای گستردهای که در تکنولوژی مربوط به کاهش مرگ نوزادان رخ داده، فقط یک عامل تغذیه با شیرمادر نقش مهمی در کاهش مرگ و میر نوزادان داشته است که همه مطالعات، آن را تأیید کردهاند.

 

تغذیه با شیرمادر برای نوزادان نارس کموزن باید خیلی زود شروع شود

 

«در آمریکا و بسیاری کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدهاند که در رابطه با نوزادان نارس کم وزن نیز تغذیه با شیر مادر خیلی زود باید شروع شود، تا بتوان از مزایای آن نوزاد را برخوردار کرد»، یکی از فواید مهم این شیردهی، جلوگیری از عارضه کولیت نکروزان نوزاد است که بیماری بسیار خطرناک است و غیر از این که مرگ و میر را افزایش میدهد، هزینههای هنگفتی برای خانواده و کشور در بردارد.

 

در یک مرکز دانشگاهی آمریکا که تغذیه با شیر مادر را برای نوزادان نارس کموزن زود شروع کردند، در رشد این نوازدان در ابعاد مختلف، ارتباط با والدین و کاهش عارضه کولیت نکروزان که در مدت ۵سال تنها یک مورد به جراحی منجر شده بود،تأثیر بسزایی داشت.

 

هزینه درمانی نوزادان نارسی که شیرمادر خوردهاند، یک چهارم آنها که نخوردهاند

این درحالیست که مراکز دیگری که تغدیه با شیرمادر را برای این نوزادان دیرتر شروع کردهاند، عارضه کولیت نکروزان به وفور اتفاق افتاده است و در مقایسه هزینههای درمانی نیز مشخص شد، هزینه درمانی نوزادان نارسی که با شیرمادر تغذیه شدهاند، یک سوم تا یک چهارم آنهایی است که یا با شیرمادر تغذیه نشدهاند و یا دیرتر تغذیه شدهاند، گزارش شده است.

http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2014/03/shir-madar.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...