رفتن به مطلب

قیمت تلویزیون شارپ


ارسال های توصیه شده

قیمت تلویزیون شارپ

http://www.sakhtafzarmag.com/images/P92/Aquas.jpg

 

 

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر[/TD]

[TD]نوع تلویزیون[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]9,450,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]7,800,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,500,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,420,000[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

بروز رسانی 18 مرداد 1393

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]9,450,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]7,800,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,500,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,420,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

بروز رسانی 19 مرداد 1393

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD=align: center]مدل[/TD]

[TD=align: center]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD=align: center]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD=align: center]کنتراست[/TD]

[TD=align: center]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD=align: center]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD=align: center]گارانتی[/TD]

[TD=align: center]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD=align: center] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD=align: center]LED- سه بعدی[/TD]

[TD=align: center]MEGA[/TD]

[TD=align: center]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD=align: center]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD=align: center]مادیران[/TD]

[TD=align: center]9,450,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD=align: center] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD=align: center]LED- سه بعدی[/TD]

[TD=align: center]MEGA[/TD]

[TD=align: center]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD=align: center]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD=align: center]مادیران[/TD]

[TD=align: center]7,800,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD=align: center]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD=align: center]LED- سه بعدی[/TD]

[TD=align: center]MEGA[/TD]

[TD=align: center]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD=align: center]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD=align: center]مادیران[/TD]

[TD=align: center]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD=align: center] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD=align: center]LED- سه بعدی[/TD]

[TD=align: center]MEGA[/TD]

[TD=align: center]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD=align: center]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD=align: center]مادیران[/TD]

[TD=align: center]3,500,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD=align: center] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD=align: center]LED

[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD=align: center]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD=align: center]مادیران[/TD]

[TD=align: center]1,420,000

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

sakhtafzarmag.com

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

 

بروز رسانی 20 مرداد 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD=align: center]مدل[/TD]

[TD=align: center]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD=align: center]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD=align: center]کنتراست[/TD]

[TD=align: center]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD=align: center]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD=align: center]گارانتی[/TD]

[TD=align: center]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD=align: center] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD=align: center]LED- سه بعدی[/TD]

[TD=align: center]MEGA[/TD]

[TD=align: center]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD=align: center]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD=align: center]مادیران[/TD]

[TD=align: center]9,450,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD=align: center] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD=align: center]LED- سه بعدی[/TD]

[TD=align: center]MEGA[/TD]

[TD=align: center]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD=align: center]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD=align: center]مادیران[/TD]

[TD=align: center]7,800,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD=align: center]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD=align: center]LED- سه بعدی[/TD]

[TD=align: center]MEGA[/TD]

[TD=align: center]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD=align: center]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD=align: center]مادیران[/TD]

[TD=align: center]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD=align: center] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD=align: center]LED- سه بعدی[/TD]

[TD=align: center]MEGA[/TD]

[TD=align: center]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD=align: center]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD=align: center]مادیران[/TD]

[TD=align: center]3,500,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD=align: center] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD=align: center]LED

[/TD]

[TD=align: center]-[/TD]

[TD=align: center]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD=align: center]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD=align: center]مادیران[/TD]

[TD=align: center]1,420,000

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

قیمت تلویزیون شارپ

بروز رسانی 21 مرداد 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]9,450,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]7,800,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,500,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,420,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

28 مرداد 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]9,450,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]7,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,440,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...

قیمت تلویزیون شارپ

5 شهریور 1393

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر[/TD]

[TD]نوع تلویزیون[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]9,450,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]7,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,440,000

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 1 ماه بعد...

قیمت تلویزیون شارپ

28 مهر 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]6,850,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,440,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

1 آبان 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]6,850,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,440,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

3 آبان 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]6,850,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,440,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

6 آبان 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]6,850,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,440,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

10 آبان 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]6,850,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,440,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

17 آبان 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]6,850,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,440,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

19 آبان 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]6,850,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,440,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 1 ماه بعد...

قیمت تلویزیون شارپ

22 آذر 1393

 

 

[TABLE=width: 747]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]6,850,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,830,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,440,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قیمت تلویزیون شارپ

26 آذر 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD]کنتراست[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE9400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]6,850,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,820,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-46LE8300X[/TD]

[TD]46 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]4,470,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-40LE8300X[/TD]

[TD] 40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]MEGA[/TD]

[TD]دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی 15 واتی ساب ووفر، قابلیت MHL[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]3,510,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp L-32LE430X[/TD]

[TD] 32 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC[/TD]

[TD]دو خروجی دو واتی[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,430,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 4 هفته بعد...

قیمت تلویزیون شارپ

22 دی 1393

 

 

http://www.sakhtafzarmag.com/images/Winter93/AA/Price-List/Sharp-1.jpg

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD] اسکن تصویر[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,820,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-40LE3550X[/TD]

[TD]40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی ندارد[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]یک پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,950,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-39LE1550[/TD]

[TD] 39 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی ندارد[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]یک پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,620,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-32LE1550[/TD]

[TD] 32 اینچ - 768×1366[/TD]

[TD]LED- سه بعدی ندارد[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]یک پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,134,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...

قیمت تلویزیون شارپ

3 بهمن 1393

 

 

[TABLE=width: 769]

[TR]

[TD]مدل[/TD]

[TD]سایز و کیفیت تصویر

[/TD]

[TD]نوع تلویزیون

[/TD]

[TD] اسکن تصویر[/TD]

[TD]امکانات ارتباطی

[/TD]

[TD]گارانتی[/TD]

[TD]قیمت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-60LE6400X[/TD]

[TD] 60 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوننت[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]5,820,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-40LE3550X[/TD]

[TD]40 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی ندارد[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]یک پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,950,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-39LE1550[/TD]

[TD] 39 اینچ - 1080×1920[/TD]

[TD]LED- سه بعدی ندارد[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]یک پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,620,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sharp LC-32LE1550[/TD]

[TD] 32 اینچ - 768×1366[/TD]

[TD]LED- سه بعدی ندارد[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]یک پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوننت[/TD]

[TD]مادیران[/TD]

[TD]1,134,000

 

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

sakhtafzarmag.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...