رفتن به مطلب

کسانی که چک برگشتی دارند بخوانند !


SaHaR

ارسال های توصیه شده

بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار بند 18-3 دستورالعمل حساب جاری را اصلاح و روش جدید رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی را به شبکه بانکی کشور بخشنامه کرد.

این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت «و ابطال آن» از دستورالعمل حساب جاری از متن بند 18-3 دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را اصلاح کرد.

 

در این بند آمده است: « 18-3 ارایه رضایتنامه محضری ذینفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید.در این صورت، بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک موردنظر اقدام مینماید.

http://www.taknaz.ir/upload/92/0.883341001407221297_taknaz.jpg

 

تبصره: چنانچه ذینفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، میتواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک موردنظر اقدام مینماید».

 

همچنین در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به اینکه وفق ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازمالاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب 87.06.11 بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روشهای رفع سوءاثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی، به ماده 18 دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:

 

«18-7- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذیصلاح موضوع ماده 183"آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی" مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوءاثر از آن.

منبع: mehrnews.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...