رفتن به مطلب

قیمت نبشی مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳


ارسال های توصیه شده

  • بنیان گذار

قیمت نبشی مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳

[TABLE=width: 70%, align: center]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] ضخامت [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۱[/TD]

[TD=align: center]۴۰[/TD]

[TD=align: center]۴[/TD]

[TD=align: center]۶ متری[/TD]

[TD=align: center]ST37[/TD]

[TD=align: center]ناب تبریز[/TD]

[TD=align: center]۲۱۱۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۲۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۱۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۰۷[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 14] نبشی ۵۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] ضخامت [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۲[/TD]

[TD=align: center]۵۰[/TD]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]۶ متری[/TD]

[TD=align: center]ST37[/TD]

[TD=align: center]ناب تبریز[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۱۰۰[/TD]

[TD=align: center]۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۲۱۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۷۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۰۷[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۳[/TD]

[TD=align: center]۵۰[/TD]

[TD=align: center]۴[/TD]

[TD=align: center]۶ متری[/TD]

[TD=align: center]ST37[/TD]

[TD=align: center]ناب تبریز[/TD]

[TD=align: center]۲۱۳۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۲۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۳۰۰[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۰۷[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۴[/TD]

[TD=align: center]۵۰[/TD]

[TD=align: center]۵[/TD]

[TD=align: center]۶ متری[/TD]

[TD=align: center]ST37[/TD]

[TD=align: center]ناب تبریز[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۱۵۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۱۵۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۰۷[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 14] نبشی ۶۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] ضخامت [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۵[/TD]

[TD=align: center]۶۰[/TD]

[TD=align: center]۴[/TD]

[TD=align: center]۶ متری[/TD]

[TD=align: center]ST37[/TD]

[TD=align: center]ناب تبریز[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۰۷[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۶[/TD]

[TD=align: center]۶۰[/TD]

[TD=align: center]۵[/TD]

[TD=align: center]۶ متری[/TD]

[TD=align: center]ST37[/TD]

[TD=align: center]ناب تبریز[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۰۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۰۷[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center]۷[/TD]

[TD=align: center]۶۰[/TD]

[TD=align: center]۶[/TD]

[TD=align: center]۶ متری[/TD]

[TD=align: center]ST37[/TD]

[TD=align: center]ناب تبریز[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۰۲۰۰[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۰۷[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f4f4f4]

[TD=colspan: 14] نبشی ۸۰[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #A6CAF0]

[TH=align: center]ردیف[/TH]

[TH=align: center] سایز [/TH]

[TH=align: center] ضخامت [/TH]

[TH=align: center] حالت [/TH]

[TH=align: center] استاندارد [/TH]

[TH=align: center] محصول [/TH]

[TH=align: center] قیمت بنگاه [/TH]

[TH=align: center] قیمت کارخانه[/TH]

[TH=colspan: 2, align: center] قیمتهای روز قبل[/TH]

[TH=align: center]درصد تغییرات[/TH]

[TH=align: center]نمودار[/TH]

[TH=align: center]توضیحات[/TH]

[TH=align: center]ساعت[/TH]

[/TR]

[TR=bgcolor: #f2dcdb]

[TD=align: center]۸[/TD]

[TD=align: center]۸۰[/TD]

[TD=align: center]۷[/TD]

[TD=align: center]۶ متری[/TD]

[TD=align: center]ST37[/TD]

[TD=align: center]ناب تبریز[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۵۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center] ۲۱۵۰۰[/TD]

[TD=align: center]---[/TD]

[TD=align: center]۰%[/TD]

[TD=align: center]http://old.ahanonline.ir/0.png [/TD]

[TD=align: center]

[/TD]

[TD=align: center]۱۲:۰۷

[/TD]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[/TABLE]

پایگاه اینترنتی آهن آنلاین | ahanonline.com

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...