رفتن به مطلب

معناي بعضي كلمات لري


ALI

ارسال های توصیه شده

فرهنگ زبان لری....!!!!!!!؟؟؟

 

اعضای خانواده...

 

مامان= دا بابا=بو

عمه=عام خاله=خال

دایی=هالو!!!! عمو=تات

عروس=عاریس برادر=ککا

زن عمو=زن تات دختر عمو=دور تات

 

 

 

اسامی اشاره....

ایرو=اینجا اوروو=آنجا

کورو=کجا کوچنی=کجایی

 

انواع فعل....

نمی توانم =نی ترم دادن=داین

پیدا کردن=جستن شوید=وابو

بودن=بیین می خوام= ميحام

میگم=ایگم می آید=ایا

نمی آید= نیا بیا= بیو

برو= رو

 

 

آناتومی لری

شکم= کم - گيه چشم=تیی- چم

آرنج=کرو دنده=دندر

کلیه=گرده- گرداله صفرا=زل

زانو=زونی روده= رویی

انگشت=پنجه صورت=ایی- ري

مو=مي لب=لنج-لوچ

دهان=دم دماغ=فیر- پت

ابرو=برم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لری چند نوعه

- بختیاری

- لرستانی

- کهگیلویه و بویر احمدی

- و...

زبان لري کهگیلویه اي:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

برا جمع بستن از "ال" یا "گل"

درخت ها = درختل

---------------------------------------------------

رفتیم به مدرسه = رفتیم و مدرسه

چرا = سیچه

پسر = کر

دختر= دور

مادر = دا (دا خیلی قدیمیه البته)

پدر = بو = جدیدا میگن بابالی

عمه = عامه = قدیمیا میگن مامه

دایی = هالو (البته بلا نسبت شما)

ظرف = درف

خونه = حونه

درخت = دار

بلوط = بلی

بره = کره

خدا = خوا = خرا

برادر = گو ، برار(در جملات تعجبی (البته زیاد به کار نمیره))

خواهر = دری

داریم = هی >>> داریم میریم = هی ایریم /یرمیگردم = ایورگردم

پا شو = وریس

بپر = بل کن

---------------------------------------

دیگ من شهر دیرمت = دیروز تو شهر دیدمت

ایسو = الان - از کی تا ایسو : از کی تا الان

رَتی؟ = رفتی؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 ماه بعد...

لري خرم ابادي:

 

پدر= بوه

مادر= دا

برادر= برار

خواهر= خوهر

دايي= هالو

عمو=عامو

حالت چطور= حالت خوه

چكار ميكني= چي ميكي

ميري= رويي

چرا= سي چي

بهم بده= وم به

خانه= حونه

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 5 ماه بعد...

اینم فرهنگ لغت بندری :)

 

 

 

 

 

 

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD]کلمه بندری[/TD]

[TD]معنی فارسی[/TD]

[TD]کلمه بندری[/TD]

[TD]معنی فارسی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خلپنک[/TD]

[TD]فشار دادن گلو[/TD]

[TD]مغ[/TD]

[TD]نخل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]گورنگ[/TD]

[TD]گلو[/TD]

[TD]جونن[/TD]

[TD]قشنگ است[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]تک[/TD]

[TD]حصیری از برگ نخل[/TD]

[TD]جیمه[/TD]

[TD]پیراهن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]گسگ[/TD]

[TD]گوساله[/TD]

[TD]دخت[/TD]

[TD]دختر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]یخو[/TD]

[TD]کمی[/TD]

[TD]چمک[/TD]

[TD]رقص[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]چورک[/TD]

[TD]جوجه[/TD]

[TD]مورگ[/TD]

[TD]مرغ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]کروس[/TD]

[TD]خروس[/TD]

[TD]تش[/TD]

[TD]آتش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]پروند[/TD]

[TD]طناب بالارفتن از نخل[/TD]

[TD]تک [/TD]

[TD]حصیری از برگ نخل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]للین[/TD]

[TD]دمپایی[/TD]

[TD]گلاس[/TD]

[TD]لیوان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]گا[/TD]

[TD]گاو[/TD]

[TD]گیش[/TD]

[TD]نام درختی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]آلومتری[/TD]

[TD]نام نخل خرما[/TD]

[TD]نغال[/TD]

[TD]نام درخت خرما[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]پلیچکم[/TD]

[TD]عنکبوت[/TD]

[TD]سرگ[/TD]

[TD]کلبه از برگ نخل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]کرگین[/TD]

[TD]کلبه ی زمستانی[/TD]

[TD]حیش[/TD]

[TD]عروسی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خواسو[/TD]

[TD]پدر زن[/TD]

[TD]خواسرگ[/TD]

[TD]مادرزن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]سلنگ[/TD]

[TD]خرمای خشک شده[/TD]

[TD]کنگ[/TD]

[TD]رطب کال و نرسیده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]کرنگ[/TD]

[TD]کال و نرسیده[/TD]

[TD]حرما[/TD]

[TD]خرما[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ریغ[/TD]

[TD]تپه ماسه ای .ریگزار[/TD]

[TD]تولك[/TD]

[TD]ظرف چيدن خرما[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كم[/TD]

[TD]كوه

[/TD]

[TD]گلم[/TD]

[TD]باطلاق[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]هو[/TD]

[TD]آب[/TD]

[TD]روخونه[/TD]

[TD]رودخانه[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اینم فرهنگ لغت بندری :)

 

 

 

 

 

 

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD]کلمه بندری[/TD]

[TD]معنی فارسی[/TD]

[TD]کلمه بندری[/TD]

[TD]معنی فارسی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خلپنک[/TD]

[TD]فشار دادن گلو[/TD]

[TD]مغ[/TD]

[TD]نخل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]گورنگ[/TD]

[TD]گلو[/TD]

[TD]جونن[/TD]

[TD]قشنگ است[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]تک[/TD]

[TD]حصیری از برگ نخل[/TD]

[TD]جیمه[/TD]

[TD]پیراهن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]گسگ[/TD]

[TD]گوساله[/TD]

[TD]دخت[/TD]

[TD]دختر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]یخو[/TD]

[TD]کمی[/TD]

[TD]چمک[/TD]

[TD]رقص[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]چورک[/TD]

[TD]جوجه[/TD]

[TD]مورگ[/TD]

[TD]مرغ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]کروس[/TD]

[TD]خروس[/TD]

[TD]تش[/TD]

[TD]آتش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]پروند[/TD]

[TD]طناب بالارفتن از نخل[/TD]

[TD]تک[/TD]

[TD]حصیری از برگ نخل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]للین[/TD]

[TD]دمپایی[/TD]

[TD]گلاس[/TD]

[TD]لیوان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]گا[/TD]

[TD]گاو[/TD]

[TD]گیش[/TD]

[TD]نام درختی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]آلومتری[/TD]

[TD]نام نخل خرما[/TD]

[TD]نغال[/TD]

[TD]نام درخت خرما[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]پلیچکم[/TD]

[TD]عنکبوت[/TD]

[TD]سرگ[/TD]

[TD]کلبه از برگ نخل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]کرگین[/TD]

[TD]کلبه ی زمستانی[/TD]

[TD]حیش[/TD]

[TD]عروسی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خواسو[/TD]

[TD]پدر زن[/TD]

[TD]خواسرگ[/TD]

[TD]مادرزن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]سلنگ[/TD]

[TD]خرمای خشک شده[/TD]

[TD]کنگ[/TD]

[TD]رطب کال و نرسیده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]کرنگ[/TD]

[TD]کال و نرسیده[/TD]

[TD]حرما[/TD]

[TD]خرما[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ریغ[/TD]

[TD]تپه ماسه ای .ریگزار[/TD]

[TD]تولك[/TD]

[TD]ظرف چيدن خرما[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]كم[/TD]

[TD]كوه[/TD]

[TD]گلم[/TD]

[TD]باطلاق[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]هو[/TD]

[TD]آب[/TD]

[TD]روخونه[/TD]

[TD]رودخانه[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

راستش .به جز (تش که به آتش ) میگیم.بقیه کلمات رو ما به کار نمی بریم. [خجالتی]

 

لحجه ما دقیقا شبیه لر ها هست.کلمات علی درست هستش[گل]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اوووهوووو لحجه بوشهریا تا بندریا خیلی فرق اکن شما یکم مثل ما گپ ازنی بیشتر لحجتون لرین.

 

الان این جمله ی شما دقیقا مثل حرف زدن خودمونه. بله ما بیشتربه لحجه ی لری و آبادانی میحرفیم[زبان]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 سال بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...