رفتن به مطلب

حسادت زنانه به انتشار عکسهای غیراخلاقی دختر جوان ختم شد


ghasedak

ارسال های توصیه شده

حسادت زنانه به انتشار عکسهای غیراخلاقی دختر جوان ختم شد

 

http://shafaonline.ir/files/fa/news/1393/12/8/62640_130.jpg

سرهنگ محمدمهدی کاکوان با اشاره به پرونده انتشار عکسهای خصوصی یک زن جوان در یکی از شبکههای اجتماعی موبایلی، اظهار داشت: چندی پیش زن جوان 31سالهای بهنام سارا با مراجعه به مأموران پلیس فتای پایتخت، از انتشار عکسهای خصوصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی موبایلی خبر داد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: این زن جوان در ادامه اظهاراتش به مأموران عنوان کرد: «من در یک شرکت گردشگری که در زمینه تورهای مسافرتی فعالیت میکند اشتغال دارم، از این رو برای تعامل بیشتر با همکاران دیگرم، عضو گروهی که در یکی از شبکههای اجتماعی موبایلی و در زمینه گردشگری و توریستی فعالیت داشت شدم؛ پس از مدتی که از عضویت من در این گروه گذشت، ناگهان متوجه شدم که عکسهای خصوصی من با حالتی زننده و غیراخلاقی، در این شبکه اجتماعی و این گروه منتشر شده و در حال دست به دست شدن است».

کاکوان با بیان اینکه این زن جوان بر غیرواقعی بودن عکسهای غیراخلاقی منتشر شده تأکید داشت، افزود: بهدنبال شکایت زن جوان و حساسیت موضوع مطرح شده، بررسی این پرونده در دستور مهندسان و کارشناسان پلیس فتای پایتخت قرار گرفت؛ این در حالی بود که زن جوان اصرار داشت که در خلال انتشار برخی از عکسهای خصوصی وی، در بعضی عکسهای دیگر که کاملاً نیز غیراخلاقی بوده، از چهره او سوءاستفاده شده و این عکسها جعلی است.

رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: پس از بررسیهای اولیه، مأموران با وارسی مطالب به اشتراک گذاشته در این گروه که در یک شبکه اجتماعی موبایلی راهاندازی شده بود، متوجه صحت گفتههای زن جوان شدند و دریافتند که برخی از عکسهای منتشر شده جعلی است و با دستکاریهای فنی، توسط یک فرد حرفهای ساخته شده است.

وی ادامه داد: در ادامه اقدامات مهندسی و کارشناسانه پلیس فتای تهران بزرگ، مأموران توانستند رد یک دختر جوان 27ساله بهنام «نازنین» را در این پرونده کشف کنند و در بررسیهای بیشتر و با استفاده از مهندسی معکوس، موفق به شناسایی وی بهعنوان عامل انتشار این عکسهای غیراخلاقی و جعلی شدند.

کاکوان با بیان اینکه عامل انتشار عکسهای غیراخلاقیِ شاکی پرونده با قربانی این پرونده همکار بوده و ارتباط تنگاتنگ کاری داشته است، گفت: مأموران پلیس پس از اطمینان از انتشار عکسهای غیراخلاقی سارا توسط نازنین، بهسرعت وی را دستگیر کردند و نازنین هم که بهشدت از این اتفاق شوکه بود در بازجوییهای خود به مأموران ضمن اعتراف به ارتکاب این جرم اظهار داشت: «من و سارا در یک شرکت توریستی و گردشگری با یکدیگر همکار بودیم و در زمینه کاری، رقابت شدیدی با یکدیگر داشتیم؛ از این رو زمانی که در این شبکه اجتماعی موبایلی، همگروه شدیم، توانستم با ترفندی خاص، عکسهای خصوصی وی را که در اختیار داشتم با دستکاریهای کامپیوتری به تصاویر غیراخلاقی تبدیل کنم؛ لذا این عکسها را فقط بهعنوان یک «شوخی» در این شبکه موبایلی و این گروه خاص، منتشر کردم».

رئیس پلیس فتای پایتخت در پایان با تأکید بر اینکه دختر 27ساله دستگیر شده، بههمراه پرونده متشکله در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است، با هشدار به جوانان و خانوادهها در خصوص عضویت در شبکههای اجتماعی موبایلی خاطرنشان کرد: در وهله اول و پیش از عضویت در هر گروه و شبکهای در دنیای مجازی باید به این سؤال پاسخ داد: «آیا عضویت در این شبکهها و گروهها، ضروری است یا خیر؟ و این عضویت چه ضرورتی دارد؟» لذا در صورت ضروری بودن عضویت، باید هشیار بود که چهنوع مطالب و اطلاعاتی را در این گروهها منتشر میکنید. چراکه بررسی پروندههای جرائم رخداده در این شبکهها نشان میدهد، در بسیاری از اقدامات مجرمانه رخداده در این شبکهها و گروهها، مجرمان بهواسطه بیخبری از اهمیت اطلاعات منتشر شده توسط قربانیان خود، دست به ارتکاب جرم میزنند؛ از این رو باید جوانان و خانوادهها به این موضوع توجه کنند که با اطلاعاتی که در این گروهها انتشار میدهند زمینه قربانی شدن خود در برابر مجرمان را فراهم نسازند.

 

منبع: تسنیم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...