رفتن به مطلب

احتمال وجود نیترات در آب و مواد غذایی


yasi

ارسال های توصیه شده

[h=3]یکشنبه 10 اسفند 1393

[/h]

 

 

http://images.hamshahrionline.ir/images/2015/3/position36/15-3-1-920206b562e655321c546adce19c89afee244.jpg

رئیس انستیتو تغذیه کشور با بیان اینکه بعضی سوسیس و کالباس ها حاوی نیترات هستند، گفت: مصرف زیاد این مواد شانس ابتلا به بیماریهای بدخیم و سرطانها را افزایش میدهد.

 

مجيد حاجيفرجي درخصوص وجود نيترات در برخي موادغذايي توضيح داد: نيترات از عناصري محسوب ميشود كه در آب، خاك و محصولات فرآوريشده صنعتي ميتواند وجود داشته باشد. نيترات موجود در آب و خاك در بعضي موارد اجتنابناپذير است، اما نيترات داخل آبهاي معدني نميشود و نظارت بر آنها دقيق است اما بهدليل گستردگي شبكه آب آشاميدني كشور گاهي نيترات در آب لولهكشي ديده ميشود.

 

ويگفت: در سالهاي قبل سوسيس و كالباسهاي ايراني حاوي نيترات بيش از حد استاندارد بودند،اكنون اين ميزان كاهش يافته اما همچنان در بعضي موارد مشاهده ميشود. بيشتر فرآوردههاي پروتئيني غيراستاندارد مشكل دارند. رئيس انستيتو تغذيه كشور با هشدار درباره اينكه تركيب اين فرآوردهها با روغن در تركيب و طبخ آنها ايجاد نيتروزامين كرده، افزود: مصرف درازمدت اين فرآوردهها شانس ابتلا به بيماريهاي بدخيم و سرطانها را افزايش ميدهد. وي همچنين درباره وجود نيترات در ديگر محصولات گفت: متأسفانه نيترات در محصولات كشاورزي نيز مشاهده ميشود كه اين نيترات از طريق خاك يا استفاده نادرست از كودها بهوجود ميآيد. در اين ميان محصولات غدهاي شكل مانند سيبزميني و پياز بيشتر نيترات موجود در خاك و كود را بهخود جذب ميكنند.

 

همشهری

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...