رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

  • بنیان گذار

فال ورق

 

فال پاسور یا فال ورق در ایران و همه جای دنیا محبوبیت بسیاری دارد. گفته میشود پیشینه فال پاسور به دوران مصر باستان میرسد. فال ورق شاید در ظاهر یک تفنن و تفریح به نظر برسد اما به گفته بسیاری با استفاده از فال ورق میتوان پیشگویی و آینده نگری نیز انجام داد. در این آموزش قصد داریم روش کامل گرفتن فال پاسور را شرح دهیم پس با ما همراه باشید.

 

 

این روش را میتوانید خودتان یاد بگیرید و به دوستان خود نیز آموزش دهید.

 

 

انواع فال ورق

 

[ATTACH type=full" alt="play-more-cards.jpg]158[/ATTACH]

 

رایج ترین انواع فال ورق عبارتند از روش ساده که در آن فقط از سه کارت استفاده می شود و برای جواب ھای مختصر خوب است. روش بعدی مربع جادوی است که از نه کارت تشکیل می شود و یکی از نه کارت سمبل شخصی است که برایش فال گرفته می شود. این فال برای ھر گونه سوالی مناسب است. روش دیگر نعل اسب است که با ھفت کارت انجام شده و برای سوال ھای مھم در رابطه با مسایل مھم زندگی مناسب است. فال دیگر دایره اسمعی نامیده می شود که از سیزده کارت تشکیل

می شود. در دایره سماوی دوازده کارت معرف دوازده ماه سال و یکی از کارت ھا معرف حالت کلی سال است.

یکی از معروف ترین انواع فال ورق , فال رمانی است که در بعضی از کشور ھا فال کولی نیز نامیده شده است. در فال کولی از بیست و یک کارت استفاده می شود. آخرین نوع فال ورق، ھرم است که با ده کارت انجام شده و برای ھمه نوع سوالی می باشد.اما اول از همه فال احساس را معرفی میکنم که طرفداران زیادی دارد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار

فال احساس:

 

فال احساس براي اطلاع از احساس شخص مقابل نسبت به شما و احساس شما نسبت به آن شخص است. يه فال ساده بسیار جالب و تعجب آور !

 

 

ابتدا ورق ھا را خوب بر بزنید به حالتي كه پشت ورق ھا را ببینید نه روي ورق را. سپس به تعداد اسم شخص مقابل بچینید . مثلا” مینا ” داراي ۴ حرف است بنابرين بايد از اول دسته به تر تیب ۴ ورق كنار ھم بگذاريم و سپس به ترتیب از اولین ورق شروع به پر كردن ھمه ۴ دسته مي كنیم . سپس دسته ھا را از اولین دسته روي ھم قرار دھید .حالا شروع به خواندن و تعبیر مي كنیم . شما بايد ورق ھاي مشابه را پیدا كنید و كنار بگذاريد مثلا ٧ و ٧ . حالا از ھر نوعي بود .

 

 

چنانچه كنار ھم بودند انھا را از بقیه دسته جدا كرده و كنار بگذاريد به اين ترتیب ھمه ورق ھاي مشابه را كنار بگذاريد و تعبیر كنید:

 

 

١ يا ھمان تك نشان :دوست داشتن

٢ ترديد و ٢دلي

٣ ازدواج قصد ازدواج داشتن

۴ مشكل داشتن

۵ ناراحتي و غم

۶ تماس و ارتباط تلفني – نامه-

٧ حكايت از فكر كردن زياد و به ياد او بودن را دارد

٨ از تیپ و قیافه شما خوشش میاد

٩ از رفتار و اخلاق شما خوشش میاد

١٠ فاصله- دوري

 

 

سرباز : اگر براي مرد باشد نشان از غیرت و تعصب دارد اگر براي زن باشد يعني شخص ديگري ھم در زندگي او نقش مھمي دارد.

 

 

بي بي : اگر براي زن باشد نشان از غیرت آن زن را دارد و اگر براي مرد باشد يعني زني ديگر را ھم دوست دارد ( حتما رقیب نیست ! ممكن است از اعضای خانواده شخص باشد)

 

 

شاه: به معني سلطان دل بودن

 

 

سپس از كارت ھاي باقیمانده يك كارت با نیت احساس اصلي طرف مقابل بكشید و يك كارت با نیت احساس خود فال گیرنده بكشید و كارت سوم با نیت احساس مشترك بكشید و تبعیر كنید. .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار

نعل اسب

 

این نوع فال ورق با ھفت كارت انجام شده و برای سوالھای مھم از آن استفاده می شود. برای انجام این فال احتیاج به كارت شخصی نیست. فردی كه برایش فال گرفته می شود باید كارت ھا را بر زده و ھفت كارت از میان آنھا انتخاب كند. كارت ھا به ترتیب از اول تا ھفتم و با چھره كارت ھا به سمت بالا كه دیده شوند قرار می گیرند. در صورت تمایل می توانید كارت ھا را مستقیم و بدون قوس یا حالت نعل اسب قرار دھید. فرقی ندارد.

 

 

كارت اول. در مورد گذشته مسئله ای كه مطرح شده

كارت دوم. زمان حال

كارت سوم. آینده نزدیك

كارت چھارم. در مورد نكات پیش بینی نشده

كارت پنجم. اطرافیان

كارت ششم. دوست و دشمن

كارت ھفتم. نتیجه نھایی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار

فال رومانی

 

این فال ورق با بیست و یك كارت و در سه ردیف ھفت تایی انجام می شود. شخصی كه برایش فال گرفته می شود باید ھفت كارت انتخاب كند كه این ھفت كارت به ترتیب از چپ به راست چیده شده و اولین ردیف افقی را تشكیل می دھند. ھفت كارت بعدی ردیف دوم و آخرین ھفت كارت ردیف سوم را می سازند.

 

 

ردیف اول در باره گذشته ، ردیف دوم در باره حال و ردیف سوم در مورد آینده سوال مطرح شده است. برای چگونگی انجام و تفسیر این فال لطفا به فال ورق مراجعه كنید. توجه داشته باشید كه در فال ورق ھر چه تعداد كارت ھا بیشتر باشد ، بھم آمیختن معانی كارت ھا و تفسیر فال نیز دشوار تر شده و به تجربه بیشتری نیاز دارد.

 

[ATTACH type=full]159[/ATTACH]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار

کارت شخصی

 

کارت شخصی معرف و سمبل فردی است که فال برایش گرفته می شود. اگر برای خودتان فال می گیرید انتخاب آن خیلی آسان تر است. این کارت باید یکی از کارت ھای تصویری یعنی سرباز,دام و یا شاه باشد. برای انتخاب مناسب ترین کارت ابتدا با توجه به جنسیت شخص نوع کارت را به این طریق مشخص کنید:

 

 

دام (بی بی) برای مونث

شاه برای مذکر

سرباز برای جوان مونث و مذکر

 

 

در مرحله بعدی باید دل,گشنیز,خشت و یا پیک بودن کارت را با توجه به شخصیت و مشخصات ظاھری آن شخص انتخاب کنید.

 

 

شخصیت

 

 

دل: خجالتی و مھربان

پیک: خشک و منطقی

خشت: خونگرم و معاشرتی

گشنیز: سر زنده و گرم

 

 

مشخصات ظاھری

 

 

خشت: رنگ مو روشن مایل به حنایی یا طلایی ھمراه با چشمان آبی

 

 

گشنیز: رنگ مو قھوه ای ھمراه با چشمان قھوه ای

 

 

دل: رنگ مو نقره ای یا طلایی ھمراه با چشمان سبز

 

 

پیک: رنگ مو و چھره تیره

 

 

فرضا اگر می خواھید برای یک شخص جوان فال بگیرید مسلما کارت باید یکی از سرباز ھا باشد. از طرفی به علت خجالتی بودن آن جوان سرباز دل مناسب است و از طرفی با داشتن چھره ای تیره سرباز پیک ھم می تواند مناسب باشد. در این قبیل موارد ابتدا ببینید کدام خصوصیت از دیگری بیشتر است و مھم تر از ھمه برای انتخاب کارت شخصی ھمیشه از بینش درونی خود استفاده کنید. انتخاب کارت شخصی از این نظر اھمیت دارد که ترکیب این کارت با کارت ھای دیگر می تواند معانی بخصوصی بسازد.

 

توجه

 

تکرار کارت ھا

 

 

در ھر کدام از انواع فال ھای ذکر شده اگر کارتی دو بار و يا بیشتر تکرار شده باشد مفھوم بخصوصی دارد که بايد در تفسیر خود به آن توجه کنید

دو بار تکرار

سه بار تکرار

چھار بار تکرار

 

 

آس

 

 

ھمکاری و گردھمايی. اگر دل و گشنیز بود يعنی ازدواج و اگر خشت و پیک بود يعنی شراکت نا مطلوب، خبر خوب، افتخار.سر بلندی

 

 

شاه

ھمکاری شغلی

حمايت

جايزه، موفقیت

 

 

دام ( بی بی )

غیبت، کنجکاوی، ملاقات با دوست مونث

خیانت به اعتماد، ديدار

معاشرت، رسوايی

 

 

سرباز

عدم توافق

دوستان غیر واقعی، بحث و جدل

نبرد، جشن

 

 

ده

بھبود شرايط. اگر دل و خشت بود يعنی ازدواج

بھم خوردن نقشه ھا

موفقیت حتمی

 

 

نه

سود جزيی

سلامتی

به وقوع پیوستن ارزو

 

 

ھشت

بی احتیاطی، اگر دل و خشت بود يعنی لباس نو

زمان نا مناسب برای برنامه ھای مھم

نگرانی شديد، مسیولیت زياد

 

 

ھفت

تفريح، اگر دل و خشت بود يعنی عشق

کسالت جزيی

تبانی

شش

مقابله

کار سخت

مسائل غیر منتظره

 

 

پنج

 

 

مسايل شخصی

نا رضايتی

بدست آوردن يک میل شخصی

 

 

چھار

نا استوار

از ھم پاشیده شدن شالوده

مکان امن

 

 

سه

انتخاب

استوار

امید

 

 

دو

جدايی

تغییر جھت

بر سر دو راھی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...