رفتن به مطلب

ضد حال....


SaHaR

ارسال های توصیه شده

ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺭﻡ؟

ﭘﺴﺮ: ﺁﺭﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ

ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ؟

ﭘﺴﺮ ﺭﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺮ

ﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺷﮑﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻭ

ﮔﻔﺖ: ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ

ﺩﺧﺘﺮ: ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ

...

...

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ،ﺩﺧﺘﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ

ﻫﻮﺵ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ،ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ

ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮﺩ

ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ: ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﯽ

ﺩﺧﺘﺮ: ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ

ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ؟

ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ: ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﺁﺭﺍﻣﺶ

ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩ

ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﯽ ﻗﻠﺒﺶ ﺭﻭ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ؟

ﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﭘﺴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ

ﺩﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ،ﺁﺧﻪ ﭼﺮﺍ؟

ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ: ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎ!ﺭﻓﺘﻪ

ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺎﺩ ..:10:cbc

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یک روز به بچه خواهرم گفتم فردا امتحان دارم واسم دعا میکنی

بچه خواهرم گفت آخه چرا من دعا کنم

بهش گفتم چون خدا دعای بچه هارو زودتر براورده میکنه

بهم گفت اگه اینجوری بود پارسال که عروسکمو شکوندی تا الان باید میمردی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

...اگه آسمون بیوفته

.

. اگه زمین بلرزه

.

.

اگه خورشید سیاه شه

.

.

اگه ماه به دو نیم شه

.

.

اگه دریا صحرا شه

.

.

داره قیامت میشه

.

.

نشستی استاتوس می خونی!!...

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برو پایین خیلی باحاله

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

باحال باحال باحال باحال باحال باحال

 

دیدی چقدر باحال بود؟؟؟

 

:a (9):cbc

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=5]برام اس ام اس اومده ... از اتاق دویدم سمت گوشیم

 

 

 

 

بابام تا منو دیده میگه:

 

 

 

 

اس ام اس اومده ، استخوون که نیست اینطوری به سمتش میدویی ![/h]:22 (2):cbc

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دیالوگی كه امروز تو تاكسی شاهدش بودم (بین ۲ دختر) :

.

.

.

.

.

.

.

.

موبایلت داره زنگ میخوره گلم

- اَه پیداش نمیكنم!!

نكنه خونه جا گذاشتیش؟!!

بعدشم بخاطر افراط در خنده ، راننده لطف کرد پیادم کرد :|

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

واقعا با خوندن این مطلب متحول شدم..

 

ﻳﻪ ﺗﻮﭖ ﺩﺍﺭﻡ ﻗﻠﻘﻠﻴﻪ.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

عــآآخــه ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ

ﻫﻢ سنُ ﺳﺎﻻﯼ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﻏﻨﻲ ﻣﻴﻜﻨﻦ :/

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺒﻴﻨﻲ ﺗﻮﭘﻪ ﭼﻪ ﺭﻧﮕﻴﻪ؟ o_O

عــآآیــآآ ﺩﺍنستنِ ﺭﻧﮓِ ﺗﻮﭖ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ؟ !! ^_^

ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻢ ﺳﺮﺥ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺁﺑﯿﻪ , ﻣﺸﮑﻼﺗﺖ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻪ؟ !!

ﻭﺍﺳﺖ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﺏ ﻣﯿﺸﻪ؟ !!

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﯿـــﺎ ......a%20%289%29.gif

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یک داستان کاملا واقعی که در چین اتفاق افتاد!!!

 

 

る 目指し回友人目指し差が愛する なたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあやバカにかわ 鼻高なわ谷中あだ名はさなたかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤなた 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛するなたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなはやなたきたなよいさは早見たかあ

やバカにか玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあやバカにかわ 鼻高なわ谷中あだ名はさなたかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤなた 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛するなたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなはやなたきたなよいさは早見たかあやバカにかわ 鼻高なわ谷中あだ名はさな たかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶

 

 

 

واقعا ناراحت کننده بود!!! من که اعصابم به هم ریخت !!!! :smilie_girl_097:cbc

 

 

 

 

:[Avin] (002):cbc:[Avin] (002):cbc:[Avin] (002):cbc

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یک داستان کاملا واقعی که در چین اتفاق افتاد!!!

 

 

る 目指し回友人目指し差が愛する なたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあやバカにかわ 鼻高なわ谷中あだ名はさなたかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤなた 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛するなたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなはやなたきたなよいさは早見たかあ

やバカにか玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあやバカにかわ 鼻高なわ谷中あだ名はさなたかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤなた 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛するなたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなはやなたきたなよいさは早見たかあやバカにかわ 鼻高なわ谷中あだ名はさな たかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶

 

 

 

واقعا ناراحت کننده بود!!! من که اعصابم به هم ریخت !!!! :smilie_girl_097:cbc

 

 

 

 

:[Avin] (002):cbc:[Avin] (002):cbc:[Avin] (002):cbc

حالا یه خورده اش ترجمه کن ما هم بفهمیم خب فقط خودت گریه نکن عزیزم:thanks:cbc

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

حالا یه خورده اش ترجمه کن ما هم بفهمیم خب فقط خودت گریه نکن عزیزم:thanks:cbc

 

واقعا نفهمیدی ترجمش رو!!!!!!!:yikes:cbc

 

نمیگم :spiteful:cbc:spiteful:cbc

:4 (2):cbc

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دیدین این پسرای دم بخت میگن: من قصد ازدواج ندارم؟

یکی نیست بهشون بگه آخه عزیز من!

ازدواج که قصد نمی خواد! پول می خواد که تو نداری!

:ws53:cbc

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

الهی ! به‎ ‎مردان در خانه ات / به آن زن ذلیلان فرزانه ات

به آنانکه در بچه داری تکند / یلان عوض کردن پوشکند

به آنانکه باذوق و شوق تمام / به مادرزن خود بگویند: مامان

:ws47:cbc :w963:cbc

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مرد به خدا می گه :چرا زن رو زیبا آفریدی؟

خدا می گه :واسه اینکه تو دوستش داشته باشی!

دوباره می پرسه پس چرا ناقص العقله؟

خدا هم درجواب به این سوال احمقانه مرد پاسخ میده:

واسه این که تورو دوست داشته باشه!!! :smilie_girl_101:cbc

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

"مورد داشتیم توی مدرسه صندلی جلو مینشسته بخاطربزرگی کلیپسش

استادگفته بروته کلاس بشین مزاحم دید بقیه ای... " :[Avin] (002):cbc

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چ رفيق بدبختي!

http://oshelam.persiangig.com/image/zarde%20kochik/indyjonesmiley.gif

یه رفیق دارم اسطوره ی مشکلاته ...http://oshelam.persiangig.com/image/zarde%20kochik/indyjonesmiley.gif

بدشانس...http://katebushforum.com/forum/public/style_emoticons/default/crysmiley1.gif

 

بدهکار...

 

دوتاازدوستدختراش بهش خیانت کردن...

 

 

 

تنها...

 

 

مشروط..

 

 

یعنی دیگه مشکلی نمونده که این تجربه نکرده باشه...http://blogfa.com/images/smileys/02.gifhttp://www.en.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_doubledown.gif

 

 

زنگ زدم بهش،

 

میدونیدآهنگ پیشوازش چی بود؟؟

 

همه چی آرومهhttp://www.en.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_cupidboy.gif.

 

من چقد خوشحالم...!!

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1)مخ زدن دختر بسیجی در ۱۰ ثانیه

http://www.pic4ever.com/images/7165.gif http://www.pic4ever.com/images/3384.gif

۲)تحمل کردن و از حال نرفتن در مقابل ۲۰ دختر سمج

۳)دویدن در حیاط مدرسه دخترانه بدون نگاه کردن به اطراف http://www.pic4ever.com/images/bliss.gif

۴)رقابت با دختران در رشته چونه زنی وپر حرفی پشت موبایل یا تلفن http://www.mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/81.gif http://www.kolobok.us/smiles/big_he_and_she/girl_yes2.gif

۵)ناز کشی ۳ دختر به طور همزمان http://www.pic4ever.com/images/funny.gif

 

۶)اگر پسرا نبودن دخترا کیو تیغ میزدن؟ http://www.mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif http://www.pic4ever.com/images/snapoutofit.gif

 

۷)اگر پسرا نبودن تو کلاس کی میرفت گچ می اورد؟

۸)اگر پسرا نبودن کی نمره هاش همیشه تک بود؟

۹)اگر پسرا نبودن دخترا اوقات فراغت نداشتن http://www.mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/36.gif

http://www.pic4ever.com/images/25r30wi.gifhttp://www.pic4ever.com/images/25r30wi.gif

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شماره بدم...........!

اینم مدل جدید شماره دادنhttp://blogfa.com/images/smileys/05.gif

چه قدر پر رو هم هست طرف اعتماد به نفسشو برم:به چشمانت بیاموز هر کس ارزش دیدن ندارد.

یارو همچین کارت واسه خودش چاپ کرده انگار مدیر عامل یه شرکتیه.http://itbazan.mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif

 

 

 

 

آخی چقدر شما پسرا بدبختین http://itbazan.mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...