رفتن به مطلب

هفته اول پیش بینی ها


ارسال های توصیه شده

  • بنیان گذار

ابتدا مطالعه کنید

 

 

منتظر نتیجه امتیازات باشید

 

[TABLE]

[TR=class: related-news]

[/TR]

[TR=bgcolor: white]

[/TR]

[TR=bgcolor: #d6d6d6]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: white]

[TD=width: 20%, align: center]استفلال خوزستان 2 - 0 ذوب اهن

 

پرسپلیس 1 - 0 تراکتور سازی

 

سپاهان 2 - 0 فولاد

 

صبای قم 1 - 0 ملوان

 

راه اهن 0 - 0 مس

 

فجر سپاسی 0 - 1 نفت تهران

 

داماش گیلان 1 - 1 سایپا

 

گسترش فولاد1 - 2 استقلال

[/TD]

[TD=width: 15%, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: left][/TD]

[TD=width: 15%, colspan: 2, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: right][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #d6d6d6]

[TD=width: 20%, align: right][/TD]

[TD=width: 15%, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: left][/TD]

[TD=width: 15%, colspan: 2, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: right][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: white]

[TD=width: 20%, align: right][/TD]

[TD=width: 15%, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: left][/TD]

[TD=width: 15%, colspan: 2, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: right][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #d6d6d6]

[TD=width: 20%, align: right][/TD]

[TD=width: 15%, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: left][/TD]

[TD=width: 15%, colspan: 2, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: right][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار

استفلال خوزستان - ذوب اهن برد استقلال خوزستان

 

پرسپلیس - تراکتور سازی مساوی

 

 

تا ساعت 21:30

 

ـ


 

فردا بازی ها انجام می شود مدت زمان مسابقه ی پیش بینی 21:30

 

 

 

سپاهان - فولاد برد فولاد

 

صبای قم - ملوان برد ملوان

 

راه اهن - مس برد مس

 

فجر سپاسی - نفت تهران مساوی

 

داماش گیلان - سایپا مساوی

 

گسترش فولاد - استقلال برد استقلال

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

استفلال خوزستان - ذوب اهن

مساوی

پرسپلیس - تراکتور سازی

برد پرسپلیس

 

تا ساعت 21:30

 

ـ


 

فردا بازی ها انجام می شود مدت زمان مسابقه ی پیش بینی 21:30

 

 

 

سپاهان - فولاد

 

مساوی

 

 

صبای قم - ملوان

 

برد صبا

 

 

راه اهن - مس

 

مساوی

 

فجر سپاسی - نفت تهران

 

برد فجر

 

داماش گیلان - سایپا

 

برد داماش

 

گسترش فولاد - استقلال

 

مساوی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

استفلال خوزستان - ذوب اهن ذوب آهن میبره

 

پرسپلیس - تراکتور سازی تراکتور میبره

 

سپاهان - فولاد سپاهان میبره

 

صبای قم - ملوان برد ملوان

 

راه اهن - مس برد راه آهن

 

فجر سپاسی - نفت تهران نفت تهران برنده میشه

 

داماش گیلان - سایپا داماش برده

 

گسترش فولاد - استقلال استقلال برندس

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

استفلال خوزستان - ذوب اهن ذوب آهن میبره

 

پرسپلیس - تراکتور سازی 2-2

 

سپاهان - فولاد سپاهان میبره

 

صبای قم - ملوان برد ملوان

 

راه اهن - مس برد راه آهن

 

فجر سپاسی - نفت تهران نفت تهران میبره

داماش گیلان - سایپا داماش میبره

 

گسترش فولاد - استقلال استقلال میبره

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

استفلال خوزستان - ذوب اهن

برد ذوب اهن

پرسپلیس - تراکتور سازی

برد تراکتور

تا ساعت 21:30

 

ـ


 

فردا بازی ها انجام می شود مدت زمان مسابقه ی پیش بینی 21:30

 

 

 

سپاهان - فولاد

 

برد سپاهان

 

صبای قم - ملوان

 

مساوی

 

راه اهن - مس

 

برد راه اهن

 

فجر سپاسی - نفت تهران

 

برد نفت تهران

 

 

داماش گیلان - سایپا

 

برد سایپا

 

گسترش فولاد - استقلال

 

برد گسترش فولاد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سپاهان - فولاد سپاهان میبره

 

صبای قم - ملوان مساوی میبره

 

راه اهن - مس راه آهن میبره

 

فجر سپاسی - نفت تهران نفت تهران میبره

 

داماش گیلان - سایپا سایپا میبره

 

گسترش فولاد - استقلال استقلال میبره

 

:21:

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار

استفلال خوزستان - ذوب اهن برد استقلال خوزستان

 

پرسپلیس - تراکتور سازی مساوی

 

 

تا ساعت 21:30

 

ـ


 

فردا بازی ها انجام می شود مدت زمان مسابقه ی پیش بینی 21:30

 

 

 

سپاهان - فولاد برد فولاد

 

صبای قم - ملوان برد ملوان

 

راه اهن - مس برد مس

 

فجر سپاسی - نفت تهران مساوی

 

داماش گیلان - سایپا مساوی

 

گسترش فولاد - استقلال برد استقلال

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

3 امتیاز

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار

 

استفلال خوزستان - ذوب اهن

مساوی

پرسپلیس - تراکتور سازی

برد پرسپلیس

 

تا ساعت 21:30

 

ـ


 

فردا بازی ها انجام می شود مدت زمان مسابقه ی پیش بینی 21:30

 

 

 

سپاهان - فولاد

 

مساوی

 

 

صبای قم - ملوان

 

برد صبا

 

 

راه اهن - مس

 

مساوی

 

فجر سپاسی - نفت تهران

 

برد فجر

 

داماش گیلان - سایپا

 

برد داماش

 

گسترش فولاد - استقلال

 

مساوی

 

3 امتیاز دریافت کردید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار
استفلال خوزستان - ذوب اهن ذوب آهن میبره

 

پرسپلیس - تراکتور سازی تراکتور میبره

 

سپاهان - فولاد سپاهان میبره

 

صبای قم - ملوان برد ملوان

 

راه اهن - مس برد راه آهن

 

فجر سپاسی - نفت تهران نفت تهران برنده میشه

 

داماش گیلان - سایپا داماش برده

 

گسترش فولاد - استقلال استقلال برندس

 

3 امتیاز دریافت کردید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار
استفلال خوزستان - ذوب اهن ذوب آهن میبره

 

پرسپلیس - تراکتور سازی 2-2

 

سپاهان - فولاد سپاهان میبره

 

صبای قم - ملوان برد ملوان

 

راه اهن - مس برد راه آهن

فجر سپاسی - نفت تهران نفت تهران میبره

داماش گیلان - سایپا داماش میبره

گسترش فولاد - استقلال استقلال میبره

 

3 امتیاز دریافت کردید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار

استفلال خوزستان - ذوب اهن

برد ذوب اهن

پرسپلیس - تراکتور سازی

برد تراکتور

تا ساعت 21:30

 

ـ


 

فردا بازی ها انجام می شود مدت زمان مسابقه ی پیش بینی 21:30

 

 

 

سپاهان - فولاد

 

برد سپاهان

 

صبای قم - ملوان

 

مساوی

 

راه اهن - مس

 

برد راه اهن

 

فجر سپاسی - نفت تهران

 

برد نفت تهران

 

 

داماش گیلان - سایپا

 

برد سایپا

 

گسترش فولاد - استقلال

 

برد گسترش فولاد

 

2 امتیاز دریافت کردید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار
سپاهان - فولاد سپاهان میبره

 

صبای قم - ملوان مساوی میبره

 

راه اهن - مس راه آهن میبره

 

فجر سپاسی - نفت تهران نفت تهران میبره

 

داماش گیلان - سایپا سایپا میبره

 

گسترش فولاد - استقلال استقلال میبره

 

:21:

 

 

3 امتیاز دریافت کردید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • بنیان گذار
ابتدا مطالعه کنید [/url]

[/size]

 

 

منتظر نتیجه امتیازات باشید

 

[TABLE]

[TR=class: related-news]

[/TR]

[TR=bgcolor: white]

[/TR]

[TR=bgcolor: #d6d6d6]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: white]

[TD=align: center]استفلال خوزستان 2 - 0 ذوب اهن

 

پرسپلیس 1 - 0 تراکتور سازی

 

سپاهان 2 - 0 فولاد

 

صبای قم 1 - 0 ملوان

 

راه اهن 0 - 0 مس

 

فجر سپاسی 0 - 1 نفت تهران

 

داماش گیلان 1 - 1 سایپا

 

گسترش فولاد1 - 2 استقلال

[/TD]

[TD=width: 15%, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: left][/TD]

[TD=width: 15%, colspan: 2, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: right][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #d6d6d6]

[TD=width: 20%, align: right][/TD]

[TD=width: 15%, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: left][/TD]

[TD=width: 15%, colspan: 2, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: right][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: white]

[TD=width: 20%, align: right][/TD]

[TD=width: 15%, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: left][/TD]

[TD=width: 15%, colspan: 2, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: right][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #d6d6d6]

[TD=width: 20%, align: right][/TD]

[TD=width: 15%, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: left][/TD]

[TD=width: 15%, colspan: 2, align: center][/TD]

[TD=width: 25%, align: right][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

BiTa , dehkademobile,بنیامین,Hojjat ,javad

 

برای اینکه در هفته اول بین این تعداد قرعه کشی نکنیم

 

جایزه این هفته می افته برای هفته ی بعد

 

چگونه ؟!؟!

 

هفته ی بعد مسابقه پیش بینی همه کاربرا در صورت تمایل شرکت می کنند و شانس خود را محک می زنند

 

اما این پنج نفر هر امتیازی دریافت کنند + امتیاز های این هفته شان می شود و برنده مشخص می شود اگر دوباره از این 5 نفر کسایی هم امتیاز شدند بین انها ددگر قرعه کشی می کنیم .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...