رفتن به مطلب

111 تا چیستان . از 50 به بعد


ارسال های توصیه شده

111 چیستان هست . 50 به بعدش رو پیدا کردم

 

از همه جا خبر داره 51- نه دس داره نه پا داره

مكان و منزلش زير زمينه! 52- اگر بر سر زند تاج مرصع

رو آتش مي زاري ، يخش مي بنده 53- كاسه چيني،آبش دو رنگه

درون او پر از بچه! 54- نه در داره نه دريچه

چار تا داداش تو يه قوطي 55- قوطي قوطي سمر قوطي

سفيد كنم لباس و رخت 56- يه ميخ دارم دو سنگ تخت

فوري ميره پاي تو 57- بالا يك و پايين دو

هي قر بزن هي قل بزن 58- لبم به لبت،دستم به گردنت

دو روغن تو يه شيشه 59- اشيشه و مشيشه

آقا خوابيده دراز و باريك! 60- دالون دراز تنگ و باريك

چل عروس تو يه قوطي 61- چل قوطي چل بند قوطي

همه چادر سفيد قوم كلونتر! 62- از اون بالا مياد يه گله دختر

گرده،نه گردكانه! 63- زرده،نه زعفرانه

اگه جات داري ، يكيشو وردار! 64- دسمال انار ، پيش زن سالار

كسي رو ندارم بشمره! 65- سيني دارم پر گشواره

صداش نعره ي شيره 66- خودش دسته ي بيله

 

 

67- آن چيست كه روز مي دود و شب پاسبان اتاق است؟

68- آن چيست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

69- آن چيست كه اگر از ارتفاع زياد به زمين افتد نمي شكند اما اگر در دخمه اي افتد مي شكند؟

70- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه مي رود؟

71- آن چيست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وايستاده؟

72- آن چيست كه من يكي دارم تو دو تا داري شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟

73- آن چيست كه در دنياست، دنيا هم دراوست؟

74- آن چيست كه تا اسمش را به زبان مي راني مي شكند؟

75- آن چيست كه هر چه آب در آن بريزند پر نمي شود؟

76- آن چيست كه هر چه مي دويم به آن نمي رسيم؟

77- آن كيست كه براي همه ي مردم لباس مي دوزد اما خودش لخت است؟

78- آن چيست كه ما تصور مي كنيم او را مي خوريم اما در حقيقت او ما را مي خورد؟

79- آن چيست كه شيرين است و طعم ندارد، سنگين است و وزن ندارد؟

80- آن چيست كه من مي روم و او مي ماند؟

81- آن چيست كه بي علم و دانش ،همه چيز را همانگونه كه هست آشكار مي سازد؟

82- آن چيست كه تا سرش را نبرند حرف نمي زند؟

83- آن چه كشوري است كه در پيشاني ماست؟

84- آن چه كشوري است كه در چشم ماست؟

85- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم كوتاه تر مي شود؟

86- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم بلند تر مي شود؟

87- آن چيست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟

88- آن چيست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

89- آن چيست كه بسيارش كم است و آن چيست كه كمش بسيار است؟

90- آن كدام يك است كه دو نمي شود؟

91- آن كدام دو است كه سه نمي شود؟

92- آن كدام سه است كه چهار نمي شود؟

93- آن كدام چهار است كه پنج نمي شود؟

94- آن كدام پنج است كه شش نمي شود؟

95- آن كدام شش است كه هفت نمي شود؟

96- آن كدام هفت است كه هشت نمي شود؟

97- آن كدام هشت است كه نه نمي شود؟

98-آن كدام نه است كه ده نمي شود؟

99- آن كدام ده است كه يازده نمي شود؟

100- اون چي چيه كه روش نقرس ، زيرش طلا؟

101- اون چيه كه مال تويه ، اما خودت كمتر ازهمه به كارش مي بري؟

102- آن كدام درنده است كه آدم سرش را مي خورد؟

103- آن چيست كه در ميان (گربه) ، ماهي است؟

104- منظور از خروس بيوه چيست؟

105- اكنون چهار تن از پيامبران زنده هستند ، آن چهار تن كدامند؟

106- آن چيست كه پر و خاليش يك وزن دارد؟

107- خداوند متعال چه مي خورد ، چه مي پوشد و چقدر توانايي دارد؟

108- اين عبارت را بخوانيد.( كشمشمشير كشمشير ).

109- اين مصراع را بخوانيد.( پيشلطيفطلعتشقيمتمنشكستهشد.).

110- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟

111- فرق چيني و ژاپني در چيست؟

 

پاسخ ها:

51- باد 52- مار 53- تخم مرغ 54- انار 55- گردو 56- دست تاس( آسياب دستي ) 57- شلوار 58- قليان 59- تخم مرغ 60- شمشير به همراه غلاف 61- قوطي كبريت 62- كبوتر هاي سفيد 63- سكه ، اشرفي 64- آتش در منقل 65- آسمان و ستارگان 66-تفنگ 67- كفش 68- مرگ 69- تخمه 70- انسان در دوران زندگي 71- آفتابه 72- نقطه 73- چشم 74- سكوت 75- آبكش 76- سايه خود ما 77- سوزن 78- غصه 79- خواب 80- جاي پا 81- آينه 82- نامه درون پاكت 83- چين 84- كره 85- سيگار 86- خط 87- حرف واو 88- نقطه 89- دوست و دشمن 90- خدا 91- شب و روز 92- ماه هاي فصل و اضلاع مثلث 93- چهار فصل 94- پنجه دست و پا 95- شش دانگ هر چيز 96- هفت طبقه آسمان و ايام هفته 97- هشت پا 98- اعداد يك رقمي 99-انگشتان دست و دهگان 100- تخم مرغ 101- اسم 102- شير 103- گرمابه 104- خروس بدون حرف واو است كه خرس مي شود.105- حضرت خضر - حضرت الياس - حضرت ادريس- حضرت عيسي- 106- نوار كاست و ويدئو 107- خداوند متعال غم بندگانش را مي خورد ،عيب آنان را مي پوشد و قدرتش بي انتهاست.108- كشم شمشير ، كشم شير. 109- پيش لطيف طلعتش ، قيمت من شكسته شد. 110- بيست تا 111- چيني مي شكند ، اما ژاپني نمي شكند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...