رفتن به مطلب

عشق


arash90

ارسال های توصیه شده

عشق ادم را داغ می کند. دوست داشتن ادم را پخته می کند.

هر داغی 1 روز سرد می شود.

ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود.


عاشق خام میگه..

چون ب تو نیاز دارم دوست دارم..

عاشق پخته میگه...

چون دوست دارم بهت نیاز دارم.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گـفــت: دُعــا کـنـی می آیـــد

 

گــفــتم: آنــکــه بــا دعـایــی بـیـایــد بــه نـفـریـنـی مـیــــرود ...

خـواسـتــی بــیــایــی بــا دُعــا نـیــا بــا دل بـیــا....

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ بندﯼ ﮐﻨﯿﻢ؟؟؟

ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ...

ﺩﺧﺘﺮ :ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ ...

ﭘﺴﺮ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ...

ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .....

24 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ

ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﺸﻘﺶ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ...

24 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯽﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮﻣﯿﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ ..

ﺩﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ...

ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭﺍﺯﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭرﻭﺵ ﯾﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺴﺖ ...

ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ: 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﯼ ...

ﯾﻪﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ...

ﺩﻭﺳﺘﺖﺩﺍﺭﻡ ....:

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3A%2F%2Fehsan237.persiangig.com%2Fimage%2Fce5d989374d2.jpg&ru=http%3A%2F%2Fehsan237.persiangig.com%2Fimage%2Fce5d989374d2.jpg&ld=20140222&ap=12&app=1&c=omigahosted&s=omigahosted&coi=772&cop=main-title&euip=95.38.188.187&npp=12&p=0&pp=0&pvaid=270f8d38e21d4219ad5c7881de0d8e5e&sid=72203997.2419102188207.1393046797&vid=72203997.2419102188207.1388210035.122&fcoi=417&fcop=topnav&fct.uid=26e438b0d46a47079ad7d06668458c97&fpid=2&ep=12&mid=9&en=z65vpYxnH2mJBGUPa8rx31fpG%2FnJG4ufm%2F6xkRdyZhsUZRwdtqtI1HuheczjltQt&hash=74DCA1F8CF1CD0A236DC882477DFEE5D
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...