رفتن به مطلب

سر فصلهاي رشته حسابداری


Mohammad

ارسال های توصیه شده

1.حسابرسی

 

25 درصد اول نقش حسابرس ، انواع حسابرسی و اهداف آن ها ، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ، وظایف حسابرسی ، بر نامه ریزی حسابرسی ، مسئولیت حرفه ای حسابرسان ، پذیرش صاحبکار جدید ، موافقتنامه و تنظیم طرح و برنامه حسابرسی ، قرارداد حسابرسی آیین رفتار حرفه ای ، اصول آیین رفتار ، کمیته حسابرسی ،حرفه حسابرسی مستقل ، برنامه های حسابرسی ، ارتباط آزمون های کنترل با آزمون های محتوا مسئولیت قانونی حسابرسان ، مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف اشتباهات و تقلب ، مسئولیت حسابرسان در برابر اشخاص ثالث

 

25 درصد دوم کنترل های داخلی – اهمیت در حسابرسی – دستور العمل اجرایی رویه ها و روش های حسابداری –تعریف کنترل های داخلی و انواع آن – ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی – فرایند حسابرسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی – روش ها ی کنترل – آزمون محتوا و کنترل - اجرای آزمون های اضافی کنترل ها – برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا – گزارش نامه مدیریت –تجزیه و تحلیل حسابرسی مبتنی بر ریسک – خطر حسابرسی و انواع آن – نمونه گیری در حسابرسی – طرح های نمونه گیری – نمونه گیری برای آزمون کنترل ها – احتمال خطر نمونه گیری برای آزمون محتوا – شواهد حسابرسی – انواع شواهد حسابرسی – انواع شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف – شواهد مربوط به احتمال خطر کنترل – تاییدیه های مدیریت – رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – معاملات با اشخاص وابسته

 

25 درصد سوم کاربرگ های حسابرسی – نقش کاربرگ حسابرسی – مالکیت کاربرگ – انواع کاربرگ ادعا های مدیریت – کاربرگ های حسابرسی مربوط به رسیدگی – کنترل داخلی حساب ترازنامه ای و سود و زیانی – سیستم کنترل داخلی حساب ترازنامه ای و سود و زیانی – کاربرگ حسابرسی حساب ترازنامه ای و سود و زیانی – پرسشنامه کنترل داخلی حساب ترازنامه ای و سود وزیانی – روش های حسابرسی حساب ترازنامه ای و سود و زیانی

 

25 درصد چهارم گزارش حسابرسان – گزارش استاندارد حسابرسان – موضوعات خاص در گزارشگری – تعیین سطح اهمیت – دستور العمل تهیه و تنظیم گزارش های حسابرس مستقل و حسابرس قانونی – انواع اظهار نظر – گزارش حسابرسان مستقل – گزارشگری بررسی اجمالی - روش های مورد توافق : با نشر محدود ، ویژه ( حسابرسی موارد خاص ) ، صورت های مالی تلفیقی سایر خدمات اعتبار دهی – نقش اعتبار دهی - تنظیم اطلاعات مالی – حسابرسی واحدهای کوچک – حسابرسی برآوردهای حسابداری – حسابرسی نخستین ( مانده های اول دوره ) – گزارش صورت های مالی میان دوره ای – گزارش سیستم کنترل داخلی حسابداری – بررسی تداوم فعالیت

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

2.حسابداری صنعتی

 

25 درصد اول مفاهیم ، جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته و محاسبه سود ، جریان هزینه ، حسابداری مواد ، حسابداری دستمزد ، حسابداری سربار کارخانه ، اضافه یا جذب سربار ، تسهیم سربار ، سیستم های هزینه یابی 1 ، سفارش کار ، مرحله ای ، ضایعات

 

25 درصد دوم سیستم های هزینه یابی2 : هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، محصولات مشترک ، محصولات فرعی تحلیل رفتار هزینه ها و نقطه سربه سر : تحلیل رفتار هزینه ها ، بودجه انعطاف پذیر ، نقطه سربه سر در شرکت های تک محصولی – نقطه سر به سر در شرکت های چند محصولی و محدودیت ها هزینه یابی مستقیم و جذبی - بودجه بندی

 

25 درصد سوم گزارشگری دوایر و تحلیل عملکرد قیمت گذاری کالاها و خدمات – قیمت گذاری انتقالی – سنجش مسئولیتالگو ها ی موجودیها

 

25 درصد چهارم سیستم استاندارد و تحلیل انحرافات – سیستم هزینه یابی استاندارد – انحرافات مواد – انحرافات دستمزد – انحرافات سربار – انحرافات سود و درآمد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

3.ریاضی

 

25 درصد اول ماتریس هادستگاه معادلات خطی مجموعه ها بسط دوجمله ای

 

25 درصد دوم تابع حد و پیوستگی

 

25 درصد سوم مشتق و کاربردهای آن

 

25درصد چهارم انتگرال و کاربردهای آن + معادلات دیفرانسیل توابع دو متغیره – کاربردهای اقتصادی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

4. آمار

 

25 درصد اول آمار توصیفی

 

25 درصد دوم :آنالیز ترکیبی و احتمال – متغیر های تصادفی

 

25 درصد سوم توزیع های گسسته و پیوسته

 

25 درصد چهارم برآورد – آزمون – قانون چپیشف

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

5.زبان عمومی

 

بهتر است کتاب " از دبیرستان تا دانشگاه " مسعود فرزام را تهیه نموده و بتدریج شروع به فراگیری آن نمایید .برای 25 درصد اول ، دوم ، سوم و چهارم – می توانید به توجه به دانش انگلیسی خود صفحات کتاب مذکور را بر هر 25 درصد تقسیم بندی کنید . با توجه به گرایش هر بیشتر سازمان سنجش به طرح سوالات در غالب عمومی ، بهتر است شما به مطالعه کامل و دقیق نکات مذکور در آن کتاب بپردازید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

6.زبان تخصصی

 

بهتر است کتاب " زبان تخصصی حسابداری 1 و 2 " دکتر تالانه را تهیه نموده و بتدریج شروع به فراگیری آن نمایید .برای 25 درصد اول مطالعه افعال آخر کتاب و دروس 1 الی 8 درس اول برای 25 درصد دوم دروس 9 الی 16برای 25 درصد دوم دروس 17 الی 24برای 25 درصد دوم دروس 25 الی 32

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

7.حسابداری مالی

 

25 درصد اول مفاهیم : تعریف حسابداری ، چارچوب مفهومی گزارشگری مالی ، صورت های عملکرد مالی دارایی های جاری : وجوه نقد ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، مطالبات ، موجودی ها ، سایر دارایی های جاری دارایی های غیر جاری : دارایی های ثابت مشهود ، دارایی های نامشهود، سایر دارایی های غیر جاری بدهی های جاری و احتمالی : بدهی های جاری ، بدهی های احتمالی

 

25 درصد دوم :سرمایه گذاری های بلند مدت

 

بدهی های بلند مدت – حقوق صاحبان سهام – صورت جریان وجوه نقد

 

تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات

 

25 درصد سومصورت ها ی مالی میان دوره ای – فروش اقساطی گزارشگری بر اساس قسمت های مختلف – مشازکت های خاص حسابداری پیمانکاری – تسعیر ارز – حسابداری شعب – کالای امانی و حق العمل کاری اجاره های بلند مدت – شرکت های تضامنی

 

25 درصد چهارم حسابداری ترکیب شرکتها و تلفیقی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...