رفتن به مطلب

عوامل موثر در تعیین نرخ ارز


Mohammad

ارسال های توصیه شده

عوامل موثر در تعیین نرخ ارز

فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین*المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان*برانگیز برای خود دست و پا کرده است. تقابل پول*ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین می*کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی*های تامل برانگیزی برمی*دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاست*های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف*پذیری*ها یا ثبات سیاست*های خارجی، منطقه*ای و بین*المللی هر کشور است.

فارغ از فاکتورهای اصلی در ارزش*گذاری نرخ ارز همچون «برابری قدرت خرید»، «تراز پرداخت*ها»، «پول و دارایی*های ارزی»، «برابری نرخ بهره» و عواملی از این دست که تاثیرات بلندمدت و تعیین*کننده*ای را برعهده دارند، برخی شیوه*های ارزش*گذاری به*صورت یک حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعیین نرخ ارز به کار گرفته می*شوند. از جمله این شیوه*ها روش تعیین نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate) است. این شیوه تنها در بازار ارز اروپا رایج است که به*طور روزانه و از طریق یک حراج مزایده باز (Open market) تعیین می*شود. پیشنهادهای خرید و فروش معامله*گران به*طور آشکار اعلام شده و نشان داده می*شود. بالاترین پیشنهاد خرید و پایین*ترین پیشنهاد فروش برای محاسبه میانگین روزانه تعیین نرخ ارز به کار برده می*شود.

در بازار ارز هریک از فعالان بازار از جمله شرکت*ها و بانک*ها نیز خود روزانه به ارائه نرخ*هایی متفاوت براساس دارایی*ها و پرتفوی ارزی خود می*پردازند. در شهر فرانکفورت بندر تجاری و مالی بزرگ آلمان نیز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعیین می*شود. این شیوه*ها هریک به*طور محلی و منطقه*ای خود مرجعی قابل استناد هستند. تعیین نرخ ارز به این شیوه از سوی بانک*های اروپایی گاهی به*عنوان دقیق*ترین نرخ ارز مد نظر قرار می*گیرد و در معاملات بین بانکی از آن استفاده می*شود.

اما مهم*ترین عوامل پایه در تعیین برابری ارزهای جهان براساس برخی تئوری*ها به 3 شکل:

1 - مدل*های معامله قسمتی (Partial equilibrium models)

2 - مدل معاملات عمومی (general equilibrium models)

3 - نامعادلات یا مدل*های هیبریدی (disequilibrium or hybrid models) تعریف و بررسی شده*اند.

در مدل معادله*های قسمتی ارتباط «برابری قدرت خرید» (Purchase power parity) که تنها بازارهای کالا را شامل می*شود، همچنین «برابری نرخ بهره پوشش یافته» (Covered interest rate parity)

برابری بهره پوشش نیافته (uncovered interestrate parity) که بازار دارایی*ها را بررسی می*کند و مدل معاملات خارجی که مهم*ترین عامل تعیین نرخ برابری ارز را «تراز پرداخت*ها» می*داند، مورد بررسی قرار می*دهد.

مدل*های عمومی تعیین نرخ ارز، معاملات بازار کالا، بازار*پول و تراز پرداخت*ها را نیز شامل می*شود. ترکیب معادلات پولی با تعدیل قیمت و تعدیل خروجی به سوی معادلات بلندمدت که به معادلات پولی هیبریدی در کنار «برابری قدرت خرید» یا «برابری بهره پوشش*نیافته» تعبیر می*شود. تراز پرداخت*ها در این تحقیقات به عنوان پایه اصلی معادلات تعیین نرخ ارز به شمار می*آید.

برابری قدرت خرید

«برابری قدرت خرید» به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز به شمار می*رود. این مکانیسم در شرایطی به کارآیی قابل قبولی در تعیین نرخ ارز می*رسد که قیمت*های کالا در دو کشور واقعی بوده و فارغ از مشکلات واردات و صادرات، کیفیت محصولات نیز یکسان باشد.

رابطه برابری قدرت خرید به تئوری تعیین نرخ ارز از طریق فرضیات رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان در پاسخ به تغییرات مربوط به هزینه سبدهای بازار ملی تبدیل شده است. در واقع زمانی که یک کالا در کشوری یک قیمت و در کشور دیگر بهای دیگری دارد، انگیزه سوداگری، بازرگانان را به خرید این کالا با قیمت کمتر و فروش آن با قیمت بالاتر وا می*دارد. این قانون تفاوت قیمت می*تواند به برابری قدرت خرید (PPP) منتج شود، ضمن اینکه معادله سبد کالاها در بازار کشورها را نیز تبیین می*کند. در خصوص کالاهای ویژه تک**نرخی در سطوح بین*المللی،* انتظار می*رود آربیتراژ آنها بیش از آنکه بر سبد بازار کالا و خدمات تاثیر بگذارد، بر نرخ ارز تاثیر خواهد داشت. برابری قدرت خرید

(Purchase Power Parity) از یک قانون ویژه و در عین حال ساده منتج می*شود. به طور مثال اگر یک موز در آمریکا یک دلار و در اسپانیا 133 «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانیا) معامله شود، نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل این ارز یک به 133 است. این قانون به قانون تک*نرخی کالا (Law of one price) موسوم است که از مقایسه نرخ خرید یک کالا در دو کشور می*توان به برابری ارزهای آنها پی برد. در این میان دلایلی وجود دارد که همیشه «برابری قدرت خرید» کارآیی تمام و کاملی ندارد.

از جمله اینکه قانون تک*نرخی کالا در کوتاه*مدت انجام*پذیر نیست. قانون تک*نرخی نیازمند آربیتراژ کامل کالا است. این بدین معنی است که اشخاص قادر باشند که هر کالایی را وارد و صادر کنند. این کالا باید در عین یکسان بودن از لحاظ کیفی در کشورهای مختلف، قیمت*های مختلفی داشته باشد. فرض این شرایط در کوتاه*مدت دشوار است. از سویی بازار داخلی کشورها به دلیل تعدد وجود خرده*فروش*ها و واسطه*های فروش، با تفاوت قیمت روبه*رو است. دیگر اینکه فرض بر این است که دولت*ها در تعرفه*های گمرکی، سهمیه*های تجاری، مالیات و شرایط محدودکننده*ای از این دست دخالت نکنند.

از سویی دیگر «برابری قدرت خرید» به دلیل برخی کالاهای مهم غیرقابل تجارت و تفاوت بهره*وری در بخش*های مختلف کشورها نمی*تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعیین*کننده در برابری ارزها باشد. این بدین معنی است که همواره در کشورها یک تفاوت دائمی در سطح قیمت*ها وجود دارد که از طریق نرخ ارز نیز قابل جبران نیست. همان*طور که سلیقه*ها نیز دستخوش تغییر می*شوند، نرخ ارز نیز تغییر می*کند. از سویی ساختار بازارها نیز ممکن است تغییر کند و معادلات تعیین نرخ نیز به هم بریزد. در این میان موارد کمی وجود دارد که شاخص PPP در کوتاه*مدت نیز قابل اعتنا است. در این صورت اقتصاد با شرایط تورمی شدید دست به گریبان است و ارز داخلی (پول ملی) توانایی ارزش*گذاری قیمت*ها را ندارد و بنگاه*های اقتصادی ترجیح می*دهند که اقتصاد خود را دلاریزه کنند.

تراز پرداخت*ها

تراز پرداخت*ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور، کشورهای دیگر و سازمان*های بین*المللی که به شکل مشابه با حساب درآمد و مخارج شرکت*ها تنظیم می*شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می*شوند؛ حساب جاری و حساب سرمایه.

حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی (یعنی واردات و صادرات کالاها) و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف*های خارجی و بهره*های پرداختی به آن*ها) تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی به صورت مانده حساب جاری منظور می*شود.

در این ترازنامه جذب ارز به داخل کشور از محل صادرات کالا و خدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور با اقلام مثبت منظور می*شود که خود با افزایش نرخ برابری ارز رابطه مستقیم دارد. اعمال سیاست*هایی همچون کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت*ها به کار گرفته می*شود.

در واقع تعیین نرخ برابری ارز (به صورت کاهش ارزش پول) از جمله سیاست*های متداولی است که در کشورهایی که نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده و حتی شناور مدیریت شده دارند، برای جبران کسری تراز پرداخت*ها انجام می*شود.

تعیین نرخ ارز از طریق تراز پرداخت*ها بیشتر درخصوص اقتصادهای وابسته موضوعیت پیدا می*کند. با این توضیح که معادلات داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز نقش ویژه دارند.

فرض معاملات داخلی این است که اشتغال به حد کافی وجود دارد و نرخ بیکاری در حد طبیعی خود است و به عبارت دیگر فشاری برای تغییر میزان واقعی دستمزد وجود ندارد.

اما معاملات و موازنه*های خارجی بیشتر به تراز پرداخت*ها توجه می*کنند. اگرچه برخی حساب جاری را با تراز پرداخت*ها اشتباه می*گیرند. در واقع این تئوری عجیبی است که می*تواند انحراف از برابری قدرت خرید یا خود برابری قدرت خرید را در صورت لزوم توضیح دهد.

در این میان، مشکل آنجا است که نه می*توان دقیقا نرخ طبیعی اشتغال را تعیین کرد و نه می*توان به نرخ ارزی که شامل موازنه حساب*های خارجی باشد، دست یافت.

پول و دارایی*های ارزی

افزایش ارزش دارایی*های ارزی خود موجب تقویت پول ملی می*شود. بنگاه*های مالی و بانک*های مرکزی با مدیریت ذخایر ارزی خود می*توانند ضمن آربیتراژ به تقویت برابری پول خود با سایر ارزها اقدام کنند. در یکی از معاملات این بخش که به «برابری بهره پوشش یافته» (CIRP) موسوم است، اگر کاهش قیمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه*ها می*توانند از آربیتراژ استفاده کنند.

مداخلات دولت

دولت*ها مکررا در بازار ارزهای خارجی مداخله می*کنند و با فروش بخشی از ارزهای خارجی و ابزارهای پولی داخلی به استرلیزه کردن بازار و حتی با خرید سهام از بازار بورس داخلی به برخی مداخلات در بازار دامن می*زنند. استرلیزه کردن در بانک*های مرکزی همان تغییر در ترکیب ذخایر ارزی است. بانک*های مرکزی اصولا ذخایر ارزی را افزایش داده و اعتبارات داخلی را کاهش می*دهند.

برابری نرخ بهره (Interest rate parity)

سیاست*گذاران پولی دریافته*اند که سیاست*های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است. افزایش نرخ بهره در داخل کشور عموما موجب افزایش ارزش پول ملی می*شود و پایین آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول کشور منجر می*شود. بدین ترتیب قیمت دارایی*ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد. برابری نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شکل برابری نرخ بهره پوشش یافته (Covered interest rate parity) و برابری نرخ بهره پوشش نیافته (Uncovered interest rate parity) بیان می*شود. برابری نرخ بهره پوشش یافته، رابطه قیمت آنی بازار و نرخ ارز در بازار آتی با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو کشور را بیان می*کند.

برابری نرخ بهره پوشش نیافته، رابطه قیمت*های آنی و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمی اوراق قرضه کشور را بیان می*کند.

معادلات تعیین نرخ ارز به واسطه برابری نرخ بهره پوشش یافته به طور معمول بیان می*کند که نرخ بهره داخلی باید بیشتر از نرخ بهره خارجی با مقدار برابر با نرخ تنزیل پول داخلی باشد. به طور مثال اگر نرخ برابری یوآن چین در مقابل دلار آمریکا ثابت باشد نرخ بهره در کشور نیز باید یکسان باشد. انحراف از این معادله به علت**هایی چون هزینه تراکنش*ها، ریسک*های سیاسی، منابع ظرفیت*های مالیاتی و مزیت*های نقدینگی نسبت داده شده است.

در خصوص برابری نرخ بهره پوشش نیافته گفته می*شود از آنجایی که سرمایه*داران اصولا نسبت به رویدادهای آتی بی*اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلانی، اگر اطلاعات جدید بررسی شود نرخ بهره در آینده باید قویا تحت تاثیر انتظارات بازار باشد. در یک محیط غیرقابل اعتماد، وضعیت برابری یک نرخ بهره احاطه نشده ممکن است مورد توجه قرار گیرد. در واقع ممکن است که سایر متغیرها تغییری نداشته باشند. اما تغییر نرخ بهره ممکن است بر حسب شرایط با نرخ بهره مورد انتظار جایگزین شود.

برابری نرخ بهره در تعیین نرخ ارز در واقع به مفهوم برابری نرخ بازدهی دارایی در دو کشور است. اگر بازدهی دارایی*های مالی بر حسب پول داخلی اندازه*گیری شود، نرخ بازدهی دارایی*های مالی داخلی (در کوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلی که مقدار این نرخ برابر است با نرخ بهره دارایی*های خارجی به علاوه (منهای) نرخ انتظاری افزایش (کاهش) ارزش پول خارجی. نوسان نرخ ارز حقیقی از نابرابری نرخ بهره دو کشور مورد مقایسه ناشی می*شود که نرخ ارز قابل انتظار نیز از این حیث تغییر می*کند.

وجود ریسک نقش مهمی در این راستا ایفا می*کند. در صورتی که عوامل کنترلی خاص در میان نباشد برابری نرخ بهره عامل قدرتمندی در تعیین برابری ارزها است.

در شرایطی که در برابر ریسک نوسان نرخ ارز رفتاری خنثی وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی برابر است با تغییر انتظاری نرخ ارز. اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد. در شرایط گریز از نوسان نرخ ارز سازوکار پوشش نرخ بهره به کار می*آید. با انجام دادوستد تامین در بازار سلف ارز افراد خود را از ریسک تغییرات نرخ ارز مصون می*دارند. در این صورت نرخ سلف ارز باید جانشین نرخ انتظاری ارز در معامله برابری نرخ بهره شود.

یعنی اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد.

نرخ ارز و بهره*وری

نتایج مطالعات نشان می*دهد که برابری قدرت خرید (PPP)، برابری با پوشش نرخ بهره (CIRP) و برابری بدون پوشش نرخ بهره (UCIRP) تنها بخشی از معادلات تعیین نرخ ارز را تفسیر می*کنند و به روشنی رابطه رفتار تولیدکننده و مصرف*کننده را مورد توجه قرار نمی*دهند.

سطح قیمت*ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین می*شود. از آنجایی که عرضه و تقاضا برای کالاها از رفتار تولیدکننده و مصرف کننده ناشی می*شود همین رفتار آغاز مطالعات تعیین نرخ واقعی ارز است که از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوری نرخ ارز می*باشد.

تکنولوژی تولید، نیروی کار و میزان تولید در رقابت با یکدیگر بین کشورها با لحاظ برخی شرایط منجر به افزایش کارآیی و بهره*وری و بالا رفتن نرخ ارز یک کشور می*شود.

نتایج برخی فرمول*های به*کار گرفته شده نشان می*دهد که قیمت نسبی ارز با نرخ نسبی تولید ناخالص داخلی (GDP) و سطح تکنولوژی به*کار گرفته شده یا بهره*وری در بخش کالاهای غیرتجاری بین اقتصاد و کشور سنجیده می*شود. سطح بهره*وری در داخل و خارج از کشور همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی در داخل و خارج از یک کشور موجب استهلاک نرخ واقعی ارز می*شود. به عبارت بهتر افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بهره*وری در کالاهای غیرتجاری در یک کشور نسبت به کشور دیگر موجب استهلاک نرخ واقعی ارز می*شود. از این رابطه همچنین دو عامل نیروی کار و سرمایه در تولید مورد توجه قرار می*گیرند.

برخی نظریات بیان می*کند کشورهایی که بهره*وری بالاتری در کالاهای تجاری دارند تمایل به بالا بردن سطح قیمت*ها دارند. برخی نظریات دیگر در این زمینه معتقدند که افزایش بهره*وری کشور در بخش کالاهای تجاری افزایش متناسب دستمزدها را مجاز می*کند.

اگر فرض افزایش نرخ دستمزدها به واسطه ارتباط بهره*وری در کالاهای تجاری با غیرتجاری باشد دستمزدها نیز به واسطه بهره*وری کالاهای غیرتجاری افزایش می*یابند. این شرایط به افزایش سطح عمومی قیمت*ها در اقتصاد و استهلاک نرخ واقعی ارز منجر می*شود.

نرخ ارز و انعطاف*پذیری قیمت*ها

نتایج مطالعات کارشناسان همچنین نشان می*دهد که عرضه پول و نرخ بهره پول خارجی و سطح قیمت*های عمومی از جمله عواملی هستند که بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتی متغیرها اثرگذار هستند. افزایش در عرضه پول داخلی و رشد نرخ بهره خارجی، سطح قیمت*های داخل و سطح نرخ اسمی ارز را بالا می*برد، درآمد واقعی داخلی را تغییر می*دهد و سطح قیمت خارج آثار منفی بر سطح قیمت*های داخلی و سطح قیمت*های خارجی دارند علاوه بر عوامل ذکر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزی که به انواع نظام ارزی ثابت، شناور، شناور مدیریت شده و نظام ارزی مبتنی بر دلار آمریکا مانند کشورهای کویت، امارات و عربستان و .... تقسیم می*شوند نیز در تعیین نرخ ارز دخالت دارند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...