رفتن به مطلب

حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی


Haniye

ارسال های توصیه شده

[h=1]حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی[/h]

http://img1.tebyan.net/big/1389/08/16284401282531242157108221184249931657134.jpg

سؤال: حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی که روی ناخن می کارند، چیست؟

 

در صورتی که ناخن مصنوعی قابل کندن نباشد، چطور؟

 

 

 

[h=2]امام خمینی (ره)[/h]

 

 

اگر روی پوست بدن مانعی مثل قیر و مانند آن برروی پوست بدن باشد و از بین بردن آن ممکن نباشد دست کشیدن

 

بر روی آن کفایت می کند و احتیاط مستحب آن است که دست کشیدن طوری باشد که حداقل مسّمای شستن حاصل شود

 

و احتیاط بیشتر آن است که تیمم را به آن ضمیمه نماید

 

تحریر الوسیله، 1408ه.ق، ج1، ص35، م9

 

 

[h=2]آیت الله اراکی (ره)[/h]

 

 

اگر در جای وضو و یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست و یا بقدری مشقت دارد

 

که نمی شود تحمل کرد باید بدستور جبیره عمل کرد و احتیاط آن است که تیمم را به آن ضمیمه نماید

 

توضیح المسائل، 1372، ص61، م336

 

مسائل الواضحه عروة الوثقی، ج1، ص188، م14

 

 

[h=2]آیت الله بهجت (ره)[/h]

 

 

در هر دو (وضو و غسل) حکم جبیره قهریه (اجباری)دارد.

 

ضمّ (اضافه کردن)تیمم احتیاط ندبی (مستحب)است

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)[/h]

 

 

اگر مانع رسیدن آب به عضو می گردد وضو و غسل باطل است و در فرض سؤال باید به

 

دستور جبیره که در رساله های عملیه ذکر شده است عمل شود یعنی اگر روی پوست بدن مانعی مثل قیر

 

و مانند آن بر روی پوست بدن باشد و از بین بردن آن ممکن نباشد دست کشیدن بر روی آن کفایت می کند

 

و احتیاط مستحب آن است که دست کشیدن طوری باشد که حداقل مسمای شستن حاصل شود

 

و احتیاط بیشتر آن است که تیمم را به آن ضمیمه نماید.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

تحریر الوسیله، 1408ه.ق، ج1، ص35، م9

 

 

[h=2]آیت الله خوئی (ره)[/h]

 

 

اگر ممکن است باید آن را رفع نماید و اگر ممکن نیست و مانع در مواضع تیمم نباشد،

 

تیمم واجب است والا بین وضو و تیمم جمع کند

 

منهاج الصالحین، ج1، ص31، م104،

 

عروة الوثقی، ج1، ص180، م(608)14احکام جبائر

 

 

[h=2]آیت الله سیستانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

باید آب به ناخن اصلی برسد و اگر برطرف کردن آن ممکن نیست

 

احتیاطاً بین وضو یا غسل و تیمم جمع بکند

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

کاشتن ناخن مصنوعی اگر ضرورت نداشته باشد، جائز نیست، و در هر حال چنایچه کسی ناخن مصنوعی بکارد

 

و این ناخن قابل کندن نباشد یا کندن آن موجب سختی و مشکل شدید گردد، وضو و غسل با ناخن مذکور صحیح است.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله فاضل لنکرانی (ره)[/h]

 

 

اگر ناخن مصنوعی روی پوست دست یا ناخن چسبیده باشد باید بر طرف گردد

 

و در صورت عدم امکان حکم وضو و غسل جبیره را دارد.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)[/h]

 

 

در صورتی که قابل جدا ساختن نباشد به صورت جبیره ای وضو و غسل را انجام می دهد.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

در فرض سؤال که قابل کندن نیست اگر ناخن مصنوعی در محل تیمم نباشد باید تیمم نماید

 

و اگر در مواضع تیمم باشد باید بین وضو و غسل جبیره ای و تیمم جمع نماید .

 

البته چنین عملی(کاشتن ناخن مصنوعی) بدون ضرورت کار خلاف است چون حائل است

 

و مانع رسیدن آب به بشره (پوست)است .

 

تعلیمات علی العروة الوثقی، ص51، فی احکام الجبائر

 

وبا استفاده از استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

اگر در جای وضو و غسل چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست یا موجب حرج(سختی) است

 

بنابر احتیاط واجب جمع کند بین وضو یا غسل جبیره ای و تیمم.

 

توضیح المسائل، ص251، م344

 

 

 

بخش احکام اسلامی تبیان

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=1]حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی[/h]

http://img1.tebyan.net/big/1389/08/16284401282531242157108221184249931657134.jpg

سؤال: حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی که روی ناخن می کارند، چیست؟

 

در صورتی که ناخن مصنوعی قابل کندن نباشد، چطور؟

 

 

 

[h=2]امام خمینی (ره)[/h]

 

 

اگر روی پوست بدن مانعی مثل قیر و مانند آن برروی پوست بدن باشد و از بین بردن آن ممکن نباشد دست کشیدن

 

بر روی آن کفایت می کند و احتیاط مستحب آن است که دست کشیدن طوری باشد که حداقل مسّمای شستن حاصل شود

 

و احتیاط بیشتر آن است که تیمم را به آن ضمیمه نماید

 

تحریر الوسیله، 1408ه.ق، ج1، ص35، م9

 

 

[h=2]آیت الله اراکی (ره)[/h]

 

 

اگر در جای وضو و یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست و یا بقدری مشقت دارد

 

که نمی شود تحمل کرد باید بدستور جبیره عمل کرد و احتیاط آن است که تیمم را به آن ضمیمه نماید

 

توضیح المسائل، 1372، ص61، م336

 

مسائل الواضحه عروة الوثقی، ج1، ص188، م14

 

 

[h=2]آیت الله بهجت (ره)[/h]

 

 

در هر دو (وضو و غسل) حکم جبیره قهریه (اجباری)دارد.

 

ضمّ (اضافه کردن)تیمم احتیاط ندبی (مستحب)است

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)[/h]

 

 

اگر مانع رسیدن آب به عضو می گردد وضو و غسل باطل است و در فرض سؤال باید به

 

دستور جبیره که در رساله های عملیه ذکر شده است عمل شود یعنی اگر روی پوست بدن مانعی مثل قیر

 

و مانند آن بر روی پوست بدن باشد و از بین بردن آن ممکن نباشد دست کشیدن بر روی آن کفایت می کند

 

و احتیاط مستحب آن است که دست کشیدن طوری باشد که حداقل مسمای شستن حاصل شود

 

و احتیاط بیشتر آن است که تیمم را به آن ضمیمه نماید.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

تحریر الوسیله، 1408ه.ق، ج1، ص35، م9

 

 

[h=2]آیت الله خوئی (ره)[/h]

 

 

اگر ممکن است باید آن را رفع نماید و اگر ممکن نیست و مانع در مواضع تیمم نباشد،

 

تیمم واجب است والا بین وضو و تیمم جمع کند

 

منهاج الصالحین، ج1، ص31، م104،

 

عروة الوثقی، ج1، ص180، م(608)14احکام جبائر

 

 

[h=2]آیت الله سیستانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

باید آب به ناخن اصلی برسد و اگر برطرف کردن آن ممکن نیست

 

احتیاطاً بین وضو یا غسل و تیمم جمع بکند

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

کاشتن ناخن مصنوعی اگر ضرورت نداشته باشد، جائز نیست، و در هر حال چنایچه کسی ناخن مصنوعی بکارد

 

و این ناخن قابل کندن نباشد یا کندن آن موجب سختی و مشکل شدید گردد، وضو و غسل با ناخن مذکور صحیح است.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله فاضل لنکرانی (ره)[/h]

 

 

اگر ناخن مصنوعی روی پوست دست یا ناخن چسبیده باشد باید بر طرف گردد

 

و در صورت عدم امکان حکم وضو و غسل جبیره را دارد.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)[/h]

 

 

در صورتی که قابل جدا ساختن نباشد به صورت جبیره ای وضو و غسل را انجام می دهد.

 

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

در فرض سؤال که قابل کندن نیست اگر ناخن مصنوعی در محل تیمم نباشد باید تیمم نماید

 

و اگر در مواضع تیمم باشد باید بین وضو و غسل جبیره ای و تیمم جمع نماید .

 

البته چنین عملی(کاشتن ناخن مصنوعی) بدون ضرورت کار خلاف است چون حائل است

 

و مانع رسیدن آب به بشره (پوست)است .

 

تعلیمات علی العروة الوثقی، ص51، فی احکام الجبائر

 

وبا استفاده از استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(قم)

 

 

[h=2]آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

اگر در جای وضو و غسل چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست یا موجب حرج(سختی) است

 

بنابر احتیاط واجب جمع کند بین وضو یا غسل جبیره ای و تیمم.

 

توضیح المسائل، ص251، م344

 

 

 

بخش احکام اسلامی تبیان

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=1]کاشت مو یا چسباندن مو بر سر و تکلیف وضو و غسل[/h]

 

 

[h=1]http://img1.tebyan.net/big/1390/10/2531251531038192208252152693633969416650.gif

سؤال: شخصی که مو بر سرش چسبانده و قابل برداشتن هم نیست (امکان آب رساندن

 

نیست) برای وضو و غسل چه کند؟

[/h][h=2]امام خمینی (ره)[/h]

 

 

[h=1]باید به دستور جبیره عمل کند و در غسل احتیاط این است که حداقل شستشو

 

حاصل شود و احتیاط مستحب ضمیمه کردن تیمم است.

 

توضیح المسائل، انتشارات اسلامی، دهم، ص44، م338،

 

تحریر الوسیله، موسسه نشر اسلامی، 1424ه.ق،

 

عروة الوثقی، دار التفسیر، ششم، ج1، 188، م14

 

 

[/h][h=2]آیت الله اراکی (ره)[/h]

 

 

[h=1]عمل کردن به دستور جبیره واجب است، و احتیاط مستحب ضمیمه کردن تیمم است.

 

مسائل الوضحه، الاعلام الاسلامی، اول، ج1، ص60، م336،

 

توضیح المسائل، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1372،ص61،م336، عروة الوثقی، دارالتفسیر، ششم ج1، 188،م14

 

 

[/h][h=2]آیت الله بهجت (ره)[/h]

 

 

[h=1]باید مسح روی آن نماید و به احتیاط واجب تیمم هم نماید.

 

جامع المسائل، شفق،1384، دوم،ج1، ص114، توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1381،

 

ص70،م342، وسیلة النجاة، شفق، 1423ه.ق، دوم،ج1، ص51، م169

 

 

[/h][h=2]آیت الله تبریزی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]وظیفه اش تیمم است.

 

توضیح المسائل، باقر العلوم(ع) هفتم،1383، ص55، م344، منهاج الصالحین، مدین 1426ه.ق، الاولی، ج1، ص33، م104

 

 

[/h][h=2]آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]اگر موی مصنوعی بر پوست سر کاشته شده و برداشتن آن از جلوی سر باعث عسر

 

و حرج باشد که عادتاً قابل تحمل نیست، مسح روی آن مجزی است.

 

اجویة الاستفتائات، بین المللی الهدی، 1384، هشتم ص22، م101

 

 

[/h][h=2]آیت الله خویی (ره)[/h]

 

 

[h=1]وظیفه اش تیمم است.

 

توضیح المسائل، احیاء آثار الامام الخویی، 1422، العاشره ص58، م344، عروة الوثقی،

 

دارالتفسیر، ششم،1378ج1، 188،م14 منهاج الصالحین، مدینة العلم، 1410، الثالثه و العشرون، ج1، ص31، م104

 

 

[/h][h=2]آیت الله سیستانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]اگر برداشتن آن ممکن نیست یا به قدری مشقت دارد که نمی شود تحمل کرد وظیفه اش تیمم است.

 

توضیح المسائل، دفتر آیت الله سیستانی، 1425ه.ق، ص68، م337

 

عروة الوثقی، مکتب آیت الله سیستانی 1425ه.ق، ج1، ص199، م14.

 

منهاج الصالحین، مدین، 1426ه.ق، ج1، ث42، م104، مسائل المنتخبه، مکتب سماحه آیت الله سیستانی، 1425ه.ق، ص80، م344

 

 

[/h][h=2]آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]وظیفه اش تیمم است.

 

توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1384، ج1، ص82، م344

 

 

[/h][h=2]آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)[/h]

 

[h=1]مسح بر آن کفایت می کند و احتیاط مستحب به اندازه اقل مسمای شستن و ضمیمه کردن تیمم است.

 

هدایة العباد، دارالقرآن الکریم، 1416ه.ق، ج1، ص36، م167، توضیح المسائل، نیلوفرانه، 1385، ص70، م344،

 

جامع الاحکام، دفتر معظم له حضرت معصومه (س) 1382، ج1، ص36، س105

 

 

[/h][h=2]آیت الله فاضل لنکرانی (ره)[/h]

 

 

[h=1]اگر برداشتن مشکل است روی همان چسب یا به بیخ موها مسح کند و احتیاط واجب تیمم هم بکند.

 

عروة الوثقی، مرکز فقه ائمه اطهار، 1380، ج1، ص171، م14(608) ، توضیح المسائل، 1384، ص56، م341، جامع المسائل، 1383، ج2، ص62، س121

 

 

[/h][h=2]آیت الله گلپایگانی (ره)[/h]

 

 

[h=1]روی آن مسح کفایت می کند، احتیاط مستحب اقل مسمای شستن و ضمیمه کردن تیمم است.

 

عروة الوثقی، دارالتفسیر، ششم ج1، ص 188، م14

 

توضیح المسائل، دار القرآن الکریم، 1414ه.ق، ج1، ص29، م167

 

مجمع المسائل، دارالقرآن الکریم، 1380، ج4، ص48، س114

 

 

[/h][h=2]آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]بر آن مسح نموده و احتیاط واجب تیمم هم بکند.

 

تعلیقات عروة الوثقی، امام امیر المومنین(علیه السلام) 1413، ص78، م14، توضیح المسائل،

 

امام علی بن ابیطالب (علیه السلام) 1383، ص72، م353، استفتائات، موسسه امام علی بن ابیطالب(علیه السلام) 1383، ج3، ص35، س66

 

[/h][h=2]آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]به دستور جبیره عمل کند اگر موی چسبیده در موضع تیمم نباشد و ظیفه او تیمم است.

 

توضیح المسائل، مهدی موعود (عج) 1381، ص72، م339،

 

تعلیقات عروة الوثقی، ص51، م14

 

 

[/h][h=2]آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]بنابر احتیاط واجب بین وضو و غسل جبیره ای و تیمم جمع نماید ولو در موضع تیمم مانع باشد.

 

توضیح المسائل، باقر العلوم(ع) 1421ه.ق، ص251، م344،

 

منهاج الصالحین، امام باقر العلوم (علیه السلام) الثالثه، ج2، ص26، م104

 

 

 

بخش احکام اسلامی تبیان

[/h]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=1]کاشت مو یا چسباندن مو بر سر و تکلیف وضو و غسل[/h]

 

 

[h=1]http://img1.tebyan.net/big/1390/10/2531251531038192208252152693633969416650.gif

سؤال: شخصی که مو بر سرش چسبانده و قابل برداشتن هم نیست (امکان آب رساندن

 

نیست) برای وضو و غسل چه کند؟

[/h][h=2]امام خمینی (ره)[/h]

 

 

[h=1]باید به دستور جبیره عمل کند و در غسل احتیاط این است که حداقل شستشو

 

حاصل شود و احتیاط مستحب ضمیمه کردن تیمم است.

 

توضیح المسائل، انتشارات اسلامی، دهم، ص44، م338،

 

تحریر الوسیله، موسسه نشر اسلامی، 1424ه.ق،

 

عروة الوثقی، دار التفسیر، ششم، ج1، 188، م14

 

 

[/h][h=2]آیت الله اراکی (ره)[/h]

 

 

[h=1]عمل کردن به دستور جبیره واجب است، و احتیاط مستحب ضمیمه کردن تیمم است.

 

مسائل الوضحه، الاعلام الاسلامی، اول، ج1، ص60، م336،

 

توضیح المسائل، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1372،ص61،م336، عروة الوثقی، دارالتفسیر، ششم ج1، 188،م14

 

 

[/h][h=2]آیت الله بهجت (ره)[/h]

 

 

[h=1]باید مسح روی آن نماید و به احتیاط واجب تیمم هم نماید.

 

جامع المسائل، شفق،1384، دوم،ج1، ص114، توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1381،

 

ص70،م342، وسیلة النجاة، شفق، 1423ه.ق، دوم،ج1، ص51، م169

 

 

[/h][h=2]آیت الله تبریزی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]وظیفه اش تیمم است.

 

توضیح المسائل، باقر العلوم(ع) هفتم،1383، ص55، م344، منهاج الصالحین، مدین 1426ه.ق، الاولی، ج1، ص33، م104

 

 

[/h][h=2]آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]اگر موی مصنوعی بر پوست سر کاشته شده و برداشتن آن از جلوی سر باعث عسر

 

و حرج باشد که عادتاً قابل تحمل نیست، مسح روی آن مجزی است.

 

اجویة الاستفتائات، بین المللی الهدی، 1384، هشتم ص22، م101

 

 

[/h][h=2]آیت الله خویی (ره)[/h]

 

 

[h=1]وظیفه اش تیمم است.

 

توضیح المسائل، احیاء آثار الامام الخویی، 1422، العاشره ص58، م344، عروة الوثقی،

 

دارالتفسیر، ششم،1378ج1، 188،م14 منهاج الصالحین، مدینة العلم، 1410، الثالثه و العشرون، ج1، ص31، م104

 

 

[/h][h=2]آیت الله سیستانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]اگر برداشتن آن ممکن نیست یا به قدری مشقت دارد که نمی شود تحمل کرد وظیفه اش تیمم است.

 

توضیح المسائل، دفتر آیت الله سیستانی، 1425ه.ق، ص68، م337

 

عروة الوثقی، مکتب آیت الله سیستانی 1425ه.ق، ج1، ص199، م14.

 

منهاج الصالحین، مدین، 1426ه.ق، ج1، ث42، م104، مسائل المنتخبه، مکتب سماحه آیت الله سیستانی، 1425ه.ق، ص80، م344

 

 

[/h][h=2]آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]وظیفه اش تیمم است.

 

توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1384، ج1، ص82، م344

 

 

[/h][h=2]آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)[/h]

 

[h=1]مسح بر آن کفایت می کند و احتیاط مستحب به اندازه اقل مسمای شستن و ضمیمه کردن تیمم است.

 

هدایة العباد، دارالقرآن الکریم، 1416ه.ق، ج1، ص36، م167، توضیح المسائل، نیلوفرانه، 1385، ص70، م344،

 

جامع الاحکام، دفتر معظم له حضرت معصومه (س) 1382، ج1، ص36، س105

 

 

[/h][h=2]آیت الله فاضل لنکرانی (ره)[/h]

 

 

[h=1]اگر برداشتن مشکل است روی همان چسب یا به بیخ موها مسح کند و احتیاط واجب تیمم هم بکند.

 

عروة الوثقی، مرکز فقه ائمه اطهار، 1380، ج1، ص171، م14(608) ، توضیح المسائل، 1384، ص56، م341، جامع المسائل، 1383، ج2، ص62، س121

 

 

[/h][h=2]آیت الله گلپایگانی (ره)[/h]

 

 

[h=1]روی آن مسح کفایت می کند، احتیاط مستحب اقل مسمای شستن و ضمیمه کردن تیمم است.

 

عروة الوثقی، دارالتفسیر، ششم ج1، ص 188، م14

 

توضیح المسائل، دار القرآن الکریم، 1414ه.ق، ج1، ص29، م167

 

مجمع المسائل، دارالقرآن الکریم، 1380، ج4، ص48، س114

 

 

[/h][h=2]آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]بر آن مسح نموده و احتیاط واجب تیمم هم بکند.

 

تعلیقات عروة الوثقی، امام امیر المومنین(علیه السلام) 1413، ص78، م14، توضیح المسائل،

 

امام علی بن ابیطالب (علیه السلام) 1383، ص72، م353، استفتائات، موسسه امام علی بن ابیطالب(علیه السلام) 1383، ج3، ص35، س66

 

[/h][h=2]آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]به دستور جبیره عمل کند اگر موی چسبیده در موضع تیمم نباشد و ظیفه او تیمم است.

 

توضیح المسائل، مهدی موعود (عج) 1381، ص72، م339،

 

تعلیقات عروة الوثقی، ص51، م14

 

 

[/h][h=2]آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)[/h]

 

 

[h=1]بنابر احتیاط واجب بین وضو و غسل جبیره ای و تیمم جمع نماید ولو در موضع تیمم مانع باشد.

 

توضیح المسائل، باقر العلوم(ع) 1421ه.ق، ص251، م344،

 

منهاج الصالحین، امام باقر العلوم (علیه السلام) الثالثه، ج2، ص26، م104

 

 

 

بخش احکام اسلامی تبیان

[/h]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...