رفتن به مطلب

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﻱ ﮐﺪﻭﻡ ﺣﺴﺘﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻲ ﺑﮕﻴﺮﻱ؟؟


mig migo

ارسال های توصیه شده

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﻱ ﮐﺪﻭﻡ ﺣﺴﺘﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻲ ﺑﮕﻴﺮﻱ؟؟

.

.

.

1- ﻟﺠــﺒﺎﺯﻱ ......

2- ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ

3- ﮔﺮﻳﻪ

4- ﻭﻟﺨﺮﺟﻲ

5- ﺧﻨﺪﻩ

6- ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ

7- ﺧﻮﺍﺏ

8- ﺷﮑﻢ

9- ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺑﻲ

10- ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺷﮑﺎﮐﻲ

11- ﻧﻔﺮﺕ

12- ﺗﻨﺒﻠﻲ

13- ﻓﻀﻮﻟﻲ

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﻱ ﮐﺪﻭﻡ ﺣﺴﺘﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻲ ﺑﮕﻴﺮﻱ؟؟

.

.

.

1- ﻟﺠــﺒﺎﺯﻱ ......

2- ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ

3- ﮔﺮﻳﻪ

4- ﻭﻟﺨﺮﺟﻲ

5- ﺧﻨﺪﻩ

6- ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ

7- ﺧﻮﺍﺏ

8- ﺷﮑﻢ

9- ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺑﻲ

10- ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺷﮑﺎﮐﻲ

11- ﻧﻔﺮﺕ

12- ﺗﻨﺒﻠﻲ

13- ﻓﻀﻮﻟﻲ

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...