رفتن به مطلب

سنت هاي عجیب و غریب آفریقایی!!


ALI

ارسال های توصیه شده

http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en609.jpg

آدم دزدی و ازدواج!

قبیله ای به نام «لاتووکا» (Latwoka) در سودان رسم بسیار عجیبی برای ازدواج دارند. اگر پسری قصد ازدواج با دختری را داشته باشد او را میدزدد! بعد از دزدیدن دختر بزرگان فامیل پسر نزد پدر دختر رفته و از او درخواست کمک به دخترش را میکنند. اگر پدر دختر با ازدواج موافق بود، به عنوان نشانه موافقتش آن پسر را کتک میزند! و اگر موافق نبود پسر دزد به زور با دخترش ازدواج میکند!

من فکر میکنم همه دخترها به خاطر اینکه در «لاتووکا» به دنیا نیامده اند باید خدا را شکر کنند.

 

گردآورنده: روابط عمومي مجله اينترنتي كام به كام

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en609.jpg

آدم دزدی و ازدواج!

قبیله ای به نام «لاتووکا» (Latwoka) در سودان رسم بسیار عجیبی برای ازدواج دارند. اگر پسری قصد ازدواج با دختری را داشته باشد او را میدزدد! بعد از دزدیدن دختر بزرگان فامیل پسر نزد پدر دختر رفته و از او درخواست کمک به دخترش را میکنند. اگر پدر دختر با ازدواج موافق بود، به عنوان نشانه موافقتش آن پسر را کتک میزند! و اگر موافق نبود پسر دزد به زور با دخترش ازدواج میکند!

من فکر میکنم همه دخترها به خاطر اینکه در «لاتووکا» به دنیا نیامده اند باید خدا را شکر کنند.

 

گردآورنده: روابط عمومي مجله اينترنتي كام به كام

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

رسم «شارو» (Sharo)

به نظر من رسم «شارو» یکی از احمقانه ترین و غیرانسانیترین رسومی است که کسی میتواند انجام دهد. بعضی از مردم مالی، نیجریه و کامرون پسری که به سن ازدواج رسیده و قصد زن گرفتن دارد را در انظار مردم کتک میزنند. یک فرد قلدر پسر را کتک میزند و این پسر جوان مجبور است علائم درد و رنج خود را پنهان کند. اگر او بتواند با موفقیت کتکها را تحمل کند پس تبدیل به مرد شده است و اگر شکست بخورد نمیتواند همسری اختیار کند! تعداد بسیار زیادی از پسرها درحین ثابت کردن مردانگی شان جان خود را از دست داده اند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

رسم «شارو» (Sharo)

به نظر من رسم «شارو» یکی از احمقانه ترین و غیرانسانیترین رسومی است که کسی میتواند انجام دهد. بعضی از مردم مالی، نیجریه و کامرون پسری که به سن ازدواج رسیده و قصد زن گرفتن دارد را در انظار مردم کتک میزنند. یک فرد قلدر پسر را کتک میزند و این پسر جوان مجبور است علائم درد و رنج خود را پنهان کند. اگر او بتواند با موفقیت کتکها را تحمل کند پس تبدیل به مرد شده است و اگر شکست بخورد نمیتواند همسری اختیار کند! تعداد بسیار زیادی از پسرها درحین ثابت کردن مردانگی شان جان خود را از دست داده اند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سنت «چووا» (Chewa)

آیین زشت دیگری به نام «چووا» در میان مردم «چووا» از آفریقا شهرت دارد. طبق این سنت وقتی کسی که اهل «چووا» است میمیرد، بستگانش جسد او را به محل ترسناکی میبرند، چاقویی برداشته و گلویش را میبرند. سپس از محل برش آب را با فشار به داخل شکمش سرازیر میکنند تا همه کثیفیهای بدن بیرون بیاید (از مقعد) آنها زمانی کار را متوقف میکنند که آب تمیز از بدن بیرون بیاید!

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سنت «چووا» (Chewa)

آیین زشت دیگری به نام «چووا» در میان مردم «چووا» از آفریقا شهرت دارد. طبق این سنت وقتی کسی که اهل «چووا» است میمیرد، بستگانش جسد او را به محل ترسناکی میبرند، چاقویی برداشته و گلویش را میبرند. سپس از محل برش آب را با فشار به داخل شکمش سرازیر میکنند تا همه کثیفیهای بدن بیرون بیاید (از مقعد) آنها زمانی کار را متوقف میکنند که آب تمیز از بدن بیرون بیاید!

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مراسم Khweta

یکی دیگر از رسومی که مربوط به پسران میشود، در زمانی که آنها قصد ازدواج کردن دارند و باید مردانگی خود را ثابت کنند. در مراسم Khweta پسران بالغ را در فصل زمستان در جایی منزل داده و آنها را ختنه کرده در همین حین آنها باید کارهای سخت و کشنده ای را انجام دهند مثل رقصیدنهای مداوم... که اغلب این کارهای سخت منجر به مرگ پسران میشود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مراسم Khweta

یکی دیگر از رسومی که مربوط به پسران میشود، در زمانی که آنها قصد ازدواج کردن دارند و باید مردانگی خود را ثابت کنند. در مراسم Khweta پسران بالغ را در فصل زمستان در جایی منزل داده و آنها را ختنه کرده در همین حین آنها باید کارهای سخت و کشنده ای را انجام دهند مثل رقصیدنهای مداوم... که اغلب این کارهای سخت منجر به مرگ پسران میشود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سنت «لوبولا» Lobola

«لوبولا» سنت دیگری است که به ازدواج مربوط میشود. اگر عروس یا داماد با این سنت موافق نباشند خانوادههایشان آنها را تنبیه میکنند. طبق این رسم بین خانواده عروس و داماد مذاکره ای صورت میگیرد و در مورد قیمتی صحبت میکنند که داماد باید برای ازدواج با دختر مورد علاقه اش بپردازد.

اغلب این مذاکره پیچیده میشود و دو خانواده سندی را امضا میکنند و تعهد میدهند به آن عمل کنند. مثلا اگر دو خانواده نزدیک یکدیگر زندگی کنند نباید تلفنی اقدام به این کار کنند یا ملاقات کوتاهی داشته باشند بلکه باید حضوری ملاقات کرده و مذاکره حتما در نوشته ای ذکر شود. آنها اعتقاد دارند اگرچه یک خانواده ممکن است سالها یکدیگر را بشناسند اما در مورد رسم «لوبولا» نظر یکدیگر را نمیدانند. به عبارت دیگر آنها همدیگر را در زمینه تعهد و وفاداری و تقدس ازدواج نمیشناسند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سنت «لوبولا» Lobola

«لوبولا» سنت دیگری است که به ازدواج مربوط میشود. اگر عروس یا داماد با این سنت موافق نباشند خانوادههایشان آنها را تنبیه میکنند. طبق این رسم بین خانواده عروس و داماد مذاکره ای صورت میگیرد و در مورد قیمتی صحبت میکنند که داماد باید برای ازدواج با دختر مورد علاقه اش بپردازد.

اغلب این مذاکره پیچیده میشود و دو خانواده سندی را امضا میکنند و تعهد میدهند به آن عمل کنند. مثلا اگر دو خانواده نزدیک یکدیگر زندگی کنند نباید تلفنی اقدام به این کار کنند یا ملاقات کوتاهی داشته باشند بلکه باید حضوری ملاقات کرده و مذاکره حتما در نوشته ای ذکر شود. آنها اعتقاد دارند اگرچه یک خانواده ممکن است سالها یکدیگر را بشناسند اما در مورد رسم «لوبولا» نظر یکدیگر را نمیدانند. به عبارت دیگر آنها همدیگر را در زمینه تعهد و وفاداری و تقدس ازدواج نمیشناسند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قبایل بدوی دره اومو اتیوپی! + عکس آنها علی رغم اینكه در منطقه ای مشترك زندگی میكنند اما دارای نژاد و آداب متفاوتی هستند اما امروزه خطر انقراض نسل این قبایل را تهدید میكند. یك نكته جالب كه موجب...

 

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/1324060267_52555.jpg

 

 

در منتهی الیه حنوب غربی كشور اتیوپی در دره رودخانه اومو قبایلی زندگی میكنند كه شیوه زندگی آنها از هزار سال پیش تاكنون تغییری نكرده و به رسوم و سنت های خود در این نقطه دورافتاده پایبند هستند. به دلیل جنگل های انبوه، رودخانه های خروشان و صعب العبور بودن مسیری كه به دره اومو منتهی میشود این قبایل تا اواخر قرن نوزدهم شناخته نشده بودند. آنها علی رغم اینكه در منطقه ای مشترك زندگی میكنند اما دارای نژاد و آداب متفاوتی هستند اما امروزه خطر انقراض نسل این قبایل را تهدید میكند. یك نكته جالب كه موجب پوزخند تلخی میشود این است كه علی رغم زندگی بدوی و حفظ رسوم اولیه در دست مردان این قبایل تفنگ های خودكار آك 47 مشاهده می شود كه هیچ تناسبی با شكل و هیئت آنها ندارد. برنت استایرتون، فتوژورنالیست مشهور و عكاس باتجربه آژانس گتی ایمیجز برای تهیه گزارشی مصور برای لایف به دره رودخانه اومو یا اومو رایور ولی رفت و مجموعه عكسهایی را از این سفر برای لایف به ارمغان آورد. عكسهایی از بشریت اولیه البته منهای وجود تفنگهای خودكار آ ك 47. با برنت استایرتون همسفر شده و به دیدار قبایل بدوی دره اومو اتیوپی میرویم.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060244_1.jpg

 

 

چهره جالب یك زن قبیله مورسی با نعلبكی داخل لبش و عاجهای سنگین گراز كه به همراه تزیینات دیگر از گوشهایش آویخته است. شهرت قبیله مورسی به دلیل نعلبكی رسمی است كه از زمان كودكی به داخل لب پایین گذاشته و هر سال به قطر آنها افزوده میشود و آن را نشانهای از زیبایی میدانند.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060232_2.jpg

 

 

دو جنگجوی قبیله كارو مسلح به تفنگهای خودكار آك 47 و بدنهای رنگ كرده كه از چرا دادن گاوها بازمیگردند. امروز تنها حدود 1500 نفر از اعضای قبیله كارو در دره رودخانه اومو به زندگی ادامه میدهند.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060303_3.jpg

 

 

تصویر دو كودك عضو قبیله مورسی كه بدنشان از خاكستر پهن سوخته گاوها پوشیده شده تا از پشهها در امان باشند.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060326_4.jpg

 

 

چهره سالمندترین عضو قبیله كارو كه اعضای قبیله از سن او خبر ندارند اما معتقدند كه او سالمندترین عضو قبیله است. در این ناحیه مردم تمایلی به زندگی طولانی و پیر شدن ندارند.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060300_5.jpg

 

 

چهره یك پیرمرد عضو قبیله داسانك. اعضای قبیله داسانك یكی از بزرگترین قبایل دره رودخانه اومو بوده و ثروتمندترین قبیله محسوب میشوند. قبیله داسانك حدود 60 هزار راس گاو دارد.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060267_6.jpg

 

 

چهره یك جنگجوی قبیله كارو كه سلاحش را بر دوش گذاشته است. جراحاتی كه بر پشت او دیده میشود نشانه این مساله است كه او در جریان نبرد افرادی را به قتل رسانده است. هنگامی كه یك جنگجوی كارو مردی را به قتل میرساند اعضای قبیله او با تیغه یك چاقو بر پشت شانه و بازوها این نشانهها را ایجاد میكنند.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060311_7.jpg

 

 

چهره یك دختر نوجوان قبیله كارو و تزیینات سنتی قبیلهاش.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060279_8.jpg

 

 

تصویر یك چوپان عضو قبیله هامار كه برای حفاظت از گلهاش مسلح است. او با دیدن استایرتون (عكاس این گزارش) به او گفت تو كه هستی؟ اینجا چه میكنی؟ جوان دیگری كه با او بود رفتارش كمتر دوستانه بود و پس از گرفتن این عكس توسط استایرتون با دادن دشنامی از او دور شد.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060298_9.jpg

 

 

چهره یك جنگجوی كارو در روستای محل زندگیاش در رودخانه اومو. رنگآمیزی جالب چهره و بدن او و پوشش سنتیاش هیچ تناسبی با سلاحی كه بر دوش گذاشته ندارد.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060262_10.jpg

 

 

چهره یك پیرزن عضو قبیله مورسی كه نعلبكی لبش را درآورده و لب پاییناش را كاملا جمع كرده است. او در عین حال آویزههای سنگین گوشهایش را نیز از لاله ها جدا كرده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قبایل بدوی دره اومو اتیوپی! + عکس آنها علی رغم اینكه در منطقه ای مشترك زندگی میكنند اما دارای نژاد و آداب متفاوتی هستند اما امروزه خطر انقراض نسل این قبایل را تهدید میكند. یك نكته جالب كه موجب...

 

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/1324060267_52555.jpg

 

 

در منتهی الیه حنوب غربی كشور اتیوپی در دره رودخانه اومو قبایلی زندگی میكنند كه شیوه زندگی آنها از هزار سال پیش تاكنون تغییری نكرده و به رسوم و سنت های خود در این نقطه دورافتاده پایبند هستند. به دلیل جنگل های انبوه، رودخانه های خروشان و صعب العبور بودن مسیری كه به دره اومو منتهی میشود این قبایل تا اواخر قرن نوزدهم شناخته نشده بودند. آنها علی رغم اینكه در منطقه ای مشترك زندگی میكنند اما دارای نژاد و آداب متفاوتی هستند اما امروزه خطر انقراض نسل این قبایل را تهدید میكند. یك نكته جالب كه موجب پوزخند تلخی میشود این است كه علی رغم زندگی بدوی و حفظ رسوم اولیه در دست مردان این قبایل تفنگ های خودكار آك 47 مشاهده می شود كه هیچ تناسبی با شكل و هیئت آنها ندارد. برنت استایرتون، فتوژورنالیست مشهور و عكاس باتجربه آژانس گتی ایمیجز برای تهیه گزارشی مصور برای لایف به دره رودخانه اومو یا اومو رایور ولی رفت و مجموعه عكسهایی را از این سفر برای لایف به ارمغان آورد. عكسهایی از بشریت اولیه البته منهای وجود تفنگهای خودكار آ ك 47. با برنت استایرتون همسفر شده و به دیدار قبایل بدوی دره اومو اتیوپی میرویم.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060244_1.jpg

 

 

چهره جالب یك زن قبیله مورسی با نعلبكی داخل لبش و عاجهای سنگین گراز كه به همراه تزیینات دیگر از گوشهایش آویخته است. شهرت قبیله مورسی به دلیل نعلبكی رسمی است كه از زمان كودكی به داخل لب پایین گذاشته و هر سال به قطر آنها افزوده میشود و آن را نشانهای از زیبایی میدانند.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060232_2.jpg

 

 

دو جنگجوی قبیله كارو مسلح به تفنگهای خودكار آك 47 و بدنهای رنگ كرده كه از چرا دادن گاوها بازمیگردند. امروز تنها حدود 1500 نفر از اعضای قبیله كارو در دره رودخانه اومو به زندگی ادامه میدهند.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060303_3.jpg

 

 

تصویر دو كودك عضو قبیله مورسی كه بدنشان از خاكستر پهن سوخته گاوها پوشیده شده تا از پشهها در امان باشند.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060326_4.jpg

 

 

چهره سالمندترین عضو قبیله كارو كه اعضای قبیله از سن او خبر ندارند اما معتقدند كه او سالمندترین عضو قبیله است. در این ناحیه مردم تمایلی به زندگی طولانی و پیر شدن ندارند.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060300_5.jpg

 

 

چهره یك پیرمرد عضو قبیله داسانك. اعضای قبیله داسانك یكی از بزرگترین قبایل دره رودخانه اومو بوده و ثروتمندترین قبیله محسوب میشوند. قبیله داسانك حدود 60 هزار راس گاو دارد.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060267_6.jpg

 

 

چهره یك جنگجوی قبیله كارو كه سلاحش را بر دوش گذاشته است. جراحاتی كه بر پشت او دیده میشود نشانه این مساله است كه او در جریان نبرد افرادی را به قتل رسانده است. هنگامی كه یك جنگجوی كارو مردی را به قتل میرساند اعضای قبیله او با تیغه یك چاقو بر پشت شانه و بازوها این نشانهها را ایجاد میكنند.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060311_7.jpg

 

 

چهره یك دختر نوجوان قبیله كارو و تزیینات سنتی قبیلهاش.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060279_8.jpg

 

 

تصویر یك چوپان عضو قبیله هامار كه برای حفاظت از گلهاش مسلح است. او با دیدن استایرتون (عكاس این گزارش) به او گفت تو كه هستی؟ اینجا چه میكنی؟ جوان دیگری كه با او بود رفتارش كمتر دوستانه بود و پس از گرفتن این عكس توسط استایرتون با دادن دشنامی از او دور شد.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060298_9.jpg

 

 

چهره یك جنگجوی كارو در روستای محل زندگیاش در رودخانه اومو. رنگآمیزی جالب چهره و بدن او و پوشش سنتیاش هیچ تناسبی با سلاحی كه بر دوش گذاشته ندارد.

 

http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2011-12/thumbs/1324060262_10.jpg

 

 

چهره یك پیرزن عضو قبیله مورسی كه نعلبكی لبش را درآورده و لب پاییناش را كاملا جمع كرده است. او در عین حال آویزههای سنگین گوشهایش را نیز از لاله ها جدا كرده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=1]تصاویر جالب از رسم عجیب قبيلهاي در اتيوپي[/h]

در ميان زنان قبيله «مورسي» در دره «اومو» اتيوپي، لبهاي بشقابي افتخارآميز و نشانه قدرت است.دراین قبیله دختران پس از رسیدن به سنین 15-16سالگی لب پائینی خود را بریده و بوسیله تکه چوبی باز نگه میدارند،پس از تثبیت شرایط جدید طی روزهای بعد این دختران تکه چوب بزرگتری را برای ایجاد فاصله بیشتر درمیان شکاف قرار میدهند.

درحالیکه جهان درحال سپری کردن دوران سنت ها و آداب و رسوم کهن خویش است هنوز نقاطی جهان را میتوان یافت که در برابر هجوم صنعتی شدن مقاومت شدیدی از خود نشان میدهند. اتیوپی ازجمله کشورهای است که قبایل آن مقاومت شدیدی دربرابر این فرهنگ نوظهور مینماید.مردمان این قبایل نه تنها تاکنون از آداب و سنن خود محافظت کرده اندبلکه این آداب و سنن را به منبعی برای کسب درآمد خود نیز مبدل ساخته اند.

باوجود اینکه تصاویر و مطالب منتشره از آداب و سنن جاری در کشور آفریقایی ایتوپی بسیاری از جهانگردان را به سوی قبایل کوچک و بزرگ این کشور کشانده است،اما این آمد وشدها با خرده فرهنگ های متفاوت نتوانسته تغییری در سنت های آنان بوجود آورد.

درجنوب اتیوپی قبیله ای بنام مورسی وجود دارد که از رسوم جالب و عجیبی برخوردار است .

دراین قبیله دختران پس از رسیدن به سنین 15-16سالگی لب پائینی خود را بریده و بوسیله تکه چوبی باز نگه میدارند.

پس از تثبیت شرایط جدید طی روزهای بعد این دختران تکه چوب بزرگتری را برای ایجاد فاصله بیشتر درمیان شکاف قرار میدهند.

باگذشت چند ماه دخترکان این قبیله بتدريج بشقاب چوبي را جایگزین این تکه چوب ها کرده و به مرور بشقاب های بزرگتر جايگزين بشقابهاي قبلي ميشوند تا لب به اندازه كافي كشيده شود. اين كار آنقدر ادامه مييابد تا بشقاب به اندازه تصوير شود.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10322_202.jpg

این کار باوجود درد زیاد مشتاقانه ازسوی دختران وزنان این قبیله هرروزه ادامه پیدا کرده و ایجاد فاصله بین گوشت لب پائین بعنوان یک زیبایی برای آنها بشمار میرود.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10366_439.jpg

چنین اقدام عجیبی با چنین دردی که درروزهای اول از هر دوره همراه است موجب جذب توریستهای فراوانی بسوی قبایل جنوبی این کشور شده و این زنان هم اکنون دیگر برای گرفتن عکس یادگاری با زنان و مردان توریست ازخود واکنش منفی نشان نمیدهند.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10367_596.jpg

 

زینت برای این زنان ازاهمیت خارق العاده ای برخوردار است بطوریکه آنها برای زینت دادن خود ازوسایل و ابزار گوناگونی استفاده میکنند.

 

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10328_598.jpg

 

با آن كه تمام افراد قبيله دره «اومو» از تنپوش و وسايل تزييني سنتي استفاده ميكنند، كاربرد اشياء زينتي در ميان زنان قبيله «همار» بيشتر از بقيه است. آنها اغلب از گردنبندهاي مهرهاي چند رج، بازوبندهاي فلزي شبيه به دستبند و مدلهاي زيباي مو استفاده ميكنند.

 

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10329_280.jpg

شاخ گاوی،حلزون ،چوب ،سنگهای رنگی ،فلزات ،صنایع دستی بافتنی ازجمله ابزارهای مختلفی است که درمیان این قبایل زنان از آنها برای تزئین خود بعنوان زیورآلات استفاده میکنند.اما بهترین زیور آلات درمیان این قبایل عاج فیل است .

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10333_102.jpg

این زنان درکنار کارهای خانه (که نوعی کلبه ساخته شده از کاه و علوفه های رشد یافته در مناطق محلی است ) برای جلب توجه همسرانشان بسوی خود ازابزار گوناگونی استفاده میکنند تا باحفظ مردان قبیله بنیان خانواده را که مهمترین رکن یک قبیله بشمار میرود حفظ نمایند.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10369_989.jpg

از دیگر سنن عجیب و کهن این قبیله که نوعی زیبایی برای زنان بشمار میرود ایجاد برجستگی ها تزئینی روی نقاط مختلف بدن بوسیله ایجاد خراش با وسایل تیز است .

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10372_862.jpg

برخی زنان درمیان این قبایل برای انجام این نوع تزئینات دارای تبحر و تخصص هستند آنها ابتدا با کشیدن طرح خود روی بدن از تیغ برای کندن و ایجاد خراش عمیق روی پوست استفاده میکنند.ایجاد خطوط صاف و یا دارای شکل بدلیل عدم دسترسی و یا عدم تمایل به ابزارهای پیشرفته تر هم اکنون نیز با چوب ها وساقه گیاهان صورت میگیرد.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10373_821.jpg

خراشها و شکافهای عمیق ناشی از این عمل باعث میشود تا زخمها گوشت اضاف روی بدن ایجاد نموده و اشکال بدست آمده ازآن نوعی تزئین و آرایش برای این زنان به حساب آید.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10371_845.jpg

باوجود برهنگی درمیان ساکنان این قبایل زنان دراین مناطق از پوشیدگی بیشتری برخوردارند بطوریکه مردان گاهی بدون هیچ پوششی در انظار گردشگران دیده میشوند.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10325_489.jpg

مردان این قبایل نیز از تزئین خاصی برای آرایش خود بهره میگیرند .آنان با نقاشی کردن خطوط سفید روی بدن خود این آرایش سنتی را به نمایش میگذارند.

مردان جوان با ترسیم این خطوط سفید هر روز برای کسب درآمد به نزدیکی هتل های محل اقامت توریستها رفته تا ضمن راهنمایی آنها بسوی قبایل خود با گردشگران عکس های یادگاری بگیرند.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10368_865.jpg

پس از ابزارهای گوناگون برای تزئین و آرایش مهمترین وسیله برای ابراز قدرت و توانایی درمیان این قبایل سلاح است .سلاح نه تنها درمیان مردان بلکه درمیان زنان نیز از علاقمندان خاصی برخوردار بوده و آنها برای نشان دادن اداب و سنت های خود به گردشگران و گرفتن عکسها و فیلمهای یادگاری از سلاحهای گوناگون استفاده میبرند.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10324_699.jpg

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10370_265.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=1]تصاویر جالب از رسم عجیب قبيلهاي در اتيوپي[/h]

در ميان زنان قبيله «مورسي» در دره «اومو» اتيوپي، لبهاي بشقابي افتخارآميز و نشانه قدرت است.دراین قبیله دختران پس از رسیدن به سنین 15-16سالگی لب پائینی خود را بریده و بوسیله تکه چوبی باز نگه میدارند،پس از تثبیت شرایط جدید طی روزهای بعد این دختران تکه چوب بزرگتری را برای ایجاد فاصله بیشتر درمیان شکاف قرار میدهند.

درحالیکه جهان درحال سپری کردن دوران سنت ها و آداب و رسوم کهن خویش است هنوز نقاطی جهان را میتوان یافت که در برابر هجوم صنعتی شدن مقاومت شدیدی از خود نشان میدهند. اتیوپی ازجمله کشورهای است که قبایل آن مقاومت شدیدی دربرابر این فرهنگ نوظهور مینماید.مردمان این قبایل نه تنها تاکنون از آداب و سنن خود محافظت کرده اندبلکه این آداب و سنن را به منبعی برای کسب درآمد خود نیز مبدل ساخته اند.

باوجود اینکه تصاویر و مطالب منتشره از آداب و سنن جاری در کشور آفریقایی ایتوپی بسیاری از جهانگردان را به سوی قبایل کوچک و بزرگ این کشور کشانده است،اما این آمد وشدها با خرده فرهنگ های متفاوت نتوانسته تغییری در سنت های آنان بوجود آورد.

درجنوب اتیوپی قبیله ای بنام مورسی وجود دارد که از رسوم جالب و عجیبی برخوردار است .

دراین قبیله دختران پس از رسیدن به سنین 15-16سالگی لب پائینی خود را بریده و بوسیله تکه چوبی باز نگه میدارند.

پس از تثبیت شرایط جدید طی روزهای بعد این دختران تکه چوب بزرگتری را برای ایجاد فاصله بیشتر درمیان شکاف قرار میدهند.

باگذشت چند ماه دخترکان این قبیله بتدريج بشقاب چوبي را جایگزین این تکه چوب ها کرده و به مرور بشقاب های بزرگتر جايگزين بشقابهاي قبلي ميشوند تا لب به اندازه كافي كشيده شود. اين كار آنقدر ادامه مييابد تا بشقاب به اندازه تصوير شود.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10322_202.jpg

این کار باوجود درد زیاد مشتاقانه ازسوی دختران وزنان این قبیله هرروزه ادامه پیدا کرده و ایجاد فاصله بین گوشت لب پائین بعنوان یک زیبایی برای آنها بشمار میرود.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10366_439.jpg

چنین اقدام عجیبی با چنین دردی که درروزهای اول از هر دوره همراه است موجب جذب توریستهای فراوانی بسوی قبایل جنوبی این کشور شده و این زنان هم اکنون دیگر برای گرفتن عکس یادگاری با زنان و مردان توریست ازخود واکنش منفی نشان نمیدهند.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10367_596.jpg

 

زینت برای این زنان ازاهمیت خارق العاده ای برخوردار است بطوریکه آنها برای زینت دادن خود ازوسایل و ابزار گوناگونی استفاده میکنند.

 

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10328_598.jpg

 

با آن كه تمام افراد قبيله دره «اومو» از تنپوش و وسايل تزييني سنتي استفاده ميكنند، كاربرد اشياء زينتي در ميان زنان قبيله «همار» بيشتر از بقيه است. آنها اغلب از گردنبندهاي مهرهاي چند رج، بازوبندهاي فلزي شبيه به دستبند و مدلهاي زيباي مو استفاده ميكنند.

 

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10329_280.jpg

شاخ گاوی،حلزون ،چوب ،سنگهای رنگی ،فلزات ،صنایع دستی بافتنی ازجمله ابزارهای مختلفی است که درمیان این قبایل زنان از آنها برای تزئین خود بعنوان زیورآلات استفاده میکنند.اما بهترین زیور آلات درمیان این قبایل عاج فیل است .

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10333_102.jpg

این زنان درکنار کارهای خانه (که نوعی کلبه ساخته شده از کاه و علوفه های رشد یافته در مناطق محلی است ) برای جلب توجه همسرانشان بسوی خود ازابزار گوناگونی استفاده میکنند تا باحفظ مردان قبیله بنیان خانواده را که مهمترین رکن یک قبیله بشمار میرود حفظ نمایند.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10369_989.jpg

از دیگر سنن عجیب و کهن این قبیله که نوعی زیبایی برای زنان بشمار میرود ایجاد برجستگی ها تزئینی روی نقاط مختلف بدن بوسیله ایجاد خراش با وسایل تیز است .

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10372_862.jpg

برخی زنان درمیان این قبایل برای انجام این نوع تزئینات دارای تبحر و تخصص هستند آنها ابتدا با کشیدن طرح خود روی بدن از تیغ برای کندن و ایجاد خراش عمیق روی پوست استفاده میکنند.ایجاد خطوط صاف و یا دارای شکل بدلیل عدم دسترسی و یا عدم تمایل به ابزارهای پیشرفته تر هم اکنون نیز با چوب ها وساقه گیاهان صورت میگیرد.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10373_821.jpg

خراشها و شکافهای عمیق ناشی از این عمل باعث میشود تا زخمها گوشت اضاف روی بدن ایجاد نموده و اشکال بدست آمده ازآن نوعی تزئین و آرایش برای این زنان به حساب آید.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10371_845.jpg

باوجود برهنگی درمیان ساکنان این قبایل زنان دراین مناطق از پوشیدگی بیشتری برخوردارند بطوریکه مردان گاهی بدون هیچ پوششی در انظار گردشگران دیده میشوند.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10325_489.jpg

مردان این قبایل نیز از تزئین خاصی برای آرایش خود بهره میگیرند .آنان با نقاشی کردن خطوط سفید روی بدن خود این آرایش سنتی را به نمایش میگذارند.

مردان جوان با ترسیم این خطوط سفید هر روز برای کسب درآمد به نزدیکی هتل های محل اقامت توریستها رفته تا ضمن راهنمایی آنها بسوی قبایل خود با گردشگران عکس های یادگاری بگیرند.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10368_865.jpg

پس از ابزارهای گوناگون برای تزئین و آرایش مهمترین وسیله برای ابراز قدرت و توانایی درمیان این قبایل سلاح است .سلاح نه تنها درمیان مردان بلکه درمیان زنان نیز از علاقمندان خاصی برخوردار بوده و آنها برای نشان دادن اداب و سنت های خود به گردشگران و گرفتن عکسها و فیلمهای یادگاری از سلاحهای گوناگون استفاده میبرند.

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/1/10324_699.jpg

http://www.alborznews.net/files/fa/news/1389/2/4/10370_265.jpg

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...